x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 6 do 10 ( wszystkich: 142 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
OLIMPIADA STATYSTYCZNA
Dodano: 2020-10-23     » Na górę

 

Olimpiada Statystyczna 2020/2021


Uczniowie zainteresowani udziałem w V edycji Olimpiady Statystycznej  proszenie są o zgłaszanie się za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym do p. Elżbiety Niewolskiej.

Etap szkolny Olimpiady (test on-line) odbędzie się 5.11.2020 r.  

Zgłoszenia przyjmowane są  do 31.10.2020 r.

Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Więcej informacji  na temat organizacji i programu na stronie internetowej Olimpiady:

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/index.html

Dodał: Elżbieta Niewolska
Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" edycja 2020/2021
Dodano: 2020-10-22     » Na górę

Olimpiada

"Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"
edycja 2020/2021

 

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Uczestnikami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych biorących udział w programie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”, którzy w dacie zgłoszenia do Olimpiady mają mniej niż 20 lat.

I etap (szkolny) Olimpiady odbędzie się 07.12.2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Lekcje z ZUS” oraz w Olimpiadzie "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" prosimy o zgłaszanie się, za pośrednictwem wiadomości w e-dzienniku, do pani Anny Giery.

Termin zgłoszenia: 28.10.2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada

 

Zapraszamy do udziału w projekcie i olimpiadzie!

Dodał: sekretariat
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO MOGALO ‘UNDERSTAND’
Dodano: 2020-10-12     » Na górę

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO MOGALO ‘UNDERSTAND’

Przypominamy, że konkurs odbędzie się w dniu 15.10.2020 (czwartek) w Sali Ab5 na lekcji 3, 4 oraz 5. Każdy uczestnik konkursu przynosi własne słuchawki oraz opłatę za udział - 10zł.

Uczestnicy przystępują do konkursu w trzech grupach.

Lekcja 3 – gr1:  klasa 1 TM (5 os)    

                                     1 TRA (3 os)

                                     1 TEH (1 os)

                                     2 IFp (4 os)

Lekcja 4 – gr2:  klasa 2 EAP (2 os)    

           2 THL (2 os)

                                     2 HLp (7 os)

           3 TPM (1 os)

Lekcja 5 – gr3:  klasa 3 TI (4 os)    

           4 ILA (5 os)

                                     4 TEI (1 os)                                 

Dodał: G. Kawa
Terminarz olimpiad i turniejów ogłoszony przez MEN
Dodano: 2020-10-01     » Na górę

­­­­­­­­­­Warszawa,  28 września 2020 r.

DPPI-WIT.4056.154.2020.MTR

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w załączeniu przekazuję terminarz[1] oraz listę organizatorów wraz z nazwami turniejów i olimpiad tematycznych, olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2020/2021. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji dotyczących wskazanych zawód wiedzy wśród nauczycieli, a także zachęcenie do udziału w olimpiadach, turniejach zainteresowanych uczniów.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że lista turniejów i olimpiad tematycznych oraz olimpiad przedmiotowych dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikaty.

 

  1. Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w  Warszawie

2.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN

3.

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

4.

Olimpiada Historyczna Juniorów

Polskie Towarzystwo Historyczne

5.

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki

 

  1. Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych[2]:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

2.

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki

3.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

4.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

5.

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

6.

Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

7.

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

8.

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

9.

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

10.

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

11.

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

12.

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

13.

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

14.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski

15.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

16.

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

17.

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

 

  1. Lista olimpiad interdyscyplinarnych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Astronomiczna

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

2.

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Liga Ochrony Przyrody

4.

Olimpiada Znajomości Afryki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

5.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Fundacja Matematyków Wrocławskich

6.

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Uniwersytet w Białymstoku

7.

Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

w Warszawie

8.

Olimpiada Teologii Katolickiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

  1. Lista olimpiad/turniejów tematycznych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

Organizator

1.

Olimpiada Wiedzy
o Żywieniu i Żywności

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy

merytorycznym wsparciu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Pomorskiego

Uniwersytetu

Medycznego w Szczecinie

2.

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

3.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

4.

Olimpiada Spedycyjno-

Logistyczna

Uniwersytet Gdański

Wydział Ekonomiczny

5.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

6.

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

7.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

8.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

9.

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

10.

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności
z Zakresu Projektowania
i Wytwarzania Odzieży

Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów

11.

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności
Spółka z o.o.

12.

Turniej Budowlany
„Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej
i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

13.

Ogólnopolski Turniej na  najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

14.

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz

15.

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy
im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

16.

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

17.

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

18.

Ogólnopolski Turniej Kucharski

19.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

20.

Olimpiada
Wiedzy Górniczej
„O Złotą Lampkę"

Politechnika Śląska

Wydział Górnictwa i Geologii

 

21.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu

22.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy

23.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Jakości i  Bezpieczeństwa Żywności

24.

Olimpiada Wiedzy
o Turystyce

Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych

Instytut Geografii Miast i Turyzmu

25.

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów
i Nauczycieli Twórczych
i Aktywnych Szkół Zawodowych
w Bydgoszczy

26.

Olimpiada Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

27.

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu

28.

Olimpiada Statystyczna

Polskie Towarzystwo Statystyczne

29.

Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

TERMINARZ OLIMPIAD W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 - https://dokumenty.men.gov.pl/da14f52f-ecd3-4ea1-81b8-7d31fdce5262/zalaczniknr1dopisma_terminarz4.pdf

 

Dodał: sekretariat2
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS”
Dodano: 2020-09-25     » Na górę

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS

 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłaszają konkurs plastyczny

Do konkursu można zgłaszać:

- prace wykonane tylko indywidualnie, prace wykonane w technikach : malarstwo, rysunek, grafika i in.,

format prac - A2 / A3 (prace w innym formacie nie będą oceniane ), prace wykonane na planszach (papier lub karton), każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.

Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do problematyki HIV/AIDS i jednoznacznie będą kojarzyć się z profilaktyką uzależnień i bezpiecznymi zachowaniami, prace nie mogą straszyć i wzbudzać agresji.

Każda praca musi zostać opatrzona informacją zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwę i adres szkoły z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, do pracy należy dołączyć wypełnioną „zgodę” uczestnika konkursu (załącznik 1 lub 2) wypełnienie zgody i przesłanie pracy plastycznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018r.poz.1000 z późn. zm.) Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie jej na następujących polach eksploatacji:

1) druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 2) bezterminową prezentację na stronie www.wsse.rzeszow.pl 3) rozpowszechnianie pracy plastycznej, 4) wprowadzanie do pamięci komputera, 5) prezentowanie pracy na wystawach stanowiących kontynuację konkursu.

 Regulamin i „zgoda” dostępne są na stronie internetowej www.wsse.rzeszow.pl w zakładce Konkursy.

Ramy czasowe konkursu

Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie wojewódzkim. Czas trwania konkursu od

1 września do 16 listopada 2020 roku.

Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do 16 listopada 2020 roku.

 

Zgłoszenia do p. B. Skrzypek

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Konkursy od 6 do 10 ( wszystkich: 142 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0981 sekund.