Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Praktyka zawodowa

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

 

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością. 

Praktyka zawodowa dla wszystkich uczniów ZST (oprócz uczestniczących w projektach których celem jest organizacja zagranicznych praktyk zawodowych) organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Kierownik szkolenia praktycznego zapoznaje uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Przedstawia regulamin odbywania praktyk zawodowych każdej klasie nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu BHP oraz zapoznania z regulaminem. Bez odbycia szkolenia ucniowie nie mogą uczestniczyć w praktykach zawodowych. 

 

Uczniowie kierowani na praktykę muszą posiadać:

 1. dzienniczek praktyk - zakupiony przez ucznia, w którym jest zaświadczenie o ocenie i opinii o praktykancie,
 2. program praktyk.

 

 Dyscyplina praktycznej nauki zawodu

 1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.
 2. Praktyka trwa zgodnie z ustalonym programem praktyk w danej klasie.
 3. Praktykant jest zobowiązany do odbycia praktyk.
 4. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.
 5. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktyk i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Uczniowie powinni samodzielnie szukać miejsca odbywania praktyk zawodowych.


Zaliczenie praktyki

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.

Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

 • umiejętności ucznia oraz zaangażowanie w zadania przydzielane na praktykach,
 • postawy ucznia i obecność na praktyce,
 • jakość prowadzenia dokumentacji realizacji programu w dzienniczku praktyk.

Ocenę z praktyk wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

WYKAZ TERMINÓW PRAKTYKI ZAWODOWEJ

UCZNIÓW TECHNIKUM W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

LP

ZAWÓD

ILOŚĆ

UCZNIÓW

KLASA

ILOŚĆ TYGODNI/

GODZIN

TERMINY PRAKTYKI

PÓŁROCZE

SZKOLENIE

BHP

KLASY 3 TECHNIKUM – 1 etap

1.

Technik handlowiec

Technik ekonomista

4

11

 

3THE

4 tygodnie

140 godzin

11.09.2023 r. 06.10.2023 r.

I

od 4 września

2.

Technik programista

Technik analityk

14

10

3TRA

4 tygodnie

140 godzin

09.10.2023 r. 04.11.2023 r.

I

3.

Technik logistyk

23

3TL

4 tygodnie

140 godzin

09.10.2023 r. 04.11.2023 r.

I

4.

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

20

8

3TIF

4 tygodnie

140 godzin

11.09.2023 r. 06.10.2023 r.

I

5.

Technik pojazdów samochodowych

Technik spawalnictwa

10

 

11

3TPS

4 tygodnie

140 godzin

11.09.2023 r. 06.10.2023 r.

I

KLASY 4 TECHNIKUM – 2 etap

6.

Technik informatyk

20

4TI

4 tygodnie

140 godzin

12.02.2024 r. 08.03.2024 r.

II

miesiąc przed praktykami

7.

Technik programista

Technik analityk

15

8

4TRA

4 tygodnie

140 godzin

20.05.2024 r. 14.06.2024 r.

II

8.

Technik ekonomista

Technik handlowiec

12

12

4TEH

4 tygodnie

140 godzin

12.02.2024 r. 08.03.2024 r.

II

9.

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Technik spawalnictwa

8

 

13

 

6

4TPMS

4 tygodnie

140 godzin

20.05.2024 r. 14.06.2024 r.

II

10.

Technik usług fryzjerskich

Technik logistyk

15

12

4TFL

4 tygodnie

140 godzin

20.05.2024 r. 14.06.2024 r.

II

 

Praktyki realizowane w ramach projektu ERASMUS + odbędą się: 13.05.2024 - 07.06.2024 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia uczniów na praktykę

 


 

RAMOWE PLANY PRAKTYK ZAWODOWYCH

Dla uczniów klas 3 oraz 4 technikum  zobacz ]

 

Informacja dla uczniów odbywających  praktykę zawodową od Kierownika Szkolenia Praktycznego Pana Łukasza Wolan

 

Obecność uczniów na szkoleniu BHP jest obowiązkowa. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dniu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis. Uczniowie powinni zakupić dzienniczki w u Pani Pauliny Czapczyńskiej w sali C15 zgodnie z planem lekcji. 

Każdy uczeń powinien samodzielnie znaleźć miejsce praktyk. 

 

 

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Technicznych mogą liczyć na praktyki w następujących zakładach pracy:

 

 
 

Nazwa zawodu                                                    Nazwa pracodawcy
 TECHNIK MECHANIK/SPAWALNICTWA
 P.P.U.H. „MAM
Al. Gen. L. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
Zakład mechaniczny Dobrzechów 447,
38-122 Dobrzechów,
Tel.17 863-52-52
SEGER Cutting Tools
Ozga Mikuszewski SP. J.
Wiśniowa 229
38-124 Wiśniowa
CC Metal
Mariusz Cieplak
Tropie 251
38-100 Strzyżów
Tel.: 503 014 628
Farej Zakład Obróbki Metali
ul. Graniczna 4
38-100 Strzyżów
Tel.: 17 27 61 605;
509 927 778
F.P.U.H. GALKOM-TECH
Janusz Piotrowski
Łęki Strzyżowskie 17
38-471 Wojaszówka
Tel.: 13 43 857 36;
SFM Sp. o.o.
ul. Grunwaldzka 1
38-100 Strzyżów
Tel.: 17 276 54 00;
Zakład Metalowo-Mechaniczny
Zbigniew Włodyka
ul. Grunwaldzka 1
38-123 Wysoka Strzyżowska 190
Tel.: 17 27 67 016;

 Spółdzielnia ASPROD
 ul. 1 Maja 3
 38-100 Strzyżów
 Tel. 17 2761-303


 Ośrodek Maszynowy w   Strzyżowie
 ul. Modrzewiowa 1,
 38-100 Strzyżów


 Fabryka metalu Sp z o.o.   Wysoka Strzyżowska 190,
 38-100 Strzyżów


Modernforms Sp z o.o.  Dobrzechów 446b,
38-100 Strzyżów


FHU ViaSigni Łukasz Kulig, Siedliska 439B,
36-042 Lubenia
2 Oddział: ul. Mikołaja Frysztackiego 35, 38-130 Frysztak


Zakład Wielobranżowy "METAL" Jan Bożek,
ul. Strumykowa 3,
38-120 Czudec


ACORDI Dominik Ziobro
ul. Budziwojska 36,
35-317 Rzeszów


 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

HASP MARVIS Bogdan Panek
Markuszowa 23 a
38-126 Markuszowa
MOTO-HOL
ul. Bat. Chłopskich 9
38-100 Strzyżów
Tel. 17 2761-456
Tomasz Mikuszewski i S-ka
Auto Naprawa i Handel
Glinik Średni 66
38-130 Frysztak
Tel. 17 2777-931
Przewóz Osób Paweł Kudła,
38-111 Żyznów 281
Tel. 504-192-521
Spółdzielnia ASPROD
ul. 1 Maja 3
38-100 Strzyżów
Tel. 17 2761-303
Autonaprawa, Mariusz Bliźniak
Jawornik 42
38-114 Niebylec
Tel. 608878807

Auto Expert Wiesław Gulis,
38-120  Wyżne 40a

 

Auto Serwis Rzeszów ASR S.C.
ul. Tadeusza Rejtana 36
35-326 Rzeszów
U.H. Motonix Renata Modliszewska,
ul. Jana III Sobieskiego 56
38-100 Strzyżów
Tel. 17 2761-563

MOTOMAR Mariusz Lepak,
Wiśniowa 181,
38-124 Wiśniowa

 

A-T Service Tomasz    Fortuna, Połomia 128,
38-115 Połomia

 

Auto Naprawa,  Wulkanizacja Damian  Mucha, Broniszów 12,
39-106 Łączki Kucharskie


CAR-FAN Paweł Pas,  Zawadka 100,
38-102   Grodzisko


F.H.U "Auto-expres" Jolanta Lewczak, Wiśniowa 248, 38-124 Wiśniowa


R-S Auto-Serwis Rafał Stolarski, Zaborów 111,
38-100 Strzyżów


F.H.U SMARPOL Grzegorz Salamon w spadku,
ul. Mostowa 41,
38-100 Strzyżów


HUBICAR Paweł Sieczkowski,
Dobrzechów 468B,
38-100 Strzyżów


Auto Centrum-Salmar S.C. Beata Soczek Salamon i Marcin Salamon,
ul. Towarowa 16,
38-200 Jasło


Marek Włoch i S-ka AUTOKLINIKA 
ul. Suszyckich 18,
36-040 Boguchwała
tel: 17 871 43 47


 TECHNIK INFORMATYK/PROGRAMISTA

TRITON Usługi Reklamowe
Wysoka Strzyżowska 634a
38-123  Wysoka Strzyżowska
Tel. 602-794-347
FormActive Włodyka Paweł
ul. Koczeli 9
38-100 Strzyżów
NOVAIA S.C.
Piotr Setlak i Łukasz Wolańczyk
ul. Słowackiego 24/97
35-060 Rzeszów
CENTRUM SPORTU I TURYSTKI
I REKREACJI ,
ul. Polna 1
38-100 Strzyżów
FORTIK Kamil Fortuna
ul. Łukowa 2
38-100 Strzyżów

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Strzyżowie

 

OŚRODEK KULTURY W WIŚNIOWEJ
38-124 Wiśniowa 136

 

APS data
ul. Kościuszki 37
38-200 Jasło
MIDAS
ul. Słowackiego 2
38-100 Strzyżów
TOBcom Grzegorz Tobiasz
38-124 Wiśniowa 188
Tel. 783-490-420
ZAKŁAD PROJEKTOWO -WYKONAWCZY INSTALATORSTWA
Marian Włodyka
Zawale 45/10
38-100 Strzyżów
NETLAN Grzegorz Drogoń
1000-lecia 4
38-100 Strzyżów
STRZYŻOWSKI.NET
Janusz Gomółka
Żarnowa 109
38-100 Strzyżów
Tel.17 3333-333
e-TRITON
Dobrzechów 446
38-100 Strzyżów
Tel. 504-467-977

Form Active Paweł Włodyka,
ul. Jana Koczeli 9,
38-100 Strzyżów

 

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia
w Strzyżowie
ul. Przecławczyka 6,
38-100 Strzyżów

 

SFM ul. Grunwaldzka 1,
38-100 Strzyżów

 

NETWORK,
ul. Sienkiewicza 11,
38-100 Strzyżów

 

Serwis Apollo,
ul. Grunwaldzka 4,
35-068 Rzeszów

 

SELENBIT
Eryk Trojanowski,
Jawornik 114A,
38-114 Jawornik

 

Firma Handlowo Usługowa "Adnex",
ul. M. Frysztackiego 32,
38-130 Frysztak

 

Krośnieńskie Centrum informatyczne KROSOFT, ul. Kolejowa 1,
38-400 Krosno

 

 CetusPro Sp. z o.o.
 ul. Adama Matuszczaka 14
 35-083 Rzeszów


Modernforms Sp z o.o.  Dobrzechów 446b,
38-100 Strzyżów


Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, Wiśniowa 193,
38-124 Wiśniowa


Firma Usługowo - Handlowa WOJAN,
ul. Tunelowa 9,
38-100 Strzyżów


XERIM.PL
Glinik Dolny 293,
38-130 Frysztak


DivStack.pl
kontakt@divstack.pl
575 472 264 - Hubert Siast


 TECHNIK EKONOMISTA

ROKSANA Cukiernicza Spółdzielnia
ul. Mostowa 35
38-100 Strzyzów
BIURO RACHUNKOWE DORADCA PODATKOWY Ewa Skalska
ul. Kołłątaja 6
38-100 Strzyżów

E- ROZLICZENIA BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
Małgorzata Gajda
ul. Rynek 5
38-100 Strzyżów
tel: 883 442 156

URZĄD GMINY we FRYSZTAKU
Ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak
BANK SPÓŁDZIELCZY
w Strzyżowie
ul. Słowackiego 36
38-100 Strzyżów
URZĄD SKARBOWY w Strzyżowie
ul. Daszyńskiego 6
38-100 Strzyżów
LUNA Firma Handlowa
Elżbieta Hart-Bożek
ul. Rynek 8
38-100 Strzyżów

Pośrednictwo Finansowo - Ubezpieczeniowe Katarzyna Łuszcz - Bujak,
Wielopole Skrzyńskie 225,
39-110 Wielopole Skrzyńskie

 

GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA
ul. Rynek 3
38-100 Strzyżów
Tel. 17 27610-581


Agencja Ubezpieczeniowo - Księgowa Wioletta Hajduk,
ul. Daszyńskiego 3,
38-100 Strzyżów

 

Urząd Gminy Wiśniowa,
Wiśniowa 150,
38-124 Wiśniowa

 

Firma Handlowo-Usługowa "RMS",
Cieszyna 174,
38-125 Stępina

 

Urząd Gminy w Czudcu,
ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec 


Zespół Szkolno -  Przedszkolny w Wiśniowej,  Wiśniowa 76,
38-124 Wiśniowa


BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wiśniowej
Wiśniowa 251
38-124 Wiśniowa


 TECHNIK HANDLOWIEC 

GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA
ul. Rynek 3
38-100 Strzyżów
Tel. 17 27610-581
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WENTA,
ul. Franciszka G.Gołębiowskiego 14,
38-130 Frysztak
ENIKA z o.o.
ul. Lewakowskiego 27 b
38-400 Krosno
Delikatesy Centrum
38-124 Wiśniowa 285
LUNA Firma Handlowa
Elżbieta Hart-Bożek
ul. Rynek 8
38-100 Strzyżów
BETA Biurowe, szkolne, księgarnie,
ul. Samolewicza3
38-130 Frysztak
tel. 17-2777-076
FIRMA HANDLOWA
Danuta Znamirowska
ul. Łukasiewicza 2
38-100 Strzyżów
tel. 17-27-60-417
SAMRES Przedsiębiorstwo
ul. Łukasiewicza 17
38-100 Strzyżów
tel. 17-2761-133

FLORIS Bernadeta Gruszczyńska,
Kożuchów 33,
38-124 Wiśniowa

 

Delikatesy "Droma", Sklep: ul. Rzeszowska 14, 38-130 Frysztak

 

ANI-TEX 
Wiśniowa 136,
38-124 Wiśniowa


Tajemniczy Ogród
ul. Mysłowskiego 5B,
39-230 Brzostek

 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

SALON FRYZJERSKI
Katarzyna Wójtowicz
ul. Łukasiewicza 14
38-100 Strzyżów

 No Name Hair Studio   Gabriela Szarek
 ul. Słowackiego 21
 38-100 Strzyżów


SALON FRYZJERSKI
Dominika Stasz
ul. Łukasiewicza 14
38-100 Strzyżów
NEFERTITI
Bernadeta Prokuska
ul. Rynek 15
38-100 Strzyżów
Salon Fryzjerski„MARZENA”
Kożuchów 79
38-1240 Wiśniowa
tel. 666-526-587
Studio fryzur KaZar Katarzyna Zaremba
38-100 Strzyżów ul. Grunwaldzka 15
Tel. 511 217 205

 

Salon Fryzjerski Damski, Dominika Gałuszka,
ul. Łukasiewicza 14,
38-100 Strzyżów


 

Studio Fryzur Wioletta Sasa  ul. Słowackiego 43,
38-100 Strzyżów


 

Salon Fryzjerski OD Nowa u Olgi,
ul. Sanocka 3,
38-100 Strzyżów


 

"Monika” Salon Fryzjerski Monika Kozub,
ul. Przecławczyka 7,
38-100 Strzyżów


Di-Va Usługi Fryzjerskie
Natalia Łyszczarz,
Dobrzechów 403,
38-100 Strzyżów

 

Em Studio Salon Fryzjerski
Elżbieta Zamorska,
ul. Rynek 17,
38-100 Strzyżów

 

TRENDY HAIR FASHION
Monika Pyzocha,
ul. Adama Asnyka 9,
38-200 Jasło

 

Enzo Fryzjerstwo
i Kosmetyka
Lucyna Frączek,
ul. Kazimierza Wielkiego 23,
38-200 Jasło

 

GUNIA SZMED Pracownia Fryzur
Michał Szmed,
ul. Reformacka 8,
35-026 Rzeszów

 

Zakład Fryzjerski "Wiktoria"
ul. Słoneczna 2,
38-130 Frysztak


 TECHNIK LOGISTYK
 

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane REMBUD, ul. Tunelowa 2,
38-100 Strzyżów


 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WENTA,
ul. Franciszka G.Gołębiowskiego 14,
38-130 Frysztak


 

Firma Usługowo - Handlowa WOJAN,
ul. Tunelowa 9,
38-100 Strzyżów


 

P.H.U. GREMUR,
ul. Mostowa 29,
38-100 Strzyżów


 

ASPROD, ul. 1 Maja 3,
38-100 Strzyżów

 

 

SPÓŁDZIELNIA SIP,
ul. Czajkowskiego 82,
38-400 Krosno


 

Zakład Murarsko-Betoniarski "PARTNER",
ul. Tunelowa,
38-100 Strzyżów


 

Cukiernicza Spółdzielnia ROKSANA
ul. Mostowa 35,
38-100 Strzyżów


 

FANUM sp. z o.o. sp.k. 
Wielopole Skrzyńskie 11B
39-110 Wielopole Skrzyńskie


 

NEOBUS POLSKA 
Niebylec 163,
38-114 Niebylec


 

AGROL-BUD  
Wielopole Skrzyńskie 21,
38-110 Wielopole Skrzyńskie


 

FHU Wojdyła Wojciech
Januszkowice 69,
39-230 Brzostek


 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "JUT"
ul. Solna Góra 7,
38-100 Strzyżów


TECHNIK ANALITYK

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
38- 100 Strzyżów,
ul. Słowackiego 8
CENTRUM MEDYCZNE MEDYK  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Szopena 1 35-055 Rzeszów
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
38-100 Strzyżów
Cukiernicza Spółdzielnia „ROKSANA” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
38-100 Strzyżów,
ul. Mostowa 35
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jaśle
38- 200 Jasło,
ul. Koralewskiego 13
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie
ul. Prof. Ludwika Chmaja 3,
35-021 Rzeszów

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z Siedzibą w Krośnie
ul. Ks. P. Ściegiennego 6A,
38-400 Krosno


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Południowa 2,
38-100 Strzyżów

 

APTEKA RÓŻANA,
ul. Parkowa 8a,
38-100 Strzyżów

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.05.31, 14:45.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0390 sekund.