Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
eTwinning 20-2021

~ Ziemia nie należy do człowieka, to człowiek należy do ziemi ~

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie od kilku lat realizuje projekty e-Twinning. W roku szkolnym 2020-2021 zajęliśmy się sprawą recyklingu, czyli wtórnego wykorzystania odpadów. Projekt "Recycling for a Healthier Planet" zrealizowano w języku angielskim. Brali w nim udział uczniowie uczący się w zawodach: technik analityk, technik informatyk oraz technik ekonomista. Naszymi partnerami projektowymi byli uczniowie z Chorwacji, Portugalii, Serbii, Turcji, Hiszpanii, Rumunii oraz Bułgarii.

 

Pierwszym zadaniem uczestników projektu było odpowiedzenie na kilka pytań dotyczących ilości rzeczy jedno lub wielorazowego użytku zużywanych przez każdego z nas w ciągu dnia i miesiąca. Obliczyliśmy, ile sztuk odpadów pozostawiamy i wynik wraz z komentarzem umieściliśmy jako odpowiedź na forum projektu. Kolejny etap stanowiło nagranie video o naszej szkole oraz zaprezentowanie uczestnikom projektu najbardziej malowniczych i atrakcyjnych turystycznie miejsc przyrodniczych w Polsce w formie fotowpisów na padlecie. Następnym krokiem było opracowanie logo projektowego. W głosowaniu najbardziej spodobało się logo naszej grupy, które zaprojektowała Natalia Czaja.

 

W dalszej kolejności uczestnicy projektu opracowali własne mini-projekty, pokazujące jak można ponownie wykorzystać rzeczy, które zwykle wyrzucamy. W ferworze pomysłowości uczniów z Polski i Chorwacji powstały m.in.: świnka skarbonka oraz doniczka z butelki plastikowej, choinka z gazety jako niebanalna ozdoba na święta, gwiazdki na choinkę z rolki po papierze, bombki ze sznurków, balonów i kleju, zielony wieniec z gałązek, pojemniki na ołówki z metalowych puszek, a także przybornik na narzędzia. Nasza grupa opracowała również prezentację w formie diagramów i wykresów porównawczych, ukazujących dane dotyczące recyclingu odpadów komunalnych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, jako odpowiedź na zadanie, aby zaprezentować recycling od strony przepisów i ich realizacji w naszym kraju. Zawarliśmy również komentarze o recyklingu, jak ważną rolę odgrywa w odzyskiwaniu surowców z opakowań i porządkowaniu naszego najbliższego środowiska. Ważna jest przede wszystkim świadomość w społeczeństwie i dlatego staraliśmy się zachęcić oglądających do poszerzania wiedzy o środowisku, którego ochrona obecnie decyduje o naszej przyszłości.

 

 

Jesteśmy pewni, że dla każdego uczestnika projektu "Recycling for a Healthier Planet" udział w nim był ciekawym i pożytecznym doświadczeniem. Współpracowaliśmy w międzynarodowej grupie, doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe, poszerzając wiedzę o recyklingu i ochronie środowiska naturalnego, mieliśmy okazję tworzyć i prezentować własne mini-projekty recyclingowe. "Recycling for a Healthier Planet" to projekt, który zwrócił szczególną uwagę na konieczność przyjrzenia się własnym działaniom i przyjęcia postawy wobec codziennych wyzwań dotyczących odpadów i ich wpływu na otaczającą nas przyrodę. Jaki będzie nasz następny projekt? …na pewno interesujący!

 

 

Autorki artykułu:

Sylwia Janik ~Emilia Bator~ Oliwia Depowska

Uczestnicy projektu- uczniowie ZST w Strzyżowie:

Emilia Bator, Natalia Czaja, Oliwia Depowska, Sylwia Janik, Kamil Wąś (kl. 2EAp)

Ireneusz Przystaś (kl. 2TIp)

Koordynatorzy projektu- nauczyciele ZST w Strzyżowie:

Beata Skrzypek (biologia)

Artur Kowalski (informatyka)

Dagmara Żarek & Zofia Głowacka (j. angielski)


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.04.15, 10:54.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0675 sekund.