x
Pomoc materialna, stypendia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Pomoc materialna, stypendia

INFORMACJE DLA UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

Zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia  - uczeń gromadzi na bieżąco w ciągu roku szkolnego. Kserokopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia - uczeń wykonuje we własnym zakresie.

Do sekretariatu ZST w Strzyżowie uczeń dostarcza komplet dokumentów tj. wniosek stypendialny oraz kserokopie dokumentów wraz z oryginałami celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (dokumentacja niekompletna nie będzie przyjmowana)

Nie będą potwierdzane za zgodność kserokopie dokumentów bez okazania ich oryginału.

 

Lp.

Stypendium/program

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne po przejściu na stronę:

1.

Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

https://www.strzyzowski.pl/uploads/formularze/es/REGULAMIN_uchwala.pdf

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/2641/akt.pdf

 

2.

Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

https://www.strzyzowski.pl/uploads/formularze/es/Regulamin%20Powiatowego%20Programu%20Wyr%C3%B3wnywania%20Szans%20Edukacyjnych%20%28refundacja%20koszt%C3%B3w%20dojazdu%20do%20szko%C5%82y%29.pdf

 

3.

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe

https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-z21

https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-z21

 

4.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/stypendium-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-2021-2022/

 

5.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/stypendium-ministra-edukacji-i-nauki-na-rok-szkolny-2021-2022/

 

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.09.01, 11:29.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0166 sekund.