Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ramowe plany nauczania

Ramowy plan nauczania określa minimalny tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla odpowiednich lat nauki w czteroletnim technikum, branżowej szkole I stopnia, dotychczasowych oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

 


  
Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia (Szkolne plany nauczania) Zespołu Szkół Technicznych dla klas   
   
czwartych - Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2015/2016 
   
trzecich - Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2016/2017 
   
drugich - Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2017/2018 
   
pierwszych - Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2018/2019 
   

Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia dla klasy wielozawodowej

 (przedmioty zawodowe realizowane na kursach wyjazdowych) 

 

   
Roczny wymiar godzin zajęć praktycznych (dane do e-dziennika) 

 

Ramowe plany nauczania obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622)

Informacje MEN na temat ramowych planów nauczania - [ czytaj ]

Przykładowe ramowe plany nauczania przygotowane przez KOWEZiU - [ zobacz ]

Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - "nowa podstawa" 

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2018.10.02, 15:10.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0352 sekund.