x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 1 do 20 ( wszystkich: 411 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]  
Spotkanie wywiadowcze - 28.09.2017 godz. 16.00
Dodano: 2017-09-19     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

w dniu 28.09.2017 r. o godz.16.00 - sala gimnastyczna

 

Program spotkania z rodzicami klas pierwszych:

 1. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami klas pierwszych.
 2. Omówienie sposobów realizacji praktycznej nauki zawodu w CKP – dyrektor CKP Jan Sopel.
 3. Informacja o treściach nauczania na zajęciach z religii - ksiądz Marek Mijal.
 4. Informacja o celach i treściach programu nauczania zajęć: wychowanie do życia w rodzinie – Pani Krystyna Moskal.
 5. Informacja o pracy pedagoga szkolnego w ZST – Pani Maria Mazur oraz Anna Śliwińska.
 6. Informacja o możliwości uzyskania stypendium i zasiłku szkolnego – p. Beata Maciaszkiewicz.
 7. Informacja o zwalnianiu uczniów z wykonywania ćwiczeń oraz oranizowancyh formach zajęć na zajęciach z wychowania fizycznego  - Pan Grzegorz Tokarski.
 8. Informacja o prowadzonym projekcie w ramach programu Erasmus+ – koordynator projektu Pani Marzena Kmieć.

 

Spotkania wychowawców klas z rodzicami (godz. 16.30).

Na spotkaniu wychowawców z rodzicami klas pierwszych należy:

 1. Dokonać wyboru przedstawicieli do Rad Klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.
 2. Zapoznać rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły (Statut, WZO - w szczególności z kryteriami oceniania z zachowania, ramowymi planami nauczania, przepisami BHP, nagradzaniem i karaniem ucznia).
 3. Zapoznać rodziców z  procedurą usprawiedliwiana nieobecności uczniów (możliwościach zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć wychowania fizycznego – po spełnieniu określonych warunków) oraz zweryfikować podpisy rodziców w dzienniczkach usprawiedliwień.
 4. Zapoznać rodziców z organizacją szkoły i zajęciami w CKP.
 5. Krótka informacja o egzaminie maturalnym.
 6. Krótka informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (liczba kwalifikacji, terminy egzaminów, struktura egzaminów).
 7. Zapoznać rodziców z propozycja działań szkoły wynikających z programu wychowawczego-profilaktycznego,
 8. Uzgodnić z rodzicami treści programów  na cały cykl kształcenia (klasy pierwsze) i planów wychowawczych na dany rok.
 9. Przedstawić informację na temat form organizowania zajęć z wychowania fizycznego w ZST uzyskana od nauczcyieli wf.
 10. Przeszkolić rodziców z obsługi e-dziennika.
 11. Przedstawić rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zebrać propozycje takich zajęć od rodziców.
 12. W klasach wielozawodowych poinformować o terminach kursów wyjazdowych (informacja na stronie szkoły w dziale szkolenie praktyczne - terminy turnusów dokształcania zawodowego).
 13. Zebrać stosowne podpisy w dzienniku wychowawcy dotyczące przekazanych informacji.
 14. Zweryfikować dane o uczniu w e-dzienniku (w tym kontakt z rodzicem, adres zamieszkania itp.).
 15. Poinformować rodziców o ubezpieczeniu NNW uczniów oraz zebrać stosowne oświadczenia  od rodziców.
 16. Informacja o prowadzonej akcji przez radę rodziców dotyczącą przekazania 1%.

Powyższy program, dostosowany do właściwej klasy, wychowawca wpisuje do dziennika wychowawcy i potwierdza podpisami klasowej rady rodziców.

Jeśli wychowawca klas starszych uzna, że wymagane jest spotkanie wywiadowcze, prosimy o zgłoszenie tego faktu do dyrekcji ZST i powiadomieniu rodziców.  

 

Spotkanie Rady Rodziców wszystkich klas w szkole (od I do IV) godz. 17.30 sala B6

Należy:

 1. Przedstawić RR projekty programu wychowawczo-profilaktycznego przyjętego przez radę pedagogiczną – pani Maria Mazur.
 2. Podjąć uchwałę w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i uchwałę na rok szkolny 2017/18.
 3. Zasięgnięcie opinii RR w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/18.
 4. Omówienie zasad organizacji balu studniówkowego.
 5. Poruszyć problem telefonów komórkowych w szkole.
 6. Przeprowadzić wybory prezydium Rady Rodziców.

 

Wychowawcy pozostałych klas maja poinformować przedstawicieli klasowych rad rodziców o Spotkaniu Rady Rodziców Szkoły o godz.17.30

UWAGA:

Nauczyciele w trakcie spotkania dyżurują w pokoju nauczycielskim do końca trwania wszsytkich spotkań wywiadowczych. Lista potwierdzająca dyżurowanie będzie udostępniona w sekretariacie szkoły.

 

Przydział sal lekcyjnych:

 

Nr


Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

 

1.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Propozycja Katarzyna Hałas do czasu powrotu Kaziemierza PrasnalaB3
2.1 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Szady SaganB2
3.1THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska ZofiaC14
4.1TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzB1

 

Branżowa Szkołą I Stopnia

 

5.1fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaB4
6.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekC15
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Kiermasz podręczników
Dodano: 2017-09-11     » Na górę

Uwaga!

Od poniedziałku do czwartku (11-14.IX.) na każdej długiej przerwie przy budynku B, odbywać się będzie kiermasz używanych podręczników!

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Autobus do CKP Dobrzechów
Dodano: 2017-09-07     » Na górę

Informacja o godzinach autobusu do CKP Dobzechów:

Dowóz z rana o godzinie 7.15 z parkingu Zielonego Koszyka w Strzyżowie.

Godziny odjazdu autobusu dla uczniów po zajęciach z CKP Dobrzechów:

Poniedziałek:

12.25; 14.10

Wtorek:

14.10; 15.45

Środa:

13.15; 14.10

Czwartek:

13.15; 14.10

Piątek:

14.55, 15.55

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
Dodano: 2017-08-31     » Na górę

Wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych, a szczególnie będących wśród nich miłośników literatury, zachęcamy do wzięcia udziału w akcji Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W naszym mieście rozpocznie się ono 2 września 2017 (sobota) o godz. 18.00. Akcja wspólnego czytania „Wesela” zorganizowana jest przez Bibliotekę Publiczną w Strzyżowie i odbędzie się w Parku Literackim koło biblioteki a w razie złej pogody w jej budynku.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkich uczniów!!!

Dodał: Krystyna Moskal
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
Dodano: 2017-08-29     » Na górę

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 04.09.2017 r. zgodnie z następującym harmonogramem:
- godzina 9.00 - Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie
- godzina 10.00 - uroczyste rozpoczęcie na hali sportowej ZST
- godzina 10.30 - spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach
W trakcie spotkania zapoznać/przypomnieć uczniom:
- infrastrukturę ZST,
- procedurę ewakuacji,
- możliwość uzyskania stypendium oraz pomocy materialnej,
- przedstawić informację o planie lekcji,
- poinformować uczniów o kursach zawodowych w klasasch wielozawodowcyh,
- przekazać informację o praktykach,
- poinformować o dojazdach do CKP (informacja na stronie CKP),
- sposobie logowania się do e-dziennika,
- przekazać informację o sprawdzeniu poprawności danych w e-dzienniku,
- przekazać informację dotyczące usprawiedliwiania nieobecności (różnice pomiędzy uczniem a młodocianym pracownikiem),
- inne sprawy właściwe dla klasy.
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbędzie się Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości biorą udział poczty sztandarowe oraz kwzynacyone klasy/ Informacja o klasach zostanie podana w terminie późniejszym.
Przypominmy że w tym dniu obowiązuje odpowiedni strój (chłopcy garnitur, dziewczęta ....) 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 04.09.2017 r. z następującym harmonogramem:

 

 • 9.30 - Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie,
 • 10.30 - uroczyste rozpoczęcie na hali sportowej ZST,
 • 11.00 - spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

Za przygotowanie sali gimnastycznej odpowiedzialny jest zespół ds. organizacji imprez szkolnych.


W trakcie spotkania należy zapoznać/przypomnieć uczniom:

 • infrastrukturę ZST,
 • procedurę ewakuacji,
 • wydać legitymacje szkolne (wychowawca odbiera legitymacje z sekretariatu),
 • możliwość uzyskania stypendium oraz pomocy materialnej,
 • przedstawić informację o planie lekcji,
 • poinformować uczniów o kursach zawodowych w klasach wielozawodowych (niektóre kursy zaczynają się od 04.09.2017),
 • przekazać informację o praktykach,
 • poinformować o dojazdach do CKP (informacja na stronie CKP),
 • o sposobie logowania się do e-dziennika,
 • przekazać informację o sprawdzeniu poprawności danych w e-dzienniku,
 • przekazać informację dotyczące usprawiedliwiania nieobecności (różnice pomiędzy uczniem a młodocianym pracownikiem),
 • zebranie pieniędzy na ubezpieczenie uczniów NNW w kwocie 45 zł,
 • inne sprawy właściwe dla klasy.


W związku z tym iż w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbędzie się Ogólnopolska Inauguracja roku szkolnego 2017/2018, w uroczystości wezmą udział poczty sztandarowe, oraz uczniowie do wciągania flagi na maszt (opiekun Pan Maciej Majewski - o godzinie 8.45 wyjazd do CKP), przedstawiciele wszystkich klas uczących się w ZST (wychowawcy wskazują jednego reprezentanta, opiekę nad uczniami pełni Pani E. Worek oraz Pan G. Tokarski) oraz wyznaczone klasy wymienione w poniższej tabelce wraz z wychowawcami (wpis jako sala CKP). Wyznaczone klasy i uczniowie, biorą udział tylko w uroczystościach przy CKP w Dobrzechowie. Nad częścią uczniów zaangażowanych przez CKP do prezentacji opiekę sprawują nauczyciele CKP, a uczniowie zgłaszają się zgodnie z ich wytycznymi. Dojazd do CKP wyznaczonym autobusem spod ZST (firma Kudlik) o godzinie 8.45 i 9.10 lub we własnym zakresie. Ze względu na możliwość wystąpienia pogody deszczowej prosimy o zabranie parasoli.

Prosimy o przybycie wszsytkich do godziny 9.30. Po tej godzinie nie będzie możliwości wejścia na teren CKP.

O godz. 10.00 Msza Święta polowa przy CKP w Dobrzechowie.

Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje odpowiedni strój galowy (chłopcy garnitur, dziewczęta elegancka spódnica, biała koszula itp.) 

Dla uczniów będących w CKP

 

Spotkania z wychowawcami odbędą się w salach:

 

 

Nr


Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

 

1.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Propozycja Katarzyna Hałas do czasu powrotu Kaziemierza PrasnalaB12
2.1 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Szady SaganB11
3.1THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska ZofiaB14
4.1TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzB5
5.2TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA25
6.2TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzCKP
7.2THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB13
8.2TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Damara MękalC11
9.2TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

grupa mechanik - CKP, opiekę nad uczniami bierze nauczyciel pani Ewa Worek

wychowawca spotyka się z grupą fryzjerek w sali C13

10.3TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaA24
11.3THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA23
12.3TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

grupa technik pojazdów samochodowych CKP wraz z klasą 3TM - opieka Pani Joanna Krok Rysz

grupa technik ekonomista A22

13.3TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszCKP wraz z grupą pojazdowców z klasy 3TEP
14.4TI351203 Technik informatykPiotr TomkowiczA21
15.4THE

522305  Technik handlowiec

331403 Technik ekonomista

Elżbieta NiewolskaA20
16.4TP311513 Technik pojazdów samochodowychMariusz WilczewskiCKP
17.4TMF

311504  Technik mechanik

514105 Technik usług fryzjerskich

Ewa Worek

grupa mechanik wraz z wychowawcą i grupą mechanik z klasy 2TM - CKP

grupa fryzjerek wraz z grupą feyzjerek 2TF i wychowawcąElżbietą Tomkowicz spotyka sięw sali C13

 

Branżowa Szkołą I Stopnia

 

18.1fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaB1
19.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekB2
20.2m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB3
21.2wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert KołodziejczykB4
22.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej MajewskiB6
23.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowychAnna TęczaC12
24.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Grzegorz WłodykaC14
25.3ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

713201 Lakiernik

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

752205 Stolarz

Elżbieta Wójcik

C15

 

Informacja o dojazdach autobusu do CKP Dobrzechów.

 

Poniedziałek:

12.25; 14.10

Wtorek:

14.10; 15.45

Środa:

13.15; 14.10

Czwartek:

13.15; 14.10

Piątek:

14.55, 15.55

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
TESTOWY PLAN LEKCJI
Dodano: 2017-08-26     » Na górę

Plan lekcji dla ZST - [kliknij]

 

Plan lekcji od 1-09-2017

Aktualizacja 31.08.2017 r. godz 20:20

Prosimy o sprawdzenie czy w planie są wszystkie zajęcia z ramowego planu nauczania.

Wszystkie usterki proszę zgłaszać do nauczyciela pana Wiesława Bliźniaka.

Dodał: Wiesław Bliźniak
Odbiór wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Dodano: 2017-08-25     » Na górę

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sesji czerwiec-lipiec 2017r. są do odbioru w sekretariacie ZST od dnia 25 sierpnia 2017r. od godz. 10:00. Po wyniki należy zgłosić się osobiście wraz z dowodem osobistym.

Dodał: sekretariat
FINLAND MEETING
Dodano: 2017-08-07     » Na górę

Dwie uczennice ZST Gabriela Noga i Joanna Szczepan brały udział w pięciodniowej wakacyjnej podróży do Kannus w Finlandii. Wycieczkę rozpoczęły w czwartek 6 lipca, był to dzień zapoznania się z goszczącymi rodzinami, które przyjęły je na czas wyjazdu, rozpakowanie się oraz odpoczęcie po podróży, nie mogło również zabraknąć relaksowania się w fińskich saunach oraz wspólnej kolacji z gospodarzami. Uczennice mogły rozwijać umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Piątek rozpoczęły razem z przedstawicielami pozostałych krajów uroczystym przywiatniem w Kościele. Delegacja wraz z flagami przeszła przez miasto na boisko sportowe, gdzie zostały oficjalnie przywitane w Kannus. Wieczorem miały czas na lepsze zapoznanie się z goszczącymi rodzinami, a pózniej odbył się wieczór kulinarny, na którym kosztowały przysmaki przygotowane przez przedstawicieli innych państw, Polskiego stołu również nie zabrakło. Sobotę zaczęły aktywnie - od sportu. Grały w finlandzkie rozgrywki z kolegami i koleżankami z innych narodowości,a następnie udały się do centrum kultury, gdzie miały przyjemność zwiedzać muzea i tamtejsze dawne domy, ich wnętrze i cały wystrój. W niedzielę wszyscy udali się na plażę Kalajoki, gdzie czekało mnóstwo atrakcji. Po powrocie z plaży odbył się mecz baseball-a, a następnie obiad i pożegnalna ceremonie wraz ze swoimi gospodarzami. Poniedziałek był ostatnim dniem wycieczki, spakowanie się i powrót do Polski.

Gabriela Noga i Joanna Szczepan

 


Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Terminy egzaminów poprawkowych – sierpień 2017
Dodano: 2017-07-06     » Na górę

Terminy egzaminów poprawkowych – sierpień 2017

Lp.

Przedmiot

Imię i nazwisko ucznia - klasa

Termin egzaminu

1.

Język polski

kl. 2TEP

1 uczeń

28.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

2.

Język polski

 

kl. 3TI

1 uczeń

28.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

3.

Język polski

kl. 3TMF

1 uczeń

28.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

 

4.

Język polski

kl. 4TEI

1 uczeń

28.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

 

5.

Język polski

 

kl. 1m ZSZ

1 uczeń

28.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

 

6.

Język niemiecki

Kl. 1THL

1 uczeń

28.08.2017 r.

godz. 900

sala B14

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

7.

Język niemiecki

Kl. 4TPM

1 uczeń

28.08.2017 r.

godz. 900

sala B14

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

8.

Wychowanie fizyczne

Kl. 1m ZSZ

1 uczeń

29.08.2017 r.

godz. 800

sala gimnastyczna budynek C

 

9.

Matematyka

Kl. 1THL

2 uczniów

29.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

10.

Matematyka

Kl. 1TMF

3 uczniów

 

29.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

11.

Matematyka

Kl. 1TI

1 uczeń

29.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

12.

Matematyka

Kl. 1TP

3 uczniów

29.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

13.

Matematyka

Kl. 2THF

1 uczeń

29.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

14.

Matematyka

Kl. 3TP

2 uczniów

29.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

15.

Matematyka

Kl. 4TEI

1 uczeń

29.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

16.

Matematyka

Kl. 4TPM

1 uczeń

29.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

17.

Matematyka

Kl. 1m ZSZ

1 uczeń

29.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

18.

Język niemiecki

Kl. 2TEP

1 uczeń

29.08.2017 r.

godz. 800

sala B6

egzamin ustny odbędzie się po egzaminie pisemnym

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2017-07-05     » Na górę

W DNIACH OD 10.07.2017 R. DO 31.08.2017 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

W STRZYŻOWIE

CZYNNY BĘDZIE W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Spotkanie ewaluacyjne
Dodano: 2017-06-21     » Na górę

loga


W dniu 23 czerwca 2017 r. o godzinie 11 00 w sali B 12 odbędzie się spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w programie Erasmus +. Obecność uczestników I tury (praktyki w Lipsku maj - czerwiec 2017 r.) projektu obowiązkowa.

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego
Dodano: 2017-06-19     » Na górę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w roku szkolnym realizował będzie stypendia. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie:

1. http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/

2. https://podkarpackie.edu.pl/

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zakończenie roku szkolnego 2016/17
Dodano: 2017-06-19     » Na górę

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 rozpocznie się Mszą Święta w Kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP - godz. 8:00.

Godzina 9.10 uroczyste zakończenie roku, wręczenie nagród dla wyróżniających się w nauce, uczestników olimpiad przedmiotowych, konkursów, turniejów - budynek hali sportowej ZST.


Wręczenie świadectw odbędzie się w salach lekcyjnych godzina 10.15:

Przydział sal dydaktycznych na spotkanie z wychowawcami: 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum


1.

1TI

351203 Technik informatyk

Bryda Przemysław

B 14

2.

1TP

311513 Technik pojazdów samochodowych

Tokarski Grzegorz

A 22

3.

1THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk Rafał

B 13

4.

1TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Pięciak Barbara

B 4

5.

1TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

C 11

6.

2TI

351203 Technik informatyk

Grzegorz Kawa

B 5

7.

2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna Giera

A 21

8.

2TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

B 1

9.

2TM

311504  Technik mechanik

Joanna Krok - Rysz

B 11

10.

3TI

351203 Technik informatyk

Piotr Tomkowicz

B 3

11.

3THE

522305  Technik handlowiec

331403 Technik ekonomista

Elżbieta Niewolska

A 15

12.

3TP

311513 Technik pojazdów samochodowych

Mariusz Wilczewski

A 23

13.

3TMF

311504  Technik mechanik

514105 Technik usług fryzjerskich

Ewa Worek

A 24

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa


17.

1m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Krystyna Moskal

B 6

18.

1w

722307 Operator obrabiarek skrawających

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 krawiec

Maciej Majewski

B 12

19.

2m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Anna Tęcza

C 15

20.

2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Grzegorz Włodyka

A 25

21.

2ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

713201 Lakiernik

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

752205 Stolarz

Elżbieta Wójcik

C 12

22.

3 m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Kołodziejczyk Robert

C14

23.

3 wk

512001 Kucharz

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

752205 (742[01]) Stolarz

751201 (741[01]) Cukiernik

514101 (514[01]) Fryzjer

751107 Wędliniarz

Katarzyna Szady - Sagan

A 13

24.

3 ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

713201 (714[03]) Lakiernik

721306 (721[03]) Blacharz samochodowy

722307 (722[02]) Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

711204 Murarz-tynkarz

Żydzik Dorota

B 2


Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Kolejna grupa uczniów i absolwentów ZST w Strzyżowie na praktykach w Lipsku
Dodano: 2017-06-09     » Na górę

loga


Kolejna grupa uczniów i absolwentów ZST w Strzyżowie na praktykach w Lipsku

 

W dniu 17 maja b.r. grupa trzydziestu uczniów i 5 absolwentów technikum w ZST w Strzyżowie wyjechała na czterotygodniowe praktyki do Lipska w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w programie Erasmus +.

Pierwsze dni pobytu na praktykach były dla uczestników czasem, w którym musieli się przystosować do nowego otoczenia, nowej kultury i oczywiście stawić czoła nowym wymaganiom. Był to także okres wielu pozytywnych wrażeń, poznawania nowych miejsc, zawierania znajomości, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, nabywania nowych doświadczeń osobistych. Praktykanci szczególną uwagę zwracają na przyjazna atmosferę panującą w ich zakładach pracy, życzliwość i wyrozumiałość zatrudnionego tam personelu.

Pracując przez pięć dni w tygodniu w niemieckich przedsiębiorstwach uczniowie i absolwenci zapoznali się już z zasadami i organizacją pracy w swoich zakładach pracy. Pomimo utrudnionej komunikacji radzą sobie dobrze z przydzielonymi im czynnościami zawodowymi.

W wolnym czasie uczestnicy poznają uroki miasta, spotykają się z innymi praktykantami z Nowej Soli, bawią się i uczą samodzielności.

W ramach zajęć kulturowych młodzież zwiedziła: Stare Miasto w Lipsku, ogród zoologiczny, Muzeum Najnowszej Historii Niemiec. Miała również zorganizowany przejazd łódkami po kanałach lipskich oraz „grę miejską”, podczas której wszyscy się świetnie bawili.

Grupa z niecierpliwością czeka na wycieczkę do jednego z największych parków rozrywki w Niemczech Balantis i stolicy Saksonii Drezna. 

Opracowała

Marzena Kmieć

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
„Aktywni lokalnie”
Dodano: 2017-06-09     » Na górę

 

Rozpoczęła się rekrutacja młodzieży do projektu „Aktywni lokalnie”

 

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” wspólnie z Fundacją im. Jana Grudysza oraz Gminami Strzyżów i Wiśniowa rusza z projektem „Aktywni lokalnie”. Zapraszamy do udziału młodzież uczącą się w gimnazjach i szkołach średnich w Strzyżowie i Wiśniowej, która chce kręcić filmy, robić zdjęcia, tańczyć, tworzyć happeningi, ale także debatować, bawić się i rozwijać swoje umiejętności na wspólnym wyjeździe szkoleniowym i w praktyce. Projekt będzie polegał na tym, by twórczo działać na rzecz naszych lokalnych społeczności, aby było w nich (jeszcze) więcej pozytywnych, ciekawych wydarzeń dla wszystkich mieszkańców. Zespół Fundacji będzie przy jego realizacji korzystał z wielu lat doświadczeń pracy z grupami i społecznościami, których część opisał w wydanej ostatnio publikacji “Aktywne metody pracy z grupą”, dostępnej bezpłatnie na stronie: http://dobrezycie.org/publikacje

 

Gdzie i kiedy będzie działać młodzież

Rekrutacja młodzieży już się zaczęła i będzie trwała do 9 czerwca, lub krócej, jeśli wyczerpią się miejsca, a już 26­-28 czerwca 2017 roku pierwszy wyjazd szkoleniowy dla 32 osób zakwalifikowanych do projektu. Spotkania i warsztaty dla młodzieży będą się odbywać w Strzyżowie i Wiśniowej, głównie w trakcie wakacji. Zajęcia będą prowadzone przez tutorki z uprawnieniami pedagogicznymi, stosującymi aktywne metody pracy z grupami oraz artystów-ekspertów­ z dziedziny filmu, fotografii i tańca. Finałowe pokazy filmów i happeningi przewidziane są we wrześniu 2017 roku.

 

Korzyści z projektu

Projekt będzie okazją do połączenia młodzieży z dwóch sąsiadujących ze sobą gmin. We wspólnych działaniach powstaną wyjątkowe i ważne dla lokalnych społeczności wydarzenia i filmy, ale także młodzież zdobędzie nowe umiejętności przydatne w życiu i pracy takie jak komunikacja z rówieśnikami i dorosłymi, współpraca, twórcze podejście do problemów, odpowiedzialność za powierzone zadania, organizacja i promocja wydarzeń lokalnych.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W trakcie trwania projektu będą mogli się do niego włączyć także dorośli mieszkańcy – jako uczestnicy debat, warsztatów dla rodziców czy szkolenia z narzędzi pracy z młodzieżą. Szczegółowe informacje o projekcie „Aktywni lokalnie”, w tym formularz zgłoszenia i formularz zgód dla rodziców młodzieży chcącej uczestniczyć w projekcie, można znaleźć na stronie: www.dobrezycie.org/aktywni-lokalnie/mlodziez

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizuje Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” i Fundacja im. Jana Grudysza w partnerstwie z Gminą Strzyżów i Gminą Wiśniowa.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie Biblioteki szkolnej
Dodano: 2017-06-09     » Na górę

 Biblioteka szkolna przypomina o obowiązku zwrotu wszystkich  książek do 14 czerwca. Uczniowie, którzy zechcą wypożyczyć książki na wakacje (do czego serdecznie zachęcamy) będą mogli to zrobić po 20 czerwca.

 

Dodał: G. Kawa
SUPERTALENT 2017 - WYNIKI
Dodano: 2017-06-05     » Na górę

SUPERTALENT 2017

 

Julia Bednarz z Dobrzechowa przerwała „tradycję” zwycięstw Strzyżowa bądź Wiśniowej w powiatowym konkursie międzyprzedmiotowym SUPERTALENT.

W tym roku odbył się on jubileuszowo: po raz dziesiąty. 31.05.2017 do ZST przyjechało pod opieką swoich nauczycieli SIEDMIU WSPANIAŁYCH: siedmioro najlepszych uczniów z gimnazjów powiatu strzyżowskiego. Byli to (w kolejności alfabetycznej wg nazw miejscowości):

Julia Bednarz z Gimnazjum w Dobrzechowie;

Martyna Gawron z Gimnazjum w Godowej;

Remigiusz Sieczkowski z Gimnazjum w Lutczy;

Mateusz Kuczek z Gimnazjum w Strzyżowie;

Dominika Śliwa z Gimnazjum w Wiśniowej;

Katarzyna Włodyka z Gimnazjum w Wysokiej Strzyżowskiej;

Aleksandra Pilch z Gimnazjum w Żyznowie.

 

Świadkami ich zmagań byli dyrektorzy i wicedyrektorzy gimnazjów, nauczyciele i wychowawcy uczestników, a także drużyny kibicujące. Nasze zaproszenie zechcieli m.in. przyjąć pp. Maria Basamania, Janusz Włodyka, Jacek Grodzki, Wojciech Małek, Wiesław Łuszczki. Zebranych powitał dyrektor ZST, Adam Witek.

Młodzież niezwykle ambitnie walczyła o kolejne punkty. Szczególnie trudno było wyłonić finalistów, ponieważ uczestnicy prezentowali wyrównany, wysoki poziom. Ostatecznie w finale spotkali się: Katarzyna Włodyka, Julia Bednarz i Mateusz Kuczek, aby walczyć o tytuł oraz o nagrodę: SAMSUNG GALAXY J3, ufundowaną przez Powiat Strzyżowski – organ prowadzący naszą szkołę.

Trzeba tu zaznaczyć, że Mateusz Kuczek, który zdobył II miejsce w tegorocznych eliminacjach, stracił do zwyciężczyni zaledwie 1 punkt!

Wicestarosta, Jan Stodolak, patron naszego konkursu, wręczając dyplomy i nagrodę główną, szczerze gratulował wiedzy i umiejętności uczestnikom.

Organizatorzy dołączają do tych gratulacji!

Trzymamy kciuki, bo przed Wami wybór szkoły i …przyszłości!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich wspaniałym opiekunom, którzy współpracują z ZST w popularyzowaniu wiedzy. Życzymy dalszych sukcesów!

 

Ewa Worek

Dodał: Szkolna Agencja Kreatywna
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2017-06-05     » Na górę

W DNIACH OD 05.06.2017 R. DO 16.06.2017 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

CZYNNY BĘDZIE W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Gra Miejska
Dodano: 2017-05-29     » Na górę

Grupa wolontariuszy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie pragnie serdecznie zaprosić wszystkich uczniów i pracowników szkoły do wzięcia udziału w grze miejskiej „Ozłacamy Kasisi”.

Gra będzie polegać na jak najszybszym pokonaniu wyznaczonej trasy i rozwiązaniu wszystkich zadań dotyczących Fundacji „Kasisi”, a także obszarów Afryki, w których ona funkcjonuje. Bez obaw – impreza nie wymaga żadnej nauki „książkowej”. Każde zadanie będzie wymagało jedynie odrobiny sprytu, spostrzegawczości czy kreatywności.

Aby wziąć udział wystarczy, że zbierzesz 4- osobową grupę i do 9.06.2017 r. dostarczysz kartę zgłoszeniową [ pobierz ] do gabinetu pedagoga.

Czekamy na Ciebie 14.06.2017 r. o godzinie 9:00 na boisku szkolnym

Nie może Cię tutaj zabraknąć!

Świetna zabawa i atrakcyjne nagrody dla najlepszych gwarantowane!

Dodał: sekretariat2
Informacja od firmy HARTBEX
Dodano: 2017-05-29     » Na górę

Informujemy, że firma Hartbex poszukuje praktykantów. Więcej informacji tutaj:

1. Hartbex - ulotka - [ czytaj ]

1. Hartbex - kwestionariusz na praktyki - [ czytaj ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 1 do 20 ( wszystkich: 411 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0454 sekund.