Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Leonardo da Vinci 2013

leonardo-logo


 

O projekcie Leonardo da Vinci 2013

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie po raz drugi pozyskał środki w konkursie rozstrzygniętym w maju 2013 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i przystąpił do realizacji Projektu Programu Leonardo da Vinci pt. „Profesjonalna praktyka zagraniczna uczniów ZST w Strzyżowie –szansą na lepszy start zawodowy. W ramach Projektu 60 uczniów Technikum wyjedzie na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Niemiec.

Projekt jest skierowany do uczniów klas III i II w roku szkolnym 2013/14 kształcących się w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik.

Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności, a także rozwinięcie umiejętności językowych i poznanie kultury Niemiec. Odbycie praktyki zawodowej w innym kraju zwiększy również szanse uczestników Projektu na polskim i europejskim rynku pracy. Praktykanci otrzymają dokument Europass-Mobilność, potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności, który jest wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, a uznawany w całej Unii Europejskiej. Udział w Projekcie poświadczą także certyfikaty ukończenia praktyk i certyfikaty językowe.

Uczestnicy praktyk zawodowych zostaną podzieleni na dwie, 30-osobowe grupy, które odbędą praktyki w różnych terminach.

Uczniowie klas trzecich wyjadą do Lipska już 16 maja 2014 r., a wrócą do kraju 12 czerwca tego samego roku.

Początek praktyk drugiej grupy (uczniów obecnych klas drugich) zaplanowany jest na 17 listopada 2014r., a jego zakończenie na do 14 grudnia 2014r.

Organizacją partnerską w Projekcie jest organizacja Dom Europejski w Lipsku, z którą szkoła realizowała już wcześniejszy Projekt w ramach Programu Leonardo da Vinci edycja 2012.

Wyjazd na praktyki poprzedzi nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie internetowej Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu oraz zajęcia przygotowawcze. Na zajęciach tych uczniowie przygotują się do pobytu za granicą, będą poszerzać i doskonalić znajomość języka niemieckiego, poznają informacje na temat kultury, zwyczajów i geografii Niemiec oraz regionu pobytu, a także zapoznają się z zasadami odbywania praktyk. Miesięczne praktyki zawodowe, zorganizowane zostaną w branżowych przedsiębiorstwach w Lipsku. Pod okiem opiekunów uczniowie zdobędą cenne doświadczenie, zgodnie ze swoim kierunkiem nauczania w szkole.

Uczestnictwo młodzieży w projekcie jest bezpłatne. Każdy z uczestników będzie miał zapewniony udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym oraz materiały dydaktyczne na zajęcia, transport międzynarodowy i lokalny, zakwaterowanie, kieszonkowe na wyżywienie, ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, organizację czasu wolnego, a przede wszystkim praktykę zawodową w niemieckich przedsiębiorstwach. W czasie realizacji Projektu w Lipsku nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą polscy opiekunowie.

Na realizację projektu zaplanowany jest budżet w wysokości 139392 euro.

Koordynator Projektu

 


 

1. Ogłoszenie o rekrutacji w kolejnym Projekcie Programu Leonardo da Vinci - [ zobacz ]

2. Deklaracja udziału w projekcie

3. Zgoda na wizerunek

4. Ankieta ewaluacyjna na wejście

5.1. Harmonogram język niemiecki

5.2. Harmonogram zajęcia kulturowe

5.3. Harmonogram zajęcia pedagogiczne


  Na górę strony

  Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2014.02.18, 16:00.
   

   


  Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
  Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

  Czas generowania się strony: 0.0418 sekund.