x
Praktyka zawodowa - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Praktyka zawodowa

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

 

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością. 

Praktyka zawodowa dla wszystkich uczniów ZST (oprócz uczestniczących w projektach których celem jest organizacja zagranicznych praktyk zawodowych) organizowana jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego zapoznaje uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Przedstawia regulamin odbywania praktyk zawodowych każdej klasie nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu BHP oraz zapoznania z regulaminem. Bez odbycia szkolenia ucniowie nie mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych. 

 

Uczniowie kierowani na praktykę muszą posiadać:

 1. dzienniczek praktyk - zakupiony przez ucznia, w którym jest zaświadczenie o ocenie i opinii o praktykancie,
 2. program praktyk.

 

 Dyscyplina praktycznej nauki zawodu

 1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.
 2. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym programem praktyk w danej klasie.
 3. Praktykant jest zobowiązany do odbycia praktyk.
 4. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.
 5. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktyk i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Uczniowie mogą sami szukać sobie miejsca odbywania praktyk zawodowych.


Zaliczenie praktyki

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.

Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

 • umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w zadania przydzielane na praktykach,
 • postawy ucznia i obecność na praktyce,
 • jakość prowadzenia dokumentacji realizacji programu w dzienniczku praktyk.

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

WYKAZ TERMINÓW PRAKTYKI ZAWODOWEJ

UCZNIÓW TECHNIKUM W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

LP

ZAWÓD

ILOŚĆ

UCZNIÓW

KLASA

ILOŚĆ TYGODNI/

godzin

TERMINY PRAKTYKI

SEMESTR

SZKOLENIE

BHP

KLASY 3 TECHNIKUM PO GIMNAZJUM – 2 etap

1.

Technik informatyk

22

3TI

4 tygodnie

140 godzin

4.10.2021 r. 29.10.2021 r.

I

1 tydzień września

2.

Technik handlowiec

8

3THL

4 tygodnie

140 godzin

20.09.2021 r. – 15.10.2021 r.

I

Technik logistyk

17

3.

Technik informatyk

11

3TIF

4 tygodnie

140 godzin

20.09.2021 r. – 15.10.2021 r.

I

Technik usług fryzjerskich

13

4.

Technik mechanik

19

3TPM

4 tygodnie

140 godzin

15.11.2021 r. – 10.12.2021 r.

I

Technik pojazdów samochodowych

7

KLASY 3 TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – 1 etap

5.

Technik ekonomista

14

3TEAp

4 tygodnie

140 godzin

14.03.2022 r. -  8.04.2022 r.

II

4 tydzień stycznia

Technik analityk

12

6.

Technik pojazdów samochodowych

5

3TPMp

4 tygodnie

140 godzin

14.03.2022 r. -  8.04.2022 r.

II

Technik mechanik

14

7.

Technik informatyk

20

3TIp

4 tygodnie

140 godzin

14.03.2022 r. -  8.04.2022 r.

II

8.

Technik handlowiec

14

3THLp

4 tygodnie

140 godzin

14.03.2022 r. -  8.04.2022 r.

II

Technik logistyk

17

9.

Technik informatyk

11

3TIFp

4 tygodnie

140 godzin

14.03.2022 r. -  8.04.2022 r.

II

Technik usług fryzjerskich

8

 

Praktyki realizowane w ramach projektu ERASMUS + odbędą się w dniach:

I grupa - 19.09.2021-15.10.2021 - 29 osób

II grupa - 06.03.2022 - 02.04.2022 - 29 osób

III grupa  -  03.07.2022 - 30.07.2022 - 29 osób 

Potwierdzenie przyjęcia uczniów na praktykę

RAMOWE PLANY PRAKTYK ZAWODOWYCH

Dla uczniów klas 3 technikum (po gimnazjum i po szkole podstawowej) - zobacz ]

 

Informacja dla uczniów odbywających  praktykę zawodową od dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie pana Jana Sopla.

 

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się około miesiąc przed rozpoczęciem praktyk.
Szczegółowe informacje będą podane odpowiednio wcześniej. 

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy również uczniów wyjeżdzających w ramach projektu ERASMUS +. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis. Uczniowie w klas drugich powinni zakupić dzienniczki w sklepiku ZST. Klasy trzecie otrzymają dzienniczki praktyk w CKP z roku poprzedniego. Uczniowie wyjeżdzajcy z projektu Ersamus mająobowiązek odebrać dzienniczki w sekretariacie szkolnym.

Każdy czeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk. Informacja o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa. Na odprawie zostaną rozdane skierowania na praktyki zawodowe. Kto z uczniów może wcześniej znaleźć sobie miejsce odbywania praktyk to powinien sobie wydrukować ze strony CKP w zakładce dokumenty, skierowanie i przynieść je na odprawę. 

 

 

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Technicznych mogą liczyć na praktyki w następujących zakładach pracy:

 

Nazwa zawodu                                                    Nazwa pracodawcy
 TECHNIK MECHANIK
 P.P.U.H. „MAM
Al. Gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
Zakład mechaniczny  w Dobrzechowie
Tel.17 863-52-52
SEGER Cutting Tools
Ozga Mikuszewski SP. J.
Wiśniowa 229
38-124 Wiśniowa
CC Metal
Mariusz Cieplak
Tropie 251
38-100 Strzyżów
Tel.: 503 014 628
Farej Zakład Obróbki Metali
ul. Graniczna 4
38-100 Strzyżów
Tel.: 17 27 61 605;
509 927 778
F.P.U.H. GALKOM-TECH
Janusz Piotrowski
Łęki Strzyżowskie 17
38-471 Wojaszówka
Tel.: 13 43 857 36;
SFM Sp. o.o.
ul. Grunwaldzka 1
38-100 Strzyżów
Tel.: 17 276 54 00;
Zakład Metalowo-Mechaniczny
Zbigniew Włodyka
ul. Grunwaldzka 1
38-123 Wysoka Strzyżowska 190
Tel.: 17 27 67 016;
 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

HASP MARVIS Bogdan Panek
Markuszowa 23 a
38-126 Markuszowa
MOTO-HOL
ul. Bat. Chłopskich 9
38-100 Strzyżów
Tel. 17 2761-456
Tomasz Mikuszewski i S-ka
Auto Naprawa i Handel
Glinik Średni 66
38-130 Frysztak
Tel. 17 2777-931
Przewóz Osób Paweł Kudła,
38-111 Żyznów 281
Tel. 504-192-521
Spółdzielnia ASPROD
ul. 1 Maja 3
38-100 Strzyżów
Tel. 17 2761-303
Autonaprawa, Mariusz Bliźniak
Jawornik 42
38-114 Niebylec
Tel. 608878807
Auto Expert Wiesław Gulis,
38-120  Wyżne 40a
Auto Serwis Rzeszów ASR S.C.
ul. Tadeusza Rejtana 36
35-326 Rzeszów
U.H. Motonix Renata Modliszewska,
ul. Jana III Sobieskiego 56
38-100 Strzyżów
Tel. 17 2761-563
 TECHNIK INFORMATYK

TRITON Usługi Reklamowe
Wysoka Strzyżowska 634a
38-123  Wysoka Strzyżowska
Tel. 602-794-347
KREACTIVE Angelika Koczela
ul. Koczeli 9
38-100 Strzyżów
NOVAIA S.C.
Piotr Setlak i Łukasz Wolańczyk
ul. Słowackiego 24/97
35-060 Rzeszów
CENTRUM SPORTU I TURYSTKI
I REKREACJI ,
ul. Polna 1
38-100 Strzyżów
FORTIK Kamil Fortuna
ul. Łukowa 2
38-100 Strzyżów
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Strzyżowie
OŚRODEK KULTURY W WIŚNIOWEJ
38-124 Wiśniowa 136
APS data
ul. Kościuszki 37
38-200 Jasło
MIDAS
ul. Słowackiego 2
38-100 Strzyżów
TOBcom Grzegorz Tobiasz
38-124 Wiśniowa 188
Tel. 783-490-420
ZAKŁAD PROJEKTOWO -WYKONAWCZY INSTALATORSTWA
Marian Włodyka
Zawale 45/10
38-100 Strzyżów
NETLAN Grzegorz Drogoń
1000-lecia 4
38-100 Strzyżów
STRZYŻOWSKI.NET
Janusz Gomółka
Żarnowa 109
38-100 Strzyżów
Tel.17 3333-333
e-TRITON
Dobrzechów 446
38-100 Strzyżów
Tel. 504-467-977
 TECHNIK EKONOMISTA

ROKSANA Cukiernicza Spółdzielnia
ul. Mostowa 35
38-100 Strzyzów
BIURO RACHUNKOWE DORADCA PODATKOWY Ewa Skalska
ul. Kołłątaja 6
38-100 Strzyżów
E- ROZLICZENIA BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
Małgorzata Gajda
ul. Rynek 5
38-100 Strzyżów
URZĄD GMINY we FRYSZTAKU
Ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ OPERACYJNY w Strzyżowie
ul. Rynek 4
38-100 Strzyżów
BANK SPÓŁDZIELCZY
w Strzyżowie
ul. Słowackiego 36
38-100 Strzyżów
URZĄD SKARBOWY w Strzyżowie
ul. Daszyńskiego 6
38-100 Strzyżów
LUNA Firma Handlowa
Elżbieta Hart-Bożek
ul. Rynek 8
38-100 Strzyżów
 TECHNIK HANDLOWIEC 

GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA
ul. Rynek 3
38-100 Strzyżów
Tel. 17 27610-581
FIRMA HADLOWA GALAGodek Józef
Pl. Św. Floriana 4
38-130 Frysztak
tel. 17-2777-196
ENIKA z o.o.
ul. Lewakowskiego 27 b
38-400 Krosno
Delikatesy Centrum
38-124 Wiśniowa 285
LUNA Firma Handlowa
Elżbieta Hart-Bożek
ul. Rynek 8
38-100 Strzyżów
BETA Biurowe, szkolne, księgarnie,
ul. Samolewicza3
38-130 Frysztak
tel. 17-2777-076
FIRMA HANDLOWA
Danuta Znamirowska
ul. Łukasiewicza 2
38-100 Strzyżów
tel. 17-27-60-417
SAMRES Przedsiębiorstwo
ul. Łukasiewicza 17
38-100 Strzyżów
tel. 17-2761-133
 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

SALON FRYZJERSKI
Katarzyna Wójtowicz
ul. Łukasiewicza 14
38-100 Strzyżów
SALON FRYZJERSKI
Dominika Stasz
ul. Łukasiewicza 14
38-100 Strzyżów
NEFERTITI
Bernadeta Prokuska
ul. Rynek 15
38-100 Strzyżów
Salon Fryzjerski„MARZENA”
Kożuchów 79
38-1240 Wiśniowa
tel. 666-526-587
Studio fryzur KaZar Katarzyna Zaremba
38-100 Strzyżów ul. Grunwaldzka 15
Tel. 511 217 205

 

Salon Fryzjerski Damski, Dominika Gałuszka,
ul. Łukasiewicza 14,
38-100 Strzyżów


 

Studio Fryzur Wioletta Sasa  ul. Słowackiego 43,
38-100 Strzyżów


 

Salon Fryzjerski OD Nowa u Olgi,
ul. Sanocka 3,
38-100 Strzyżów


 

"Monika” Salon Fryzjerski Monika Kozub,
ul. Przecławczyka 7,
38-100 Strzyżów


 TECHNIK ANALITYK

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
38- 100 Strzyżów,
ul. Słowackiego 8
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Szopena 1 35-055 Rzeszów
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
38-100 Strzyżów
Cukiernicza Spółdzielnia „ROKSANA” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
38-100 Strzyżów,
ul. Mostowa 35
 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jaśle
38- 200 Jasło,
ul. Koralewskiego 13
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie
ul. Prof. Ludwika Chmaja 3,
35-021 Rzeszów

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.02.04, 14:43.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0459 sekund.