x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 126 do 130 ( wszystkich: 270 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]   [ 54 ]  
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo-Planeta"
Dodano: 2015-10-15     » Na górę

 geo_planeta

   Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Technicznych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie".

Termin zgłaszania uczestników został przedłużony przez organizatorów
do dnia 21 października 2015 r.

W tegorocznej edycji konkursu 2015/2016 chętni uczniowie mogą wziąć udział w:

1)      teście konkursowym składającym się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie
z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników;

2)      konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej lub albumowej na temat: „Polscy podróżnicy i odkrywcy”.

    Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Regulamin konkursu: http://www.geo.suwikr.pl/geo/regulamin.html

    Uczestnik Konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z tych form - test i praca indywidualna (wpłata w wysokości 9,00 zł).

    Nagrody dla uczestników w kategorii testu i prac indywidualnych:

 – laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymują nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu cyfrowego (np. smartwatch, smartfon, tablet lub inne),

 – laureat wyróżnienia krajowego I st. otrzyma cenną nagrodę rzeczową,

 – laureat wyróżnienia krajowego II st. otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe,

 – najlepszy uczeń w szkole, która zgłosi powyżej 10 uczestników
w kategorii otrzyma nagrodę książkową,

 – wszyscy uczestniczący uczniowie w szkole otrzymają dyplomy.

 

    Wszystkich chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie z się do Pani Krystyny Moskal do 21 października 2015 r.

Dodał: Krystyna Moskal
Olimpiada Przedsiębiorczości
Dodano: 2015-10-11     » Na górę

3 grudnia 2015 r. odbędzie się szkolny etap XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasło tej edycji to „Nowe przewagi konkurencyjne – technologia, informacja, społeczność”. Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

logo_op 

Dodał: Szkolna Agencja Kreatywna
Konkurs Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
Dodano: 2015-10-11     » Na górę

16 listopada 2015 r. odbędzie się szkolny etap Konkursu Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników projektu „Lekcje z ZUS”. Jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

Dodał: Szkolna Agencja Kreatywna
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Dodano: 2015-10-05     » Na górę

 Deutschfreund

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego 

edycja XIV

odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych

w środę 18 listopada 2015r.

Konkurs jest testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi  programami nauczania.

Udział w konkursie jest odpłatny (9zł). Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do dnia 21 października 2015r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również arkusze zadań z lat ubiegłych dostępne są na stronie Organizatora:  www.jersz.pl. 

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dodał: Elżbieta Tomkowicz
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Dodano: 2015-09-30     » Na górę

Geografia – proces, forma, obiekt

    Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych do udziału w Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego „Geografia – proces, forma, obiekt”. Wakacyjne wyjazdy, rodzinne spacery, czy nawet ćwiczenia terenowe stanowią doskonałą okazję do zyskania nowych doświadczeń – w tym fotograficznych. Warto podzielić się nimi
z innymi nie tylko na portalach społecznościowych. Konkurs honorowym patronatem objął Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych – prof. dr hab. Tadeusz Marszał.

Regulamin konkursu: regulamin.

    Najlepsze prace zostaną nagrodzone i następnie przedstawione na wystawie organizowanej w ramach Festiwalu Nauki, Techniki
i Sztuki na wiosnę 2016. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły, do której uczęszcza. Dodatkowo wszystkie nagrodzone lub tylko wyróżnione prezentacją na wystawie zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych (zakończona edycja Konkursu). Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

    Wszystkich chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie z się do Pani Krystyny Moskal.

Dodał: Krystyna Moskal
Konkursy od 126 do 130 ( wszystkich: 270 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]   [ 54 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0564 sekund.