x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 96 do 100 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
OLIMPIADA STATYSTYCZNA
Dodano: 2017-10-25     » Na górę

Uczniowie Technikum, którzy chcą wziąć udział w Olimpiadzie Statystycznej, proszeni są o zgłoszenie się do p. Elżbiety Niewolskiej po karty uczestnika i oświadczenia do wypełnienia do dnia 15 listopada. Termin zawodów szkolnych - 1 grudnia 2017 r.

Dodał: Elżbieta Niewolska
GEO-PLANETA Konkurs Geograficzny – wydłużony termin zgłoszeń
Dodano: 2017-10-16     » Na górę

Informujemy wszystkich zainteresowanych uczniów, że wydłużony został termin nadsyłania zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta do dnia 27 października 2017 r.

Przypominamy, że w tegorocznej edycji konkursu 2017/2018 chętni uczniowie mogą wziąć udział w:

1)      teście konkursowym składającym się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie
z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych oraz pytania otwartego. Dziesięć pytań tekstowych będzie związanych z wykorzystaniem załączonej mapy;

2)      konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej lub albumowej na temat: „Rzeki i jeziora Polski”.

    Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Regulamin konkursu: http://www.geo.suwikr.pl/geo/regulamin.html

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie z się do Pani Krystyny Moskal do 26 października 2017 r.

Dodał: Krystyna Moskal
Dodano: 2017-10-04     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA


Wszystkich chętnych uczni ów Zespołu Szkół Technicznych zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” prowadzonym przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

 

Uczestnicy mogą wziąć udział w:

  • Teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).

 

  • Konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Ptaki parków, lasów i łąk”

 

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).

 

Prace indywidualne należy wysłać Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu najpóźniej do 12 stycznia 2018 r.

 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2018 r. (czas – 45 min.)

 

Regulamin konkursu: www.eko.suwikr.pl

Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Skrzypek do 17.10.2016r.

 

Dodał: G. Kawa
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo-Planeta"
Dodano: 2017-10-03     » Na górę

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Technicznych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie".

Termin zgłaszania uczestników do 10 października 2017 r.

W tegorocznej edycji konkursu 2017/2018 chętni uczniowie mogą wziąć udział w:

1)      teście konkursowym składającym się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie
z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych oraz pytania otwartego. Dziesięć pytań tekstowych będzie związanych z wykorzystaniem załączonej mapy;

2)      konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej lub albumowej na temat: „Rzeki i jeziora Polski”.

    Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Regulamin konkursu: http://www.geo.suwikr.pl/geo/regulamin.html

Konkurs jest konkursem samo finansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i  techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00zł. od osoby.

Uczestnik Konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z tych form - test i praca indywidualna (wpłata w wysokości 9,00 zł).

    Nagrody dla uczestników w kategorii testu i prac indywidualnych:

 – laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymują nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu cyfrowego (np. smartwatch, smartfon, tablet lub inne),

 – wszyscy uczestniczący uczniowie w szkole otrzymają dyplomy.

 

    Wszystkich chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie z się do Pani Krystyny Moskal do 10 października 2017 r.

Dodał: Krystyna Moskal
Szkolny Etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Dodano: 2017-03-15     » Na górę

Eliminacje szkolne Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbędą się 20 marca 2017 r. (najbliższy poniedziałek)
o godz. 13.15
(po szóstej godzinie lekcyjnej) w sali B6. Zapraszam wszystkich uczniów, którzy wyrazili chęć udziału w konkursie.

Dodał: Krystyna Moskal
Konkursy od 96 do 100 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0418 sekund.