x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 96 do 100 ( wszystkich: 133 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]  
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”– edycja 2017
Dodano: 2017-02-14     » Na górę

Szkolny Etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2017

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem szkolnego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" – 2017 w roku szkolnym 2016/2017 jest pani Krystyna Moskal.

Turniej w ZST w Strzyżowie rozgrywany jest w dwóch kategoriach: Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Na szczeblu szkolnym eliminacje przeprowadzone są w formie pisemnej. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań (0 lub 1 punkt za każdą odpowiedź). Za zwycięzcę uważa się zawodnika w każdej kategorii, który uzyska największą łączną liczbę punktów. Łączny czas odpowiedzi - 45 minut.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje pani Krystyna Moskal w terminie do 15 marca 2017 r. Eliminacje szkolne odbędą się 20 marca 2017 r. po szóstej godzinie lekcyjnej w sali B6.

ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU:

1. Tradycja i historia straży pożarnych.

2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii
i ratownictwa.

3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

4. Organizacja i zadania OSP .

5. Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.

6. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej.

7. Sprzęt ratowniczo - gaśniczy.

8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe - budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych.

10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

11. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

 

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w Turnieju!!!

Dodał: Krystyna Moskal
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym WYBIERAM WYBORY
Dodano: 2017-01-18     » Na górę

Znalezione obrazy dla zapytania Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym

Wszystkie informacje nt konkursu oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej pkw.gov.pl

Dodał: sekretariat2
Konkurs matematyczny MAT
Dodano: 2017-01-07     » Na górę

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy wyrazili chęć udziału w konkursie matematycznym MAT w dniu 11.01.17r o godz. 13.10 do sali B6.

Dodał: Piotr Tomkowicz
XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Dodano: 2017-01-03     » Na górę

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

 

 

Eliminacje szkolne odbędą się 11 stycznia 2016 roku.

 

Olimpiada ma postać testu jednokrotnego wyboru. Obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.

 

Wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie prosimy o zgłaszanie się do Pani Beaty Skrzypek do 9 stycznia 2017r.

Dodał: G. Kawa
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta PLUS”
Dodano: 2016-12-05     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta PLUS”

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału
w organizowanej IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego "Geo-Planeta PLUS", w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę
z zakresu geografii Polski.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: Geografia Polski - „Bałtyk i pobrzeże Bałtyku”, a wszystkie pytania testowe związane będą tylko i wyłącznie z powyższym tematem. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży. Konkurs nie będzie obejmował pracy z mapą.

Test konkursowy będzie składał się z 25 pytań (1 punkt za poprawną odpowiedź), rozwiązywanych metodą jednokrotnego wyboru, opracowany jest zgodnie z programem nauczania oraz zawiera jedno pytanie otwarte (druga strona karty odpowiedzi w formacie A5 – od 0 do 8 punktów).

Zgłoszenia do dnia 13 grudnia 2016 r.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie prosimy
o zgłaszanie się do dnia 12 grudnia 2016 do Pani Krystyny Moskal.

Konkurs jest konkursem samo finansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i  techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00zł. od osoby.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 16 marca 2017 r. (czas: 45 minut + 15 minut organizacyjnych).

Uczniowie rozwiązują test w szkole pod nadzorem nauczyciela prowadzącego Konkurs.

Elementem Konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2017 r.

 

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej
http://www.geo.suwikr.pl/geo/plus.html

 

Mam nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu nie zabraknie chętnych uczniów :)

Dodał: Krystyna Moskal
Konkursy od 96 do 100 ( wszystkich: 133 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0340 sekund.