x
Przedmiotowe zasady oceniania - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Przedmiotowe zasady oceniania

Poniżej znajdują się przedmiotowe zasady oceniania do poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów:

 

j. polski

E. Worek

język obcy nowożytny
(j.angielski, j.niemiecki)

A. Pająk

E. Birbach Zandecka

język łaciński i kultura antyczna

B. Wójcik

historia 

historia i społeczeństwo

G. Włodyka

 K. Grosman

wiedza o społeczeństwie

K. Moskal

religia

M. Mijal

wiedza o kulturze

E. Worek

muzykaM. Wiśniowska

 

Przedmioty matematyczno - przyrodnicze


matematyka

E. Wójcik

fizyka

M. Domaradzki

chemia

B. Skrzypek

biologia

B. Skrzypek

geografia

K. Moskal

informatykaA. Kowalski

 

Przedmioty zawodowe


przedmioty zawodowe:

   ekonomiczne, logistyczne  i podstawy przedsiębiorczość

A. Giera

przedmioty zawodowe mechaniczne, samochodowe, operator obrabiarek skrawających

Informacji udziela Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie


przedmioty mechaniczne krzałcone w ZSTK. Prasnal

przedmioty zawodowe:

informatyczne

K. Zandecki

przedminoty zawodowe: 

fryzjerskie

K. Reguła-Madej

przedmioty zawodowe:

analityczne

P. Zych

 

Przedmioty WF i PO


WF

M. Majewski

Edukacja dla bezpieczeństwa

K. Prasnal


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.10.20, 13:18.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0653 sekund.