x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 81 do 85 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  
Wyniki szkolnych eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Dodano: 2018-03-29     » Na górę

 

W dniu 27 marca 2018 r. odbyły się szkolne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W eliminacjach szkolnych wzięło udział 9 uczniów reprezentujących Technikum i Branżową Szkołę I Stopnia.

W grupie klas Technikum:

1 miejsce zajęła Kinga Sułkowska z klasy 2TI,

2 miejsce zajął Kacper Dziok z klasy 3THF,

3 miejsce zajął Dawid Zbylut z klasy 1TPM.

W grupie klas Branżowej Szkoły I Stopnia:

1 miejsce zajął Jakub Ogorzałek z klasy 2m,

2 miejsce zajęła Kamila Wnęk z klasy 1fm,

3 miejsce zajęły ex aequo Gabriela Jurasz i Angelika Kawa z klasy 1fm.

Zwycięzcy z poszczególnych szkół, Kinga i Jakub będą reprezentować Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie w eliminacjach gminnych.  Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, a zwycięzcom życzymy sukcesów na dalszym etapie Konkursu.

Turniej na szczeblu gminnym zostanie przeprowadzony w dniu 14.04.2018 r. o godz. 10.00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 2.

Organizator szkolnego etapu Konkursu
Krystyna Moskal

Dodał: Krystyna Moskal
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Dodano: 2018-03-09     » Na górę

SPRACHDOKTOR

 

Przypominamy, że Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych 
w Strzyżowie w środę 14 marca 2018 r.
o godzinie 13:10 w sali A24

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
KONKURS PLASTYCZNY BEZPIECZNY W SIECI – BEZPIECZNY W REALU
Dodano: 2018-03-06     » Na górę

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT WYKONANY TECHNIKĄ DOWOLNĄ POD HASŁEM „BEZPIECZNY W SIECI – BEZPIECZNY W REALU”

 

Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filii w Strzyżowie oraz pedagodzy Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie zapraszają młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach ogólnopolskiego projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Warunki udziału w konkursie 
Regulaminie.

 

 

R E G U LA M I N

konkursu na plakat wykonany techniką dowolną pod hasłem

Bezpieczny w sieci – bezpieczny w realu

 

WARUNKI  KONKURSU:

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
  2. Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną godłem oraz oznaczoną takim samym godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:

- imię i nazwisko autora

- nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny z opiekunem

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-074, ul. Gałęzowskiego 4 jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu

     3.  Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.

     4.  Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

     5.  Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.

     6. Zgłoszenie pracy do konkursu stanowi wyrażenie zgody uczestnika lub jego prawnego opiekuna na jej publikację na stronie biblioteki, LO, ZST i ich profilu na facebooku.

        7. Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej lub pedagogów LO i ZST do dnia 30 marca 2018 r.

PODSUMOWANIE  PRAC  I  NAGRODY:

  1. Oceny prac dokona  jury powołane przez organizatora konkursu.
  2. Ocenie podlegać będą:  samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
  3. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu  nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
  4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
  5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki lub pedagogów.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogólnopolski konkurs fizyczny Eureka
Dodano: 2018-03-01     » Na górę

Ogólnopolski konkurs fizyczny "Eureka" odbędzie się w dniu 08.03.2018r o godzinie 13.15 w sali B13.

Dodał: M. Domaradzki
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
Dodano: 2018-02-15     » Na górę

SPRACHDOKTOR

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
edycja XIX
odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych 
w Strzyżowie w środę 14 marca 2018 r.

 Konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.

Udział w konkursie jest odpłatny (9zł).
Każdy uczestnik konkursu otrzyma imienny dyplom uczestnictwa. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do dnia 21 lutego 2018 r.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również arkusze zadań z lat ubiegłych dostępne są na stronie Organizatora: www.jersz.pl
  

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
Konkursy od 81 do 85 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0391 sekund.