Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Pomoc materialna, stypendia

INFORMACJE DLA UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

rok szkolny 2023/2024

Zaświadczenia, dyplomy potwierdzające osiągnięcia − uczeń gromadzi na bieżąco w ciągu roku szkolnego. Kserokopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia − uczeń wykonuje we własnym zakresie.

Do sekretariatu ZST w Strzyżowie uczeń dostarcza komplet dokumentów do dnia zakończenia roku szkolnego tj. wniosek stypendialny oraz kserokopie dokumentów wraz z oryginałami celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem (dokumentacja niekompletna nie będzie przyjmowana).

Nie będą potwierdzane za zgodność kserokopie dokumentów bez okazania ich oryginału.

Lp.

Stypendium/program

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne po przejściu na stronę:

Termin składania wniosków

 

Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski

https://www.strzyzowski.pl/

 

Deklaracja woli do 15 września

 

Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

https://www.strzyzowski.pl/

Do 31 lipca

  1.  

„Poszerzając horyzonty” – program stypendialny Województwa Podkarpackiego – „Stypendia naukowe” (dla uczniów techników i szkół branżowych

http://www.podkarpackie.edu.pl/

 

Od 18 września do 2 października 2023 r.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

https://www.ko.rzeszow.pl/

 

Do 10 lipca

 

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

https://www.ko.rzeszow.pl

 

Do 6 lipca (nie później jednak niż do 10 lipca)

 

Program "Nie zagubić talentu"

https://podkarpackie.pl/

Do dnia 15 lipca

  1.  

Programu "Dziewczyny w grze"

https://dziewczynywgrze.pl/

https://dziewczynywgrze.pl/regulamin/

ETAP I (od 6 września – do 31 października)

ETAP II (do 30 listopada)

ETAP III ( 8- 14 grudnia) 

  1.  

Stypendia Pomostowe

(dla maturzystów)

https://www.stypendia-pomostowe.pl/

 

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 rok

  1.  

Program Stypendialny

„PIERWSZY ROK”

(dla maturzystów)

https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/

 

Od 3 lipca 2023r. do 26 września 2023 do godz. 12:00, na stronie internetowej Fundacji (www.fejj.pl).

  1.  

Program „Indeks Start2Star”

(dla maturzystów)

https://fundacjajlc.pl/start2star/

 

Od 20.04.2023r. do

01.09.2023r.

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.04.08, 13:52.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1500 sekund.