x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 96 do 100 ( wszystkich: 154 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  
”NASZA SZKOŁA”
Dodano: 2018-01-25     » Na górę

Regulamin konkursu filmowego ”NASZA SZKOŁA

I.    Postanowienia  ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs filmowy  „Nasza Szkoła”.
 2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski ZST  w Strzyżowie i jest skierowany do uczniów ZST w Strzyżowie.

II.  Przedmiot  i  czas  trwania  konkursu

1         Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu promocyjnego o szkole spełniającego wymagania:

 1. film  mieści  się  w  czasie  90s.
 2. film  obrazuje  życie  uczniów  naszej  szkoły  jako  społeczności  ZST  Strzyżów.
 3. film  zawiera logotypy i symbole kojarzone z naszą szkołą.

2         Prace   konkursową   należy   przekazać   Pani   Katarzynie   Hałas   lub Panu Łukaszowi Wolanowi do 10 czerwca 2018 r.

3         Rozstrzygnięcie konkursu oraz  rozdanie nagród odbędzie się podczas akademii zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Informacja o wygranej i najlepsze nagranie znajdzie się na stronie internetowej ZST Strzyżów, oraz profilu szkolnego facebook.

4. Plik  filmowy,  kryteria:         

 1.  film powinien być nagrany w formacie 16:9,
 2.  film należy zapisać w formacie obsługiwanym przez systemy z rodziny Windows,
 3.  jakość pliku powinna odpowiadać jakości min. HD,
 4.  dźwięk powinien zostać nagrany w formacie stereo,
 5.  użyte oprogramowanie do montażu oraz metoda nagrywania jest dowolna.

III.   Zasady  konkursu

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
 2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełne prawa autorskie do filmu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmów przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie i wykorzystywania ich do celów promocyjnych szkoły.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 6. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną, przekaz filmu, pomysłowość oraz kreatywność twórcy.

IV.    Cel  konkursu

 1. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą i środowiskiem szkolnym.
 2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.
 3. Upowszechnienie informacji z życia naszej szkoły.
 4. Umocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólne działanie i wymianę doświadczeń. 

V. Nagrody

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu oraz dyplomy uznania.

 

https://youtu.be/4uKiaH_hCQQ

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
KONKURSU PLASTYCZNY NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM
Dodano: 2018-01-22     » Na górę

KONKURSU PLASTYCZNY NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM

 

Organizatorem Konkursu na plakat z hasłem antynikotynowym jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie , ul. Wierzbowa 16.

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do przygotowania plakatu z hasłem antynikotynowym promującym zdrowy styl życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy w swojej twórczości plastycznej przedstawią tematykę palenia tytoniu  w aspekcie:

a. obowiązującego prawa

b. propagowania przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego,

c. norm i obyczajów środowiska,

d. uzależnienia od tytoniu,

e. kreowania wizerunku człowieka, który nie pali papierosów,

f. wpływu palenia tytoniu na zdrowie z uwzględnieniem aspektu biernego palenia.

3. Prace powinny ukazywać społeczno – ekonomiczne, zdrowotne i moralne skutki uzależnienia od tytoniu.

CZAS TRWANIA:

1. Konkurs trwa od 1 lutego do 15 maja 2018 r.

2. Prace należy przesłać/dostarczyć w terminie - do dnia 15 maja do godziny 15.00.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 maja 2018r.– na stronie internetowej www.wsse.rzeszow.pl

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane w formacie A3 lub A2.

2. Każda praca powinna mieć swój tytuł.

3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace.

4. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.

5. Plakaty nie mogą zawierać treści obrażających i naruszających dobre imię innych osób.

 

Regulamin oraz warunki konkursu dostępne: www.wsse.rzeszow.pl  w zakładce Konkursy

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do p. Anny Śliwińskiej.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Konkurs fotograficzny
Dodano: 2018-01-10     » Na górę

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

 ”SPORT W ZST”

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny
  „SPORT W ZST”.
 2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Strzyżowie.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Strzyżowie.

 

II. Cel  konkursu.

 1. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania fotografią.
 2. Pobudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą i środowiskiem szkolnym.
 3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji.
 4. Upowszechnienie informacji z życia naszej szkoły.
 5. Umocnienie więzi koleżeńskich poprzez wspólne działanie i wymianę doświadczeń.
 6. Propagowanie sportu.

 

III. Przedmiot i czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 10 stycznia2018 r. i trwa do dnia 31 marca 2018 r.
 2. Prace należy wysyłać opiekunowi Samorządu Uczniowskiego na podany mail: kathalas@interia.pl
 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną ogłoszone do dwóch tygodni po zakończonym konkursie.

 

IV. Zasady konkursu

 1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter dobrowolny.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które wyłącznie amatorsko zajmują się fotografią.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie3 zrobione przez siebie zdjęcia o tematyce sportowej, wykonane na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełne prawa autorskie do zdjęć.
 5. Praca konkursowa nie może naruszać przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 6. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi zgody na korzystanie z prac konkursowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć przez Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie i wykorzystywania ich do celów promocyjnych szkoły.
 8. Obróbka zdjęć jest dopuszczalna. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 9. Zdjęcia należy zapisać formacie  JPG.

 

V. Ocena konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu będą podlegać ocenie jury powołanego przez organizatora.
 2. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną, przekaz filmu, pomysłowość oraz kreatywność twórcy.

 

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Dodano: 2017-12-17     » Na górę

Eliminacje szkolne odbędą się 10 stycznia 2018 roku.

 

Olimpiada ma postać testu jednokrotnego wyboru. Obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.

 

Wszystkich chętnych do udziału w Olimpiadzie prosimy o zgłaszanie się do Pani Beaty Skrzypek do 5 stycznia 2018r.

Dodał: G. Kawa
Konkurs Weltsprachen Abitur
Dodano: 2017-12-07     » Na górę

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w zimowej edycji konkursu Weltsprachen Abitur (05-08.01.2018r.) 

Konkurs jest testem obejmującym 20 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. 

Udział w konkursie jest odpłatny (9zł). Każdy uczestnik konkursu otrzyma imienny dyplom uczestnictwa oraz zestaw trzech zakładek edukacyjnych.

Zgłoszenia do konkursu do dnia 15 grudnia 2017 r. u nauczycieli języka niemieckiego.

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
Konkursy od 96 do 100 ( wszystkich: 154 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0403 sekund.