x
Prawo jazdy kat. B - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Prawo jazdy kat. B

 

Uczniowie uczący się w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodach w których podstawa programowa przewiduje czynności związanych z nauką jazdy samochodem  i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B tj:

  • technik pojazdów samochodowych,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,

będą mieli organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie kursy prawa jazdy kat. B.

Na kursu można zacząć uczęszczać na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat, o ile uczeń uzyska zgodę rodziców. Dotyczy to uczniów uczących się w klasach drugich technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka jazdy rozpocznie się od stycznia 2015 roku.

 

Dodatkowe informacje udzielane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie tel. 17 2760135

 

W  bieżącym roku szkolnym kurs prowadzi firma AutoExpress


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2019.09.27, 10:49.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0161 sekund.