Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 6 do 10 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  
Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
Dodano: 2019-10-15     » Na górę

 

 

Ogólnopolska Olimpiada

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”


Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Pierwszy etap Olimpiady – szkolny - odbędzie się

2 grudnia 2019 r.

Regulamin i szczegółowe informacje nt. Projektu „Lekcje z  ZUS” i Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o  ubezpieczeniach społecznych" dostępne są na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada

Zgłoszenia do olimpiady przyjmuje Pani Anna Giera do

25 października 2019 r.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS" oraz Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

 

Dodał: G. Kawa
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA
Dodano: 2019-10-08     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA

Wszystkich chętnych uczni ów Zespołu Szkół Technicznych zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” prowadzonym przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

 

Uczestnicy mogą wziąć udział w:

 • Teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).

 

 • Konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat „Świat owadów – piękny i nieznany”

 

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).

 

Prace indywidualne należy wysłać Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu najpóźniej do 10 stycznia 2020 r.

 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2020 r. (czas trwania – 45 min.)

 

Regulamin konkursu: www.eko.suwikr.pl

Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Skrzypek do 17.10.2019 r.

 

Dodał: G. Kawa
IV Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej pszczół"
Dodano: 2019-10-08     » Na górę

IV Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej pszczół"

 

Celem IV Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej pszczół" jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

 

Więcej informacji oraz regulamin konkursu:  www.kul.pl/KULmaUL

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Beata Skrzypek do 20 grudnia 2019 r.

Dodał: G. Kawa
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS”
Dodano: 2019-10-08     » Na górę

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy  o AIDS”

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  ogłaszają  konkurs plastyczny .

 

 1. Cele konkursu
 • Poszerzenie wiedzy  z  zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół podstawowych,  klas  gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych,  w tym:

            - sytuacji  epidemiologicznej   w zakresie zakażeń HIV /AIDS,

            - źródeł   i dróg   szerzenia się  wirusa HIV,

            - bezpiecznych  zachowań,

 • Kształtowanie  właściwych postaw młodzieży  w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.
 • Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od  zachowań ryzykownych.

Przedmiot konkursu

Do konkursu można zgłaszać:

-        prace wykonane  tylko indywidualnie,

-        prace wykonane w technikach : malarstwo, rysunek, grafika i  in.,

-        format prac  -  A2 - A3,

-        prace wykonane na planszach (papier lub karton), 

-        każdy uczestnik może przesłać 1 pracę,

-        prace przestrzenne nie będą przyjmowane do konkursu. 

 

Do konkursu zostaną  dopuszczone prace, które w sposób  oczywisty będą   nawiązywały   do  problematyki   HIV/AIDS.

 1. Regulamin i „zgoda”  dostępne są  na stronie  internetowej  www.wsse.rzeszow.pl 
  w zakładce Konkursy . Prace  przesłane  na Konkurs  bez  „zgody”  nie będą brały udziału  w Konkursie.
 2. Czas trwania konkursu

       Czas trwania konkursu od  3 września do 15 listopada 2019 roku.

       Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do  15 listopada 2019 roku. 

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się do p. B. Skrzypek

Dodał: G. Kawa
Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej
Dodano: 2019-10-02     » Na górę

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej

Organizowany jest od roku 1988 przez pracowników Wydziału Chemii oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ

 

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Udział w Konkursie nie wymaga tak zaawansowanej wiedzy chemicznej jak w przypadku Olimpiady Chemicznej. Poziom wymagań jest zgodny z podstawą programową nauczania chemii dla III i IV etapu edukacyjnego.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas II (III technikum)i klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest dwuetapowy.

Zwycięzcy konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, a laureaci nagrody książkowe. Ponadto laureaci z klas maturalnych otrzymują „indeksy" na studia na Wydziale Chemii UJ na kierunkach: Chemia, Chemia medyczna i Chemia zrównoważonego rozwoju.

Wszelkie informację o konkursie (regulamin, terminy, wyniki etc.) znajdują się na stronie dlaszkol.chemia.uj.edu.pl w zakładce Konkurs.

 

Zgłoszenia przyjmuje Beata Skrzypek oraz Patrycja Zych

Ostateczny termin zgłoszenia; 31 października 2019 r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 15 zł

Dodał: Przemysław Bryda
Konkursy od 6 do 10 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0429 sekund.