x
Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników ZSZ - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Egzamin czeladniczy dla młodocianych pracowników ZSZ

INFORMACJE W SPRAWIE EGZAMINU CZELADNICZEGO

dla młodocianych pracowników uczących się w Branżowej Szkole I Stopnia w ZST

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami uczącymi się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie będą zdawali egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej jeśli taki wybiorą. Oznacza to, że na koniec cyklu nauki (kl. III) uczniowie nie  będą zdawać  egzaminu z kwalifikacji w zawodzie. Będzie to egzamin po ukończeniu nauki w szkole i praktycznej nauki zawodu. Organizacją egzaminu zawodowego (ogłaszanie informacji o terminie egzaminu, pomoc w wypełnaianiu wniosków, itp.) zajmować się będzie dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Terminarze egzaminów czerwiec-lipiec 2021 - [pobierz]

Terminarze egzaminów sierpień-wrzesień 2021 - [pobierz]

Wniosek do egzaminu czeladniczego - [pobierz]

Uwaga:

Uczniowie nie będący młodocianymi pracownikami zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (egzamin w OKE) deklaracje należy składać w sekretariacie ZST.

 

TELEFON INFORMACYJNY: 17 853 62 88,  17 853 20 21

U W A G A !

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie - czytelnie wypełniony wniosek oraz jedno zdjęcie legitymacyjne (czytelnie podpisane), a po zakończeniu zajęć edukacyjnych, (ostatecznie w dniu egzaminu) w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie następujące dokumenty:

  1. kopię świadectwa ukończenia szkoły wraz z oryginałem celem uwierzytelnienia,
  2. zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu lub kopia świadectwa pracy,
  3. kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ W IZBIE RZEMIEŚLNICZJ W RZESZOWIE UL. GRUNWALDZKA 19.

Przykładowe zestawy egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej do zawodów - [ zobacz ]


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.03.02, 07:40.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0683 sekund.