x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 1 do 10 ( wszystkich: 61 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]  
Godziny otwarcia sekretariatu w dniu 25.11.2022 r.
Dodano: 2022-11-25     » Na górę

W dniu 25.11.2022 r. sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie będzie czynny jednorazowo do godziny 14.30.

Dodał: sekretariat2
Ogłoszenie o naborze do projektu Erasmus +
Dodano: 2022-11-23     » Na górę

Ogłoszenie o naborze w projekcie realizowanym w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry  w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000064167

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 1 grudnia 2022r. nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry  w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000064167.

Adresatami w naborze do projektu są:

  • 8 uczniów drugich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik spawalnictwa, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.
  • 8 uczniów czwartych klas Technikum (po szkole podstawowej) w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec,  technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.
  • 3 absolwentów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, którzy w momencie rekrutacji do Projektu posiadają status ucznia klasy czwartej Technikum (po gimnazjum) w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie
  • 1 nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Uczniowie i absolwenci starający się o udział w projekcie wyjadą na praktyki zagraniczne w terminie od 5 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu.

Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora ZST w Strzyżowie.

Procedura rekrutacji i jej etapy w naborze do projektu:

Kandydat starający się o udział w praktykach uczniowskich (uczniowie klas drugich i czwartych szkoły ponadpodstawowej) wypełnia formularz zgłoszeniowy - załącznik 1 (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2022) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 1 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2022r.

Kandydat starający się o udział w praktykach absolwenckich (uczniowie klas czwartych szkoły ponadgimnazjalnej) wypełnia formularz zgłoszeniowy – załącznik 2 (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2022) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 1 grudnia 2022r. do 9 grudnia 2022 r.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych starający się o udział w szkoleniu typu job shadowing wypełnia formularz zgłoszeniowy – załącznik 3 (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2022) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 1 grudnia 2022r. do 9 grudnia 2022 r.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen z zachowania na drugi semestr roku szkolnego 2021/2022, jego średniej ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego 2021/2022 oraz frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 14 grudnia 2022 r.

Do projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali na koniec drugiego semestru roku szkolnego 2021/2022 zachowanie co najmniej dobre oraz ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu wynosi co najmniej 82%.

Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują

w dniach: 15 grudnia 2022 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 16 grudnia 2022 r o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do pisemnego testu z języka niemieckiego,

następnie 19 grudnia 2022 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 20 grudnia 2022 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Marzeny Kmieć do dnia 14 grudnia 2022 r. do godziny 14 00. 

Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa z nazwiskami 10 kandydatów z klas drugich Technikum oraz 9 kandydatów klas czwartych Technikum  z najwyższą średnią punktów, którzy starają się o udział w praktykach uczniowskich oraz 4 kandydatów do udziału w praktykach absolwenckich.  Wezmą oni udział w zajęciach przygotowawczych.

Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych w pierwszym tygodniu po zakończeniu zajęć przygotowawczych i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 16 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki uczniowskie oraz 3 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki absolwenckie.

Komisja rekrutacyjna tworzy również listę rankingową nauczycieli objętych pełnym wsparciem w ramach Projektu kierując się następującymi kryteriami: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1, posiadanie potrzeby zdobycia lub uaktualnienia nowej wiedzy merytorycznej oraz poznania nowych metod pracy, przedstawienie konkretnych pomysłów na realizację programu szkolenia, zamiar wdrażania w pracy wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia oraz deklaracja dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami ZST.

 

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego:

Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (zainteresowania, czas wolny, rodzina, przyjaciele), pytanie o dane osobowe, witanie się.

Określanie daty, dni tygodnia, pór dnia, godzin.

Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków, płacenie rachunku.

Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego i przeszłego Perfekt, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach).

Zakres materiału  do rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Dreźnie (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).

Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.

 

Regulaminy oraz formularze zgłoszeniowe:

I. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji - [ pobierz ].

II. Regulamin pobytu - uczeń - [ pobierz ].

III. Regulamin pobytu - absolwent - [ pobierz ].

IV. Formularze zgłoszeniowe.

a. Formularz zgłoszeniowy - uczeń - [ pobierz ].

b. Formularz zgłoszeniowy - absolwent - [ pobierz ].

c. Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel - [ pobierz ].

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Uwalniamy książki i dzielimy się z innymi radością czytania!
Dodano: 2022-11-17     » Na górę

W związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa na korytarzu obok sali B23 zakładamy szkolną półka bookcrossingową.

Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. Idea krążącej książki narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, jej inicjatorem był programista komputerowy Ron Hornbaker.

Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach, po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg.

„Uwolnij  książki, dziel się z innymi” Zapraszamy do wymiany.

Dodał: biblioteka
Informacja o próbnych egzamianch
Dodano: 2022-11-16     » Na górę

Egzaminy próbne odbędą się według poniższego harmonogramu. Uczniowie realizują zajęcia lekcyjne zgodnie z planem lekcji, na czas trwania egzaminu próbnego udają się do wyznaczonej sali. Po egzaminie zgłaszają się na dalsze zajęcia zgodnie z planem lekcji.

 

1/ matury próbnej z Operonem organizowanej w dniach:

  • 22.11.2022 (wtorek) – język polski
  • 23.11.2022 (środa) – matematyka
  • 24.11.2022 (czwartek) – język angielski, język niemiecki

Harmonogram: https://drive.google.com/drive/folders/1TcYMhogLQQrtppK8KArvfyBfEzxARikQ


2/ pisemnego egzaminu zawodowego (trening techniczny) dniu 29.11.2022 r.


Uczniowie zgłaszają się na egzamin próbny zgodnie z poniższym harmonogramem.


Harmonogram: https://docs.google.com/document/d/1IFjJdggBxzuwbY5fDsM9e5KKNZiKyM7J/edit

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
SPOTKANIE WYWIADOWCZE Z RODZICAMI 1.12.2022 o godz. 16.00
Dodano: 2022-11-16     » Na górę

SPOTKANIE WYWIADOWCZE Z RODZICAMI 1.12.2022 o godz. 16.00
odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Spotkania rodziców  z wychowawcami klas w salach zgodnie z harmonogramem - godz 16.00
  2. Spotkanie Rady Rodziców Szkoły - przedstawiciele wszystkich klas (godz. 17.00) – sala B26


harmonogram spotkania - [ zobacz ]

materiały na spotkanie - [ zobacz ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Niepodległa do hymnu!
Dodano: 2022-10-21     » Na górę

104 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę -> link

Dodał: G. Kawa
Lekcja otwarta
Dodano: 2022-11-09     » Na górę

W dniu 10.11.2022. (czwartek), na lekcji 4 odbędzie się lekcja otwarta z historii z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Bezpośredni udział w lekcji w sali B26 wezmą udział klasy: 3TFL, 4IFp oraz członkowie sekcji artystycznej SU. Lekcja będzie transmitowana on - line, w związku z czym prosimy nauczycieli prowadzących zajęcia w salach z możliwością wyświetlenia transmisji o umożliwienie uczniom zdalnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Lekcja rozpocznie się uroczystym odśpiewaniem Hymnu Państwowego, przez co włączymy się także w ogólnopolską akcję "Szkoła do Hymnu". Prosimy, aby w poszczególnych klasach uczestniczących w lekcji zdalnie również odśpiewać Hymn i nagrać przy tej okazji krótkie filmiki. Zachęcamy, aby w tym dniu przyjść do szkoły w stroju stosownym do okoliczności.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
11 listopada ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dodano: 2022-11-08     » Na górę

Dodał: Artur Kowalski
Listopad miesiącem wielkiego czytania!
Dodano: 2022-11-07     » Na górę

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji Czytaj.pl. Upoluj swoją książkę.

To dzięki niej fani literatury będą mogli czytać za darmo  w formie ebooków i audiobooków aż 18 bestsellerowych książek. Należy tylko pobrać aplikację mobilną Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony na jednym z plakatów, które pojawiły się na tablicach ogłoszeń w naszej szkole.

 Bierz i czytaj!

Więcej szczegółów o książkach i o tym, jak dołączyć do akcji znajdziecie na stronie:

https://akcja.czytajpl.pl/ #czytajpl2022 #jesttreść #jestforma #upolujswojąksiążkę #CzytajPL

Dodał: biblioteka
Oferta pracy dla elektryków
Dodano: 2022-10-27     » Na górę

Firma ZUTIndustrial poszukuje pracowników z branży elektrycznej. Szczegóły pod linkiem: Prezentacja

Dodał: lwolan
Ogłoszenia od 1 do 10 ( wszystkich: 61 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0220 sekund.