Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Zapytania ofertowe

 


 

Zapytanie ofertowe nr 3

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Strzyżów, dn. 27.12.2021 r.

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie projektu pn. Zagraniczna mobilność uczniów ZST w Strzyżowie sposobem na ich rozwój zawodowy i osobisty” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry, w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, numer umowy 2020-1-PL01-KA102-078864, zapraszamy do złożenia oferty na:

 

Zadanie 1: koordynator projektu. Łączny czas pracy w całym projekcie - 300 godzin.  [ zapytanie ] [ wzór umowy ]

Zadanie 2: specjalista ds. rozliczeń projektu. Łączny czas pracy w całym projekcie - 190 godzin. [ zapytanie ] [ wzór umowy ]

Zadanie 3: asystent koordynatora projektu. Łączny czas pracy w całym projekcie - 110 godzin.  [ zapytanie ] [ wzór umowy ]

 

Formularz ofertowy 

Katalog z plikami z zapytaniami oraz wzorami umów - [ zobacz ]

 Zapytanie ofertowe nr 2

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Strzyżów, dn. 16.12.2021 r.

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie projektu pn. Zagraniczna mobilność uczniów ZST w Strzyżowie sposobem na ich rozwój zawodowy i osobisty” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry, w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, numer umowy 2020-1-PL01-KA102-078864, zapraszamy do złożenia oferty na:

 

Zadanie 1: koordynator projektu. Łączny czas pracy w całym projekcie - 300 godzin.  [ zapytanie ] [ wzór umowy ]

Zadanie 2: specjalista ds. rozliczeń projektu. Łączny czas pracy w całym projekcie - 190 godzin. [ zapytanie ] [ wzór umowy ]

Zadanie 3: asystent koordynatora projektu. Łączny czas pracy w całym projekcie - 110 godzin.  [ zapytanie ] [ wzór umowy ]

 

Formularz ofertowy 

Katalog z plikami z zapytaniami oraz wzorami umów - [ zobacz ]

 Zapytanie ofertowe nr 1

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Strzyżów, dn. 30.11.2021 r.

 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie projektu pn. Zagraniczna mobilność uczniów ZST w Strzyżowie sposobem na ich rozwój zawodowy i osobistyw ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry, w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, numer umowy 2020-1-PL01-KA102-078864, zapraszamy do złożenia oferty na:

 

Zadanie 1: doradztwo prawne projektu. Łączny czas pracy w całym projekcie - 55 godzin. [ zapytanie ] [ wzór umowy ]

Zadanie 2: koordynator projektu. Łączny czas pracy w całym projekcie - 300 godzin.  [ zapytanie ] [ wzór umowy ]

Zadanie 3: specjalista ds. rozliczeń projektu. Łączny czas pracy w całym projekcie - 190 godzin. [ zapytanie ] [ wzór umowy ]

Zadanie 4: asystent koordynatora projektu. Łączny czas pracy w całym projekcie - 110 godzin.  [ zapytanie ] [ wzór umowy ]

 

Formularz ofertowy 

Katalog z plikami z zapytaniami oraz wzorami umów - [ zobacz ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.12.27, 12:05.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0188 sekund.