Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Rekrutacja elektroniczna

Nabór do technikum i branżowej szkoły I stopnia:

Drogi absolwencie gimnazjum z myślą o Twojej wygodzie, podobnie jak w ubiegłym roku składanie podań odbywa się drogą elektroniczną. 

Jak to działa? Za pomocą strony www wygenerujesz podanie szkoły. Zgodnie z terminarzem będziesz musiał podanie w wersji papierowej donieść do sekretariatu szkoły. Póżniej zalogujesz się na strone rekrutacji i uzupełnisz formularz swoich osiągnięć. Po tym wszystkim musisz złożyć w szkole świadectwo ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanego z OKE dzięki czemu potwierdzisz wolę przyjścia do naszej szkoły.

Jakie korzyści przynosi elektroniczna rekrutacja?

  • uczniom i ich rodzicom system gwarantuje stały dostęp do aktualnej oferty edukacyjnej szkół i natychmiastową informację o wynikach prowadzonej rekrutacji,
  • dostarcza wielu cennych danych statystycznych.

W razie jakichkolwiek problemów zapraszamy do naszej szkoły gdzie Ci pomożemy.

Aby złożyć podanie i załozyć konto musisz wejść na stronę:

(po kliknieciu powyższego obrazka wejdziesz do rekrutacji)

Co należy złożyć wraz z podaniem:

a) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Technikum:

 

b) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej szkoły i stopnia: 

 

TERMINY:

Od 1 sierpnia do 4 sierpnia 2017r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 sierpnia do 22 sierpnia 2017r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy.

23 sierpnia 2017r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2017r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

28 sierpnia 2017r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

28 sierpnia 2017r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2017 (Zarządzenie Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie podkarpackim)


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2017.04.19, 13:52.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0421 sekund.