Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Program Fundacji NBP

Fundacja Narodowego Banku Polskiego - „Program wyposażenia 100 szkół ponadgimnazjalnych w zestawy interaktywne

 

Dzięki realizacji przez Fundację Narodowego Banku Polskiego „Programu wyposażenia 100 szkół ponadgimnazjalnych w zestawy interaktywne”, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie wzbogacił się o kolejną TABLICĘ INTERAKTYWNĄ.

Program realizowany jest zgodnie z głównym celem statutowym Fundacji Narodowego Banku Polskiego, jakim jest wspieranie działań promujących rozwój nauk ekonomicznych i edukacji ekonomicznej. 

Program przewiduje wykorzystanie tablicy na zajęciach z przedsiębiorczości. Tablica interaktywna umożliwia wykorzystywanie podczas zajęć lekcyjnych Internetu, programów multimedialnych, wyświetlanie filmów dydaktycznych, jak również tworzenie indywidualnych lekcji i ich prezentację. Oprogramowanie tablicy zawiera aplikacje i narzędzia do prezentacji materiału edukacyjnego w sposób nowoczesny, ciekawy i interaktywny.

 

Fundacja Narodowego Banku Polskiego zapewniła szkole bezpłatny montaż i konfigurację zestawu tablicy interaktywnej i projektora oraz szkolenie dla nauczycieli obsługujących sprzęt. Zapewniła również licencję do korzystania z dostarczonego oprogramowania.

 

Cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie składa podziękowanie Fundacji Narodowego Banku Polskiego za możliwość skorzystania z pomocy Fundacji w rozwoju bazy dydaktycznej.

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2011.04.03, 15:30.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1176 sekund.