Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Wychowawstwa w klasach

Lista wychowawców poszczególnych klas w bieżącym roku szkolnym

 


TECHNIKUM

Nr

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

1.

1TPMS

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

311516 Technik spawalnictwa

Anna Tęcza

2.

1TIF

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Joanna Kata

3.

1TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Rafał Wilk

4.

1TR

351406 Technik programista

Przemysław Bryda

5.

1TL

333107 Technik logistyk

Paulina Czapczyńska

6.

2TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Ewa Worek

7.

2TRA

351406 Technik programista

311103 Technik analityk

Piotr Tomkowicz

8.

2TPS

311513 Technik pojazdów samochodowych

311516 Technik spawalnictwa

Katarzyna Hałas

9.

2TMF

311504  Technik mechanik

514105 Technik usług fryzjerskich

Katarzyna Sztaba

10.

2TL

333107 Technik logistyk

Krystyna Moskal

11.

3THE

331403 Technik ekonomista

522305  Technik handlowiec

Dorota Saletnik

12.

3TIF

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Grzegorz  Tokarski

13.

3TL

333107 Technik logistyk

Elżbieta Tomkowicz

14.

3TRA

351406 Technik programista

311103 Technik analityk

Dagmara Żarek

15.

3TPS

311513 Technik pojazdów samochodowych

311516 Technik spawalnictwa

Robert Kołodziejczyk

16.

4TI

351203 Technik informatyk

Grzegorz Kawa

17.

4TRA

351406 Technik programista

311103 Technik analityk

Krzysztof Krupa

18.

4TPMS

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

311516 Technik spawalnictwa

Beata Skrzypek

19.

4TFL

514105 Technik usług fryzjerskich

333107 Technik logistyk

Jolanta Butkiewicz

20.

4TEH

331403 Technik ekonomista

522305  Technik handlowiec

Katarzyna Szady-Sagan

21.

5IFp

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Katarzyna Grosman

22.

5Ip

351203 Technik informatyk

Artur Kowalski

23.

5EAp

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Weronika Strzępek

24.

5PMp

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Elżbieta Wójcik

25.

5HLp

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Anna Giera


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


Nr

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

1.

1m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Kmieć Marzena

2.

1mf

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w CKZ)

514101 Fryzjer (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w szkole)

Najdecka Agnieszka

3.

1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się u pracodawcy i  na kursach organizowanych poza szkołą):

Buczek-Warchoł Sylwia

4.

2m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Mariusz Wilczewski

5.

2f

514101 Fryzjer (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w szkole)

pozostałe zawody (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się u pracodawcy i  na kursach organizowanych poza szkołą)

Piotr Witkoś

6.

2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się u pracodawcy i  na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

Maciej Majewski

7.

3mw

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Ewa Birbach-Zandecka

8.

3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się u pracodawcy i  na kursach organizowanych poza szkołą):

514101 Fryzjer 

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

752205 Stolarz

722307 Operator obrabiarek skrawających

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

Grzegorz Włodyka

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2023.09.06, 14:31.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0494 sekund.