x
Wychowawstwa w klasach - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Wychowawstwa w klasach

Lista wychowawców poszczególnych klas w bieżący roku szkolnym

 

 

Technikum


Nr

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

1.

1THE

331403 Technik ekonomista

522305  Technik handlowiec

Dorota Saletnik

2.

1TIF

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Grzegorz  Tokarski

3.

1TL

333107 Technik logistyk

Elżbieta Tomkowicz

4.

1TRA

351406 Technik programista

311103 Technik analityk

Grzegorz Żybura

5.

1TPS

311513 Technik pojazdów samochodowych

311516 Technik spawalnictwa

Robert Kołodziejczyk

6.

2TI

351203 Technik informatyk

Grzegorz Kawa

7.

2TRA

351406 Technik programista

311103 Technik analityk

Krzysztof Krupa

8.

2TM

311504  Technik mechanik

Barbara Pięciak

9.

2TPS

311513 Technik pojazdów samochodowych

311516 Technik spawalnictwa

Beata Skrzypek

10.

2TFL

514105 Technik usług fryzjerskich

333107 Technik logistyk

Jolanta Butkiewicz

11.

2TEH

331403 Technik ekonomista

522305  Technik handlowiec

Beata Stohandel

12.

3IFp

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Katarzyna Grosman

13.

3Ip

351203 Technik informatyk

Artur Kowalski

14.

3EAp

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Weronika Strzępek

15.

3PMp

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Elżbieta Wójcik

16.

3HLp

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Anna Giera

17.

3TI

351203 Technik informatyk

Joanna Krok-Rysz

18.

3TIF

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Agnieszka Pająk

19.

3TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Agnieszka Najdecka

20.

3THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Paulina Czapczyńska

21.

4TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Piotr Tomkowicz

22.

4THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna Tęcza

23.

4TI

351203 Technik informatyk

Łukasz Wolan

24.

4TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Ewa Worek

 

Branżowa Szkoła I Stopnia


Nr

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

1.

1mw

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Część uczniów uczy się przedmiotów zawodowych w CKZ w Dobrzechowie - status ucznia,

kilku praktyczną naukę odbywa u pracodawcy a nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą - status młodocianego ucznia.

Ewa Birbach-Zandecka

2.

1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

514101 Fryzjer 

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

752205 Stolarz

722307 Operator obrabiarek skrawających

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

Grzegorz Włodyka

3.

2mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających

Zofia Głowacka

4.

2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

752205 Stolarz

 741103 Elektryk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

Ewa Dopart

5.

3mop

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających

Katarzyna Hałas

6.

3wp

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

514101 Fryzjer 

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

751204 Piekarz

752205 Stolarz

741103 Elektryk

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Maciej Majewski

7.

3mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających

Mariusz Domaradzki

8.

3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

514101 Fryzjer 

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

751204 Piekarz

741201 Elektromechanik

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Krystyna Moskal


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.08.03, 09:27.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0212 sekund.