Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Wykaz podręczników

Wykaz podręczników zaproponowany przez nauczycieli uczących 

na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2024.750)

Art. 22aa. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1)  z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

Art. 22ab. ust 6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

 

Samorząd uczniowski informuję, że corocznie w miesiącu wrzesień na terenie szkoły organizowany jest kiermasz podręczników. W trakcie kiermaszu uczniowie mają możliwość kupić podręczniki od kolegów i koleżanek z klas programowo wyższych.

Ze względu na zamiany w przepisach prawa oświatowego oraz zmianą podstawy programowej prosimy rodziców o wstrzymanie się z zakupami podręczników (do przedmiotów zawodowych) do czasu pierwszych zajęć z nauczycielami.

  
Technikum
 Wykaz podręczników 
od klasy I do V
Technik PROGRAMISTA-  
Technik INFORMATYK- 
Technik RACHUNKOWOŚCI- 
Technik EKONOMISTA- 
Technik LOGISTYK- 
Technik HANDLOWIEC- 
Technik ANALITYK- 
Technik USŁUG FRYZJERSKICH- 
Technik MECHANIK- 
Technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH- 
Technik SPAWALNICTWA- 
Branżowa Szkoła I Stopnia
 
 
 

wykaz podręczników

od klasy I-III

BSIS zawód fryzjer- 
BSIS zawód mechanik pojazdów samochodowych- 
BSIS oddział wielozawodowy- 

 


 

UWAGA:

wykaz podręczników dla uczniów uczących się w Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje sie na stronie CKZ

http://ckpdobrzechow.edu.pl/zestaw-podrecznikow-do-przedmiotow-zawodowych/

 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2024.06.06, 13:58.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0338 sekund.