Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Erasmus + 2014

loga 

 


 

Zagraniczne praktyki uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie  w ramach Programu Erasmus Plus

„Profesjonalna praktyka zagraniczna uczniów ZST w Strzyżowie – szansą na europejskim i lokalnym rynku pracy” nr umowy: 2014-1-PL01-KA102-000920 - to nazwa projektu, jaki został przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły i w wyniku postępowania konkursowego uzyskał całkowite dofinansowanie z Programu Erasmus Plus, Akcja 1.1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego  ze środków Unii Europejskiej. Budżet projektu wynosi 74 240 euro.

Program Erasmus Plus wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku (więcej informacji o Programie Erasmus Plus na stronie www.erasmusplus.org.pl) i zastąpił dotychczasowy program: „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci, na którego zasadach wyjechało w ubiegłych latach na zagraniczne praktyki do Lipska 90 uczniów technikum w ZST w Strzyżowie.

Zgodnie z założeniami projektu, jego wdrażanie rozpoczęło się 1 stycznia 2015 r., a zakończenie realizacji przewidziane jest na dzień 30 grudnia 2015 r.. Koordynatorem projektu jest nauczycielka naszej szkoły  Marzena Kmieć.

W ramach Programu Erasmus Plus zostaną zorganizowane w maju 2015 r. 4 tygodniowe praktyki zawodowe w  niemieckich przedsiębiorstwach w Lipsku dla trzydziestu uczniów technikum klas drugich i trzecich,  kształcących się w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk. Grupie będzie towarzyszyło dwóch pracowników ZST w Strzyżowie – opiekunów.

Naszym partnerem w projekcie jest niemieckie stowarzyszenie Dom Europejski w Lipsku, z którym współpracowaliśmy realizując projekty na zasadach Programu Leonardo da Vinci w 2013 r. i 2014 r.. Z doświadczenia wiemy, że  wzajemna współpraca obu instytucji gwarantuje  wysoką jakość praktyk i pozwoli z sukcesem zrealizować cele projektu.

Każdy z uczestników projektu przed wyjazdem na praktyki do Niemiec weźmie udział w 35 godzinach zajęć przygotowawczych  z języka zawodowego niemieckiego, zajęć kulturowych  oraz przygotowania pedagogicznego.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:

 • certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
 • dokument Europass Mobilność,
 • certyfikaty   ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

W ramach przyznanych środków  uczniowie mają zapewnione: bezpłatne zajęcia przygotowujące do udziału w praktykach,  transport zagraniczny, noclegi, kieszonkowe na wyżywienie i bilet miesięczny na komunikację miejską, ubezpieczenie, zwiedzanie miasta Lipsk, wycieczkę edukacyjną do Drezna, opiekę ze strony szkoły i instytucji przyjmującej.

Realizacja projektu  ma na celu:

 

 • zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników Projektu,
 • nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
 • dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,
 • opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści nauczania  pod kątem wymagań pracodawców,
 • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
 • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
 • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu  w środowisku lokalnym,
 • nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami,
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec.

 

Uczestnicy projektu  będą mogli odbyć praktyczne szkolenie zawodowe w warunkach, jakich nie jest w stanie zapewnić im szkoła ani lokalni przedsiębiorcy. Oprócz praktycznej nauki zawodu w renomowanych przedsiębiorstw branżowych,  uzyskają oni wiedzę na temat działalności firmy niemieckiej, jej struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i odmiennych od polskich standardów wykonywania zadań służbowych.  W trakcie praktyk zapoznają się także z nowoczesnymi metodami budowania wizerunku firmy i strategiami w marketingu. Ważną korzyścią dla młodzieży będzie poznanie stosowanych w swojej branży zawodowej nowoczesnych technologii, narzędzi, metod produkcji lub świadczenia usług, wypełniania dokumentacji. Podczas praktyk młodzież będzie miała okazję porównać niemieckie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym, podnieść swoje umiejętności języka niemieckiego i angielskiego.

Młodzież, uczestnicząca w projektach praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne  umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Możliwe, że niektórzy przyszłe stanowiska pracy obejmą w swoich zagranicznych miejscach praktyk.

Więcej informacji można uzyskać u  koordynatora projektu

 

1. Ogłoszenie o rekrutacji.

dokumenty dotyczące rekrutacji:

a. Formularz zgłoszeniowy

b. Regulamin uczestwnictwa i rekrutacji

c. Regulamin pobytu

 

2. Informacje o projekcie:

 1. Ogłoszenie o rekrutacji do projektu (03.02.2015) - [ czytaj ] 
 2. Erasmus plus 2014 (22.02.2015) - [ czytaj ]
 3. Termin rozmowy kwalifikacyjnej (24.02.2015) - [ czytaj ] 
 4. Zebranie z uczestnikami i rodzicami przed wyjazdem (03.05.2015) - [ czytaj ]
 5. Spotkanie organizacyjne przed wyjazdem na praktyki do Lipska (17.05.2015) - [ czytaj ] 
 6. Praktyki zagraniczne ERASMUS + 2014 (26.05.2015) - [ czytaj ] 
 7. Półmetek praktyk zagranicznych w Lipsku uczniów strzyżowskiego Zespołu Szkół Technicznych  (19.06.2015) [ czytaj ]
 8. Artykuł w Waga i Miecz - [ czytaj ]
 9. Erasmus Plus ponownie w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie (29.09.2015) - [ czytaj ] 
 10. Promocja projektu Erasmus + 2014 (10.12.2015) - [ czytaj ] 
 11. Podsumowanie projektu (17.12.2015) - [ czytaj ] [ obejrz prezentacje ]

Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2021.04.14, 14:31.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1056 sekund.