x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 126 do 130 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  
XLIII Olimpiada Geograficzna
Dodano: 2016-09-15     » Na górę

Olimpiada Geograficzna

Rozpoczęła się kolejna, XLIII edycja Olimpiady Geograficznej. Serdecznie zapraszam uczniów do wzięcia udziału.  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2016 r.

Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do nauczyciela geografii Pani Krystyny Moskal.

Poniżej zamieszczone są tematy prac I etapu, które uczniowie mają do przygotowania:

TEMAT A – Związek rzeźby terenu okolic X z budową geologiczną

TEMAT B – Zmiany sposobu i intensywności użytkowania wybranego obszaru w Polsce

TEMAT C – Projekt jednodniowej wycieczki geograficznej (pieszej lub rowerowej)

TEMAT D – Moja szkoła, jako miejsce poznawania, odkrywania i realizacji geograficznych zainteresowań światem

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej edycji Olimpiady Geograficznej wraz z wytycznymi do przygotowania prac są dostępne w Informatorze XLIII OG.

Gorąco zapraszam do wzięcia udziału w Olimpiadzie.

Dodał: Krystyna Moskal
Akcja czytelnicza - JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!
Dodano: 2016-06-06     » Na górę

10 czerwca w atrium Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się próba ustanowienia rekordu czytania w jednym momencie. Będzie to część akcji czytelniczej

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!

Biblioteka i samorząd szkolny liceum zaprasza czytelników i miłośników dobrej lektury: nauczycieli,  uczniów, studentów, dorosłych, seniorów do udziału w akcji czytelniczej JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM i ustanowieniu rekordu czytania w jednym momencie. Według badań 63% Polaków nie czyta książek.

Możemy udowodnić, że Strzyżów czyta!

W dniu 10 czerwca przynosimy własne książki lub wypożyczamy ze zbiorów biblioteki i będziemy czytać wspólnie przez 5 minut – każdy to, na co ma ochotę.

Przy okazji zapraszamy do szybkiego konkursu na własne hasło zachęcające do czytania. (Dla najlepszych pomysłów drobne nagrody).

Dodał: G. Kawa
Konkurs historyczny z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski
Dodano: 2016-04-29     » Na górę

 

Konkurs historyczny

Z okazji

1050 rocznicy chrztu Polski

Sprawdź, ile wiesz o początkach swojego państwa!

 

Jeśli jesteś uczniem ZST w Strzyżowie
– weź udział w konkursie!!!*

 

Termin zgłoszeń – 20 maja A.D. 2016.

Przewidywany termin konkursu – 2 czerwca A.D. 2016.

 

Zgłoszenia przyjmuje oraz materiały konkursowe udostępnia

Nauczyciel historii – mgr Grzegorz Włodyka

 

 


Regulamin konkursu historycznego z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat początków państwa polskiego oraz okoliczności i skutków przyjęcia chrztu przez Mieszka I i jego poddanych.

2. Tematyka konkursu jest powiązana z podstawą programową z zakresu nauczania historii oraz historii i społeczeństwa.

3. Prawo do udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie (ZSZ i Technikum), którzy w terminie do 20 maja 2016  zgłoszą chęć udziału
u organizatora konkursu, którym jest nauczyciel historii - mgr Grzegorz Włodyka.

4. Wszystkie osoby zgłaszające się do konkursu otrzymają od organizatora stosowne materiały edukacyjne w wersji elektronicznej.

5. Udział w konkursie polega na przystąpieniu do rozwiązania testu składającego się z 30 zadań zamkniętych.

6. O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość uzyskanych punktów. W przypadku równowagi punktowej kilku uczestników, o wyłonieniu zwycięzcy zadecyduje test dogrywkowy złożony z 5 zadań o wyższym stopniu trudności.

7. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.

8. Konkurs zaplanowany jest na 2 czerwca 2016. O ostatecznym terminie i miejscu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora osobnym komunikatem.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni od daty konkursu.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany jego terminu, bez podania przyczyn.

 

 

 

link

Dodał: Grzegorz Włodyka
Bezpieczna rodzina bez nałogów, czyli jak przeciwdziałać przemocy domowej
Dodano: 2016-04-19     » Na górę

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Strzyżowie ogłasza konkurs pod hasłem

Bezpieczna rodzina bez nałogów, czyli jak przeciwdziałać przemocy domowej

 

dotyczący szeroko pojętej profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych i zapobieganiu przemocy w rodzinie

 

WARUNKI  KONKURSU:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Prace będą rozpatrywane w kategoriach:
 • film – reklama społeczna przestrzegająca młodzież przed ryzykownymi zachowaniami
 • gra komputerowa

3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko autora pracy

- nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny

- prace zgłoszone do konkursu mogą mieć autorstwo zbiorowe – maksymalnie do 3 osób

4. Film nie może trwać dłużej niż 5 minut, powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytanie i odtwarzanie VCD, DVD

5. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z:

 • oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy konkursowej,
 • oświadczeniem, że zgłaszający posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału,
 • oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu,
 • oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
 • wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku,
 • wyrażeniem zgody autora lub jego opiekuna prawnego na publikację jego wizerunku na stronie internetowej biblioteki i jej profilu na facebooku.

6. Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej

mieszczącej się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie  przy ul. Mickiewicza 11 do dnia 14 maja 2016 r.

 

PODSUMOWANIE  PRAC  I  NAGRODY:

 1. Oceny prac dokona  jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Ocenie podlegać będą:  samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
 5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Magdalena Markowska

kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Rzeszowie Filii w Strzyżowie

Email: Magdalena.Markowska@pbw.org.pl

Tel.: 17 2761-484

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
WYNIKI KONKURSU WIEDZY POŻARNICZEJ
Dodano: 2016-03-18     » Na górę

W dniu 17.03.2016 r. odbył się szkolny etap KONKURSU WIEDZY POŻARNICZEJ. W konkursie wzięło udział 20 uczniów naszej szkoły.

W grupie klas Technikum:

- 1 miejsce zajął Kacper Dziok klasa 1THF

- 2 miejsce zajął Piotr Mazur klasa 3TPM

- 3 miejsce zajął Tomasz Stolarski klasa 1TM

W grupie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

- 1 miejsce zajął Damian Nowak klasa 1m

- 2 miejsce zajął Michał Solecki klasa 1m

- 3 miejsce zajął Paweł Soja klasa 1m

Uczniowie Kacper Dziok i Damian Nowak będą reprezentowali naszą szkołę w konkursie na szczeblu gminnym.  Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a  zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.

 

Organizator Konkursu

Pan mgr inż. Kazimierz Prasnal

Dodał: sekretariat
Konkursy od 126 do 130 ( wszystkich: 146 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0490 sekund.