x
Ramowe plany nauczania - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Ramowe plany nauczania

Ramowy plan nauczania określa minimalny tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla odpowiednich lat nauki w czteroletnim technikum, branżowej szkole I stopnia, dotychczasowych oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

 

 

Ramowe plany nauczania na rok szkolny 2022/2023


  
Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia (Szkolne plany nauczania) Zespołu Szkół Technicznych dla klas   
   
czwarte po gimnazjum Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2019/2020 
   
czwarte po 8 klasie szkoły podstawowej Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2019/2020 
   
trzecie Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2020/2021 
   
drugie Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2021/2022 
   
pierwsze Obowiązuje uczniów przyjętch w roku szkolnym 2022/2023 
   

Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia dla klasy wielozawodowej

 (przedmioty zawodowe realizowane na kursach wyjazdowych) 

 

   

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.08.18, 07:38.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0231 sekund.