Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Młodzieżowy Uniwersytet Matematyczny

 

KAPITAL_LUDZKImum UE+EFS_L-kolor 

"Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie począwszy od roku szkolnego 2010/11 bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -"Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne". Zakwalifikowani uczniowie klas pierwszych technikum mają możliwość uczestniczenia w całkowicie bezpłatnym projekcie przez trzy lata szkolne, otrzymując w roku szkolnym średnio 2 godziny zajęć dodatkowych z matematyki. Ponadto otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych oraz podręczników. Wyróżniający się uczniowie będą mogli wziąć udział w bezpłatnych letnich obozach naukowych, które zostaną zorganizowane w miejscach atrakcyjnych turystycznie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego: http://www.mum.univ.rzeszow.pl/

 

Proszę o jak najszybsze dostarczenie wypełnionych "DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Koordynator projektu - Piotr Tomkowicz

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2012.03.26, 19:50.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0424 sekund.