x
Pomoc materialna, stypendia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Pomoc materialna, stypendia

INFORMACJE DLA UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

rok szkolny 2022/2023

Zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia − uczeń gromadzi na bieżąco w ciągu roku szkolnego. Kserokopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia − uczeń wykonuje we własnym zakresie.

Do sekretariatu ZST w Strzyżowie uczeń dostarcza komplet dokumentów do dnia zakończenia roku szkolnego tj. wniosek stypendialny oraz kserokopie dokumentów wraz z oryginałami celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (dokumentacja niekompletna nie będzie przyjmowana).

Nie będą potwierdzane za zgodność kserokopie dokumentów bez okazania ich oryginału.


 

Lp.

Stypendium/program

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne po przejściu na stronę:

1.

Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

https://strzyzowski.pl/

https://www.strzyzowski.pl/uploads/

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/

2.

Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

https://www.strzyzowski.pl/

 

3.

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe

https://www.podkarpackie.edu.pl/

https://www.podkarpackie.edu.pl/

4.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

https://www.ko.rzeszow.pl/

5.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

https://www.ko.rzeszow.pl/

 

6.

Program "Nie zagubić talentu"

https://www.podkarpackie.pl/

 

7.

Rafał Brzoska Foundation rozpoczyna nabór do pierwszego konkursu Funduszu Stypendialnego

https://rafalbrzoskafoundation.org/

8.

Podkarpacki Program Stypendialny

http://jagiellonska.org/stypendia/

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.09.06, 11:59.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0463 sekund.