Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Erasmus + 2016

loga 


 

Wspaniała informacja dla wszystkich obecnych uczniów ZST w Strzyżowie i uczniów, którzy rozpoczną naukę w naszej szkole we wrześniu

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie otrzymał dofinansowanie w wysokości 164 578,00 euro na kolejny projekt mobilności pt. „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu ERASMUS+. W dwóch kolejnych latach 60 uczniów i 10 absolwentów szkoły będzie miało możliwość odbycia czterotygodniowych praktyk w Niemczech.

Przygotowany przez nauczycieli ZST w Strzyżowie projekt został bardzo wysoko oceniony przez niezależnych ekspertów w konkursie ogłoszonym przez Narodową Agencję Programu Erasmus Plus. Otrzymując 100 na 100 możliwych punktów zajął on 6 miejsce na 781 złożonych projektów. Wyniki konkursu zostały ogłoszone na stronie http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/KA102_komunikat_wyniki_strona_VET_2016.pdf

Organizowane w ZST w Strzyżowie praktyki zagraniczne stały się nieodłączną, ważną i niezwykle atrakcyjną częścią kształcenia w szkole, służącą zapoznaniu młodych techników ze specyfiką funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstw o dużej innowacyjności organizacyjnej i technologicznej w krajach UE, poznaniu specyfiki i warunków pracy w wyspecjalizowanych zawodach, poprawie mobilności i kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i absolwentów szkoły, zdobyciu przez uczniów doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku oraz kompetencji społecznych, koniecznych do poruszania się na europejskim i krajowym rynku pracy, poszerzeniu wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec.

Od 2013 r. ZST w Strzyżowie realizował kilka projektów staży zagranicznych w ramach programów Unii Europejskiej, których wartość przekroczyła 400 tysięcy euro. W ubiegłym tygodniu kolejna 27 osobowa grupa uczniów technikum zakończyła kurs przygotowujący do wyjazdu w maju 2016 r. na czterotygodniowe praktyki do Niemiec. Następne 26 osób bierze udział zajęciach przygotowujących do odbycia praktyk zagranicznych na przełomie listopada i grudnia 2016 r. Podobnie jak wszyscy wcześniejszy uczestnicy praktyk zagranicznych mają oni zagwarantowane w ramach pełnego dofinansowania ze środków unijnych: bezpłatne kursy przygotowujące do wyjazdu, transport do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, zakwaterowanie, bilety na transport miejski, udział w wycieczkach edukacyjnych oraz wysokie kieszonkowe.

Każdy uczeń technikum w ZST w Strzyżowie, także ten, który od września 2016r. podejmie naukę w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, ma szansę zostać uczestnikiem projektu praktyk zagranicznych. Warto być uczniem naszej szkoły!

 

Informacje:

1. Ogłoszenie o wynikach konkursu Erasmus + 2016 - [ czytaj ]

2. Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe.

I. Regulamin uczestwnictwa i rekrutacji - [ pobierz ].

a. Formularz zgłoszeniowy - uczniowie - I grupa - [ pobierz ].

b. Formularz zgłoszeniowy - absolwenci - I grupa - [ pobierz ].

c. Formularz zgłoszeniowy - uczniowie - II grupa - [ pobierz ].

d. Formularz zgłoszeniowy - absolwenci - II grupa - [ pobierz ].

II. Regulamin pobytu - uczniowie - [ pobierz ].

III. Regulamin pobytu - absolwenci - [ pobierz ].

IV.  Aneks nr 1 do regulaminu uczestnictwa i rekrutacji - [ pobierz ]

V.  Aneks nr 2 do regulaminu uczestnictwa i rekrutacji - [ pobierz ]

3. Ogłoszenie o rekrutacji- ERASMUS + uczniowie (2017-01-10) - [ czytaj ]

4. Ogłoszenie dla uczestników zajęć przygotowawczych (2017-04-19) - [ czytaj ]

5. Informacje dla wyjeżdżających na praktyki (2017-05-04) - [ czytaj ]

6. Spotkanie z uczestnikami ERASMUS + (2017-05-09) - [ czytaj ]

7. Zagraniczne praktyki w ZST (2017-05-22) - [ czytaj ]

8. Kolejna grupa uczniów i absolwentów ZST w Strzyżowie na praktykach w Lipsku (2017-06-09) - [ czytaj ]

9. Kolejna grupa ucznió na praktykach ERASMUS + (2017-06-23) - [ czytaj ]

10. Nabór do projektu Erasmus + (2017-11-08) - [ czytaj ] 

11. Wręczenie certyfikatów Erasmus + (2017-11-20) - [ czytaj ]

12. Spotkania upowszechniające rezultaty projektu ERASMUS + (2017-11-23) - [ czytaj ]

13. Zajęcia przygotowawcze - podsumowanie (2018-04-26) - [ czytaj ]

14. Spotkania podsumowujące i upowszechniające rezultaty uczestników I tury projektu ERASMUS + (2018-04-27) - [ czytaj ]

15. Podsumowanie projektu ERASMUS + (2018-12-02) - [ czytaj ]

16. Prezentacja z pobytu I tury w Lipsku - [ zobacz ]

17. Komentarz do prezentacji pobytu I tury w Lipsku - [ zobacz ]

18. Prezentacja z pobytu II tury w Lipsku - [ zobacz ]

 

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.01.24, 11:13.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1406 sekund.