x
Wychowawstwa w klasach - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Wychowawstwa w klasach

Planowana lista wychowawców poszczególnych klas w bieżący roku szkolnym

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

1.3LOdDLiceum Ogólnokształcące dla dorosłychopiekun roku Beata Skrzypek


Technikum

 


   
 2IFP

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Katarzyna Grosman
4.2Ip351203 Technik informatykArtur Kowalski
5.2EAp

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Weronika Strzępek
6.2PMp

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Wójcik Elżbieta
7.2HLp

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Anna Giera
8.2TI351203 Technik informatykJoanna Krok - Rysz
9.2TIF

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Agnieszka Pająk
10.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Agnieszka Najdecka
11.2THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Paulina Czapczyńska
12.3TI351203 Technik informatykWolan Łukasz
13.3TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz Piotr
14.3TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek Ewa
15.3THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza Anna
16.4TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz 
17.4TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna 
18.4THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska Zofia
19.4TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura Grzegorz

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 


   
 2mop

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających

Katarzyna Hałas
26.2wp

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

514101 Fryzjer 

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

751204 Piekarz

752205 Stolarz

741103 Elektryk

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictiwe

Maciej Majewski
27.2mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających 

Mariusz Domaradzki
28.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

514101 Fryzjer 

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

751204 Piekarz

741201 Elektromechanik

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictiwe

Krystyna Moskal
29.3mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski Mariusz
30.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka Grzegorz

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.07.02, 08:11.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0381 sekund.