x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 66 do 70 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA
Dodano: 2018-10-16     » Na górę

Organizator  Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego
GEO-PLANETA
  
wydłużył termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych do dnia 26 października w związku z tym chętni uczniowie mogą jeszcze zgłaszać się do Pani Krystyny Moskal
do dnia 25.10 2018 r.

Przypominam, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mogą uczestniczyć w:

- w teście konkursowym przeprowadzanym z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie z programem nauczania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kategorii konkursowej „Żak”;

- w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w dwóch kategoriach konkursowych:

  • w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4)
  • lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3)

na temat: Najpiękniejsze miasto/a Polski

Uczestnik Konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursowych za dokonaniem odpowiedniej wpłaty.

Regulamin i szczegółowe informacje X Edycji Konkursu „Geo-Planetadostępne są na stronie internetowej www.geo.suwikr.pl.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w szkole w dniu 21 listopada 2018 r. (czas – 60 minut).

Prace indywidualne należy dostarczyć do Pani Krystyny Moskal najpóźniej do 6 grudnia 2018 r.

Zapraszamy bardzo serdecznie:)

Dodał: Krystyna Moskal
XIV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
Dodano: 2018-10-09     » Na górę

XIV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

 

„Porozmawiajmy o AIDS”

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek

Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłaszają konkurs plastyczny .

1. Cele konkursu

A. Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół

podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, w tym:

- sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV /AIDS,

- źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV,

- bezpiecznych zachowań,

B. Kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących

z HIV i chorych na AIDS.

C. Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych.

2. Przedmiot konkursu

Do konkursu można zgłaszać:

 prace wykonane tylko indywidualnie,

 prace wykonane w technikach : malarstwo, rysunek, grafika i in.,

 format prac - A2 - A3,

 prace wykonane na planszach (papier lub karton),

 każdy uczestnik może przesłać 1 pracę,

 prace przestrzenne nie będą przyjmowane do konkursu.

Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które w sposób oczywisty będą

nawiązywały do problematyki HIV/AIDS.

3. Regulamin i „zgoda” dostępne są na stronie internetowej www.wsse.rzeszow.pl

w zakładce Konkursy . Prace przesłane na Konkurs bez „zgody” nie będą brały

udziału w Konkursie.

4. Czas trwania konkursu

Czas trwania konkursu od 3 września do 20 listopada 2018 roku.

Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do 21 listopada 2018 roku.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się do p. B. Skrzypek

Dodał: G. Kawa
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA
Dodano: 2018-10-09     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA

Wszystkich chętnych uczni ów Zespołu Szkół Technicznych zapraszamy do wzięcia udziału w

Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” prowadzonym przy współpracy merytorycznej

z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

 

Uczestnicy mogą wziąć udział w:

 Teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z

zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym

programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Test jest rozwiązywany metodą

jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz

pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).

 Konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub

albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Piękno polskiej przyrody i jej

ochrona.”

 

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie

na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie,

za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00 zł. od osoby za udział w każdej formie

konkursowej (test i praca indywidualna).

Prace indywidualne należy wysłać Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu najpóźniej do

11 stycznia 2019 r.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2019 r. (czas – 45 min.)

 

Regulamin konkursu: www.eko.suwikr.pl

Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Skrzypek do 17.10.2018 r.

Dodał: G. Kawa
Konkurs historyczny z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Dodano: 2018-10-08     » Na górę

Regulamin konkursu historycznego

z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat okoliczności i skutków odrodzenia  państwa polskiego po okresie rozbiorów.

2. Tematyka konkursu jest powiązana z podstawą programową z zakresu nauczania historii oraz historii i społeczeństwa oraz zawiera elementy historii regionalnej.

3. Organizatorami konkursu są nauczyciele historii mgr Grzegorz Włodyka i mgr Katarzyna Grosman

4. Prawo do udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie (Technikum i Szkoła Branżowa), którzy w terminie do 5 listopada 2018  dostarczą prace konkursowe w wybranej przez siebie kategorii.

5. Aby wziąć dział w konkursie należy przystąpić do jednej (lub obydwu wymienionych niżej kategorii:

a oryginalny mem nawiązujący do tematyki konkursu (należy nadsyłać na adres: historia.w.zst@gmail.com do 5 listopada 2018.)

b plakat nawiązujący do tematyki konkursu (należy dostarczyć do jednego z nauczycieli historii -mgr Katarzyny Grosman lub mgr Grzegorza Włodyki, do 5 listopada 2018.)

 6. O zwycięstwie w obu kategoriach zadecyduje jury powołane przez organizatorów konkursu.

7. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni od daty konkursu.

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany jego terminu, bez podania przyczyn.

Dodał: Grzegorz Włodyka
SZKOLNA LIGA TENISA STOŁOWEGO
Dodano: 2018-09-21     » Na górę

 

SZKOLNA LIGA TENISA STOŁOWEGO

 Wszystkich chętnych chłopców ZST proszę o zgłaszanie się do nauczycieli WF z podaniem imienia, nazwiska i klasy.

 Zgłoszenia będą przyjmowane do 28.09.2018  (piątek).

Planowany termin – czwartek godz. 14/15.   

SKS

Dodał: Maciej Majewski
Konkursy od 66 do 70 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0448 sekund.