Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Pomoc materialna, stypendia

 

2017-05-25 Stypendia na 1 rok studiów dla uczniów ze wsi lub miast do 30.000 mieszkańców

 

Ogłoszenie dotyczące dożywiania uczniów!

Rodzice uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, chcący  korzystać z dożywiania, proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodków Pomocy Społecznej w gminach zamieszkiwanych przez uczniów w celu uzyskania dofinansowania.

Opieka Społeczna po weryfikacji dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, poinformuje szkołę o możliwości dofinansowania dożywiania ucznia.

Dodatkowych informacji udzieli pedagog szkolny pani Maria Mazur


Informacje o programach stypendialnych wyszukiwarka, baza ofert dla uczniów znajduje się na stronie http://www.mojestypendium.pl/


Samorząd Stzyżowski sukcesywnie rozwija system wspierania młodzieży poprzez różne formy pomocy materialnej. Obecnie młodzi ludzie mogą skorzystać z różnych form pomocy oferowanych albo bezpośrednio w szkołach, albo też w urzędach samorządowych (Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin) zgodnie z zasadą, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą uzyskać taką pomoc ze strony Gminy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zaś ze strony samorządu powiatowego, który pełni funkcję organu prowadzącego m.in. dla szkół w Czudcu i Strzyżowie. Generalną zasadą jest, że stypendia i pomoc udzielana jest uczniom, którzy pobierają naukę na danym terenie (gminy lub powiatu strzyżowskiego).

 

Poniżej przedstawiamy wybrane formy aktualnie obowiązujących form pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem oferowanych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie. Zamieszczamy również regulaminy oraz potrzebne formularze. Szczegółowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, tel. 17 2765000 w. 30, 
e - mail: edukacja@strzyzowski.pl. Informacje, regulaminy i formularze dostępne są po kliknięciu poniżej w dany tytuł programu stypendialnego.

  

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
z terenu województwa podkarpackiego 
 

uwaga zmiana strony internetowej: www.wrotapodkarpackie.pl

Rok szkolny 2014/2015 - [kliknij]

Rok szkolny 2013/2014 - [kliknij]

Rok szkolny 2012/2013 - [kliknij]

Rok szkolny 2012/2013 - [kliknij]

Rok szkolny 2011/2012 - [ kliknij ]  1. Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego - dla uzdolnionej młodzieży
  2. Stypendia i zasiłki szkolne
  3. Stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcących się w szkołach gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  5. Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA

Formularze do pobrania

 Powyższe informacje zostały pobrane ze strony powiatu strzyżowskiego - http://www.strzyzowski.pl/

 O tym się pisze:

 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 11 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski. [ czytaj więcej ]

 

POMOC finansowa dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem [ CZYTAJ ]  i zarządzeniem Burmistrza Strzyżowa z dnia 10 czerwca 2010 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania podręczników do dnia 31 sierpnia 2010r.


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.05.25, 13:21.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0463 sekund.