Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Projekt eTwinning 19-2020

Opis projektu:

Lives and Cultures Across Borders’’ to projekt opracowany w języku angielskim z wykorzystaniem technologii TIK, skierowany do uczniów techników zdobywających wykształcenie w zawodach. Uczniowie ZST w Strzyżowie w zawodach technik informatyk oraz analityk współpracowali ze swoimi kolegami z Deltion College, Zwolle w Holandii, studiującymi nauki społeczne, tworząc projekt międzykulturowy, na zasadzie porównania kultury, zwyczajów, edukacji, pracy, życia codziennego i  form spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi.

Projekt miał na celu zachęcenie uczniów do nawiązania kontaktów z uczniami innej szkoły europejskiej, rozwój umiejętności praktycznego użycia języka obcego, wypowiadania się, przedstawiania rezultatów wykonanej pracy, brania udziału w dyskusji, dzielenia się informacjami, współpracy przez Internet, doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania technologii komunikacyjno- informacyjnych oraz współpracy w międzynarodowej grupie.

Integralną część projektu stanowi jego ewaluacja przez partnerów w nim uczestniczących, jak również samoocena uczniów i nauczycieli biorących w nim udział oraz publikacja rezultatów projektu dla szerszej publiczności

Artykuł o projekcie:

Działalność e Twinning w ZST w Strzyżowie

W obecnych czasach bariery językowe są już prawie niewyczuwalne. Dzięki temu coraz łatwiej jest nam współpracować w międzynarodowym gronie. Doskonale świadczy o tym chociażby nowy projekt eTwinning zrealizowany w bieżącym roku szkolnym przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - “Lives and Cultures Across the Borders”.

Projekt realizowany był w języku angielskim, z wykorzystaniem technologii TIK. Uczniowie, uczący się w zawodach technik informatyk oraz technik analityk, współpracowali ze studentami nauk społecznych z Deltion College w Zwolle w Holandii. Projekt miał  na celu zachęcić uczniów do nawiązania kontaktów z uczniami innej szkoły europejskiej, rozwinąć umiejętności praktycznego użycia języka obcego poprzez współpracę online w mieszanych grupach międzynarodowych, a także udoskonalić umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz narzędzi internetowych.

Chcieliśmy stworzyć projekt międzykulturowy polegający na porównaniu kultur, zwyczajów, edukacji, pracy, życia codziennego i  form spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi z dwóch różnych krajów i różnych środowisk społecznych.  

Pierwszym zadaniem na naszej “to do list” (ang. lista rzeczy do zrobienia) było przedstawienie swoich państw, miast i szkół, co zrobiliśmy w formie filmików. Chętnie wypowiadaliśmy się też na forum na różne ciekawe tematy- pojawiła się m.in. dyskusja o naszych ulubionych miejscach w kraju i  o naszym stosunku do religii.

W październiku podzieliliśmy się na mniejsze międzynarodowe grupy (liczące  od 5 do 10 osób). Naszym zadaniem było przygotowanie pytań dotyczących realiów życia w innych krajach. Pytania umieściliśmy na internetowej tablicy, a następnie wykorzystaliśmy je podczas spotkania online, które odbyło się w czasie ferii zimowych, 14 stycznia 2020 roku w formie wideokonferencji. Na spotkaniu wykorzystaliśmy metodę Q&As (ang. Question & Answers - pytania i odpowiedzi). Pojawiły się również tzw. “łamańce językowe” (ang. tongue- twisters), co bardzo przypadło do gustu naszym partnerom z Holandii.
                Po spotkaniu ruszyła budowa polsko-angielsko-holenderskiego słownika. Zaplanowaliśmy, że będzie podzielony na trzy części: podstawowe dowolnie wybrane słownictwo, którego jesteśmy ciekawi, następnie wyrazy, które są tzw. “false friends” (“fałszywi przyjaciele”) oraz słowa, które w naszych językach brzmią podobnie do tych w języku angielskim. Wkrótce potem ów leksykon został utworzony przez naszą projektową grupę uczniów z klasy informatycznej. 

Następnie zajęliśmy się pytaniami do ankiety ewaluacyjnej. Przybrało to  formę mapy myśli (ang.“mind map”), na której uczniowie chętnie zapisywali swoje pomysły. Spośród tych pytań wybraliśmy kilka i za pomocą narzędzi Google przeprowadziliśmy ankietę, której  wyniki przeanalizowaliśmy wraz ze stroną holenderską. 

Jestem pewna, że dla każdego z uczestników projekt “Lives and Cultures Across the Borders” był niesamowitym przeżyciem, a także interesującym, niebanalnym sprawdzianem umiejętności językowych i informatycznych. Patrząc na zainteresowanie, jakie wzbudził, z pewnością to nie ostatni projekt tego typu w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Autor: Marlena Cichosz, kl. 3 TEI

 

Uczestnicy projektu w ZST w Strzyżowie

 • kl.1 TEA: Emilia Bator, Natalia Czaja, Oliwia Depowska, Weronika Dubiel, Sylwia Janik; Natalia Oparowska;
 • kl.1 Ip : Ireneusz Przystaś, Patryk Winiarski;
 • kl. 1 TI: Kamil Leń, Bartłomiej Michalski, Bartłomiej Strzępek, Patryk Ziobro;
 • kl.2 TEA : Lidia Salamon,  Małgorzata Woźniak,  Aleksandra Ziobrowska;
 • kl.3 TEI: Marlena Cichosz;
 • kl. 4 TMF: Maciej Czech;
 • nauczyciele:  Ewa Birbach-Zandecka, Ewa Dopart, Krzysztof Zandecki, Zofia Głowacka;
 • projektowi “guru”: ) Piotr Dral, Krzysztof Mijal

 

Przebieg współpracy w kolejności chronologicznej wg. jej rezultatów:

 1. https://padlet.com/zofia7426/wdh4lvz7bx3d
 2. https://padlet.com/pjturan/6d46k0hiegf7 
 3. https://twinspace.etwinning.net/93877/pages/page/829501
 4. https://twinspace.etwinning.net/93877/pages/page/798708
 5. https://twinspace.etwinning.net/93877/pages/page/827504 
 6. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NVzunBxZGb3XSyI-ScF9NUf6tBsEZJKvRvPMd88Vf68/edit?copiedFromTrash#gid=1013830484 
 7. Evaluation Mind Map 
 8. https://twinspace.etwinning.net/93877/pages/page/919794


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.02.08, 07:18.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0398 sekund.