x
Przedmiotowe zasady oceniania - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Przedmiotowe zasady oceniania

Poniżej znajdują się przedmiotowe zasady oceniania do poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów:

 

 

Przedmioty humanistyczne i języki obce


j. polski

E. Worek

język obcy nowożytny
(j.angielski)

A. Pająk

język obcy nowożytny
(j.niemiecki)

E. Tomkowicz

język łaciński i kultura antyczna

B. Wójcik

historia

historia i społeczeństwo

wiedza o społeczeństwie

K. Grosman

podstawy przedsiębiorczości

R.Wilk

działalność gospodarcza

R.Wilk

religia

P. Smoleń

 

Przedmioty matematyczno - przyrodnicze


matematyka

E. Wójcik-Dul

fizyka

M. Domaradzki

chemia

D.Saletnik

biologia

B. Skrzypek

geografia

K. Moskal

informatykaA. Kowalski

 

Przedmioty zawodowe


program nauczania

TECHNIK EKONOMISTA

D.Wójcik

program nauczania

TECHNIK HANDLOWIEC

Z.Wasilewska

program nauczania

TECHNIK LOGISTYK 

  A.Giera

program nauczania

TECHNIK INFORMATYK

P.Bryda

program nauczania

TECHNIK PROGRAMISTA

 K.Krupa

program nauczania

TECHNIK USŁUG FRYZIERSKICH

K. Reguła-Madej

program nauczania

BSIS FRYZJER

K. Reguła-Madej

program nauczania

TECHNIK ANALITYK

M. Zagórska-Dziok

program nauczania

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

A. Giera

Przedmioty zawodowe w zawodzie:

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK SPAWALNICTWA

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Informacji udziela Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie 

 

Przedmioty WF i EDB


WF

M. Majewski

Edukacja dla bezpieczeństwa

B.Hałas


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2022.10.05, 09:16.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0156 sekund.