Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Wychowawstwa w klasach

Lista wychowawców poszczególnych klas w bieżący roku szkolnym

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

1.2LOdDLiceum Ogólnokształcące dla dorosłychopiekun roku Elżbieta Wójcik
2. 3LOdDLiceum Ogólnokształcące dla dorosłychopiekun roku Zofia Głowacka


Technikum

 

3.1TI351203 Technik informatykWolan Łukasz
4.1TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz Piotr
5.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek Ewa
6.1THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza Anna
7.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz 
8.2 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna 
9.2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska Zofia
10.2TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura Grzegorz
11.3TI351203 Technik informatykBryda Przemysław
12.3TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski Grzegorz
13.3THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk Rafał
14.3TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Mękal Dagmara
15.3TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta
16.4TI351203 Technik informatykGrzegorz Kawa
17.4THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna Giera
18.4TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska
19.4TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - Rysz

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

20.1mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski Mariusz
21.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka Grzegorz
22.2fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena Borkowska
23.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata Skrzypek
24.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna Moskal
25.3wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert Kołodziejczyk
26.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej Majewski

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.08.28, 08:15.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0308 sekund.