x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 11 do 15 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Terminarz olimpiad i turniejów ogłoszony przez MEN
Dodano: 2020-10-01     » Na górę

­­­­­­­­­­Warszawa,  28 września 2020 r.

DPPI-WIT.4056.154.2020.MTR

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w załączeniu przekazuję terminarz[1] oraz listę organizatorów wraz z nazwami turniejów i olimpiad tematycznych, olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2020/2021. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji dotyczących wskazanych zawód wiedzy wśród nauczycieli, a także zachęcenie do udziału w olimpiadach, turniejach zainteresowanych uczniów.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że lista turniejów i olimpiad tematycznych oraz olimpiad przedmiotowych dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikaty.

 

  1. Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w  Warszawie

2.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN

3.

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

4.

Olimpiada Historyczna Juniorów

Polskie Towarzystwo Historyczne

5.

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki

 

  1. Lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych[2]:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

2.

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki

3.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

4.

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

5.

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

6.

Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

7.

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

8.

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

9.

Olimpiada Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

10.

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

11.

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

12.

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

13.

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

14.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uniwersytet Warszawski

15.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

16.

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

17.

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

 

  1. Lista olimpiad interdyscyplinarnych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady

Organizator

1.

Olimpiada Astronomiczna

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

2.

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Liga Ochrony Przyrody

4.

Olimpiada Znajomości Afryki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

5.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Fundacja Matematyków Wrocławskich

6.

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Uniwersytet w Białymstoku

7.

Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

w Warszawie

8.

Olimpiada Teologii Katolickiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

  1. Lista olimpiad/turniejów tematycznych:

 

L.p.

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego

Organizator

1.

Olimpiada Wiedzy
o Żywieniu i Żywności

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy

merytorycznym wsparciu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Pomorskiego

Uniwersytetu

Medycznego w Szczecinie

2.

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

3.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

4.

Olimpiada Spedycyjno-

Logistyczna

Uniwersytet Gdański

Wydział Ekonomiczny

5.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

6.

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

7.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej

8.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

9.

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej
i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

10.

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności
z Zakresu Projektowania
i Wytwarzania Odzieży

Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów

11.

Olimpiada Techniki Samochodowej

Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności
Spółka z o.o.

12.

Turniej Budowlany
„Złota Kielnia”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej
i Kultury Fizycznej w Grudziądzu

13.

Ogólnopolski Turniej na  najlepszego Ucznia
w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

14.

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz

15.

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy
im. Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

16.

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

17.

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

18.

Ogólnopolski Turniej Kucharski

19.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

20.

Olimpiada
Wiedzy Górniczej
„O Złotą Lampkę"

Politechnika Śląska

Wydział Górnictwa i Geologii

 

21.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu

22.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy

23.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Jakości i  Bezpieczeństwa Żywności

24.

Olimpiada Wiedzy
o Turystyce

Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych

Instytut Geografii Miast i Turyzmu

25.

Olimpiada Wiedzy
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Stowarzyszenie Dyrektorów
i Nauczycieli Twórczych
i Aktywnych Szkół Zawodowych
w Bydgoszczy

26.

Olimpiada Wiedzy
o Mleku i Mleczarstwie

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie

27.

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu

28.

Olimpiada Statystyczna

Polskie Towarzystwo Statystyczne

29.

Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

TERMINARZ OLIMPIAD W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 - https://dokumenty.men.gov.pl/da14f52f-ecd3-4ea1-81b8-7d31fdce5262/zalaczniknr1dopisma_terminarz4.pdf

 

Dodał: sekretariat2
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS”
Dodano: 2020-09-25     » Na górę

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS

 

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłaszają konkurs plastyczny

Do konkursu można zgłaszać:

- prace wykonane tylko indywidualnie, prace wykonane w technikach : malarstwo, rysunek, grafika i in.,

format prac - A2 / A3 (prace w innym formacie nie będą oceniane ), prace wykonane na planszach (papier lub karton), każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.

Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do problematyki HIV/AIDS i jednoznacznie będą kojarzyć się z profilaktyką uzależnień i bezpiecznymi zachowaniami, prace nie mogą straszyć i wzbudzać agresji.

Każda praca musi zostać opatrzona informacją zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwę i adres szkoły z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, do pracy należy dołączyć wypełnioną „zgodę” uczestnika konkursu (załącznik 1 lub 2) wypełnienie zgody i przesłanie pracy plastycznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018r.poz.1000 z późn. zm.) Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie jej na następujących polach eksploatacji:

1) druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 2) bezterminową prezentację na stronie www.wsse.rzeszow.pl 3) rozpowszechnianie pracy plastycznej, 4) wprowadzanie do pamięci komputera, 5) prezentowanie pracy na wystawach stanowiących kontynuację konkursu.

 Regulamin i „zgoda” dostępne są na stronie internetowej www.wsse.rzeszow.pl w zakładce Konkursy.

Ramy czasowe konkursu

Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie wojewódzkim. Czas trwania konkursu od

1 września do 16 listopada 2020 roku.

Prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do 16 listopada 2020 roku.

 

Zgłoszenia do p. B. Skrzypek

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA
Dodano: 2020-09-25     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA

Wszystkich chętnych uczni ów Zespołu Szkół Technicznych zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” prowadzonym przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

 

Uczestnicy mogą wziąć udział w:

  • Teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).
  • Konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat „Zwierzęta wokół nas”

 

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).

 

Prace indywidualne należy wysłać Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu najpóźniej do 2 grudnia 2020 r.

 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 25 listopada 2020 r. (czas trwania – 45 min.)

 

Regulamin konkursu: www.eko.suwikr.pl

Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Skrzypek do 7.10.2020 r.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny
Dodano: 2020-09-21     » Na górę

 

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w organizowanej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego "Geo-Planeta", w którym uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę z zakresu geografii.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie mogą wziąć udział:


- w teście konkursowym ze znajomości geografii Polski i świata przeprowadzanym w kategorii konkursowej: „Żak” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Test składa się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii konkursowej uczestników, oraz zwięzłej części opisowej. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego znajdującego się na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). Dziesięć pytań testowych w kategorii Żak będzie związanych z wykorzystaniem załączonej kolorowej mapy.

- w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w kategorii szkoły ponadpodstawowej w formie pisemnej lub albumowej na temat: „Najpiękniejsze miejsca Polski” (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3).

  

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Jak co roku na wszystkich uczestników czekają dyplomy a na najlepszych wspaniałe nagrody.

 

Zgłoszenia do dnia 13 października 2020 r.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 30 listopada 2020 r. (czas – 60 minut).

 

Prace indywidualne należy oddać najpóźniej do 3 grudnia 2020 r.

 

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie prosimy

o zgłaszanie się do Pani Krystyny Moskal.

 

Konkurs jest konkursem samo finansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i  techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie,
za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 10,00zł. od osoby.

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej

http://www.geo.suwikr.pl/geo/plus.html

 

Mam nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu nie zabraknie

chętnych uczniów :)

Dodał: Krystyna Moskal
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta PLUS”
Dodano: 2020-09-04     » Na górę

 

Szkolny Etap Konkursu Geograficznego
Geo-Planeta PLUS” 
odbędzie się we wtorek 
8 września 2020r. o godz. 13:15 w sali C15 
(10 minut sprawy organizacyjne + 45 minut test konkursowy).

Dodał: Krystyna Moskal
Konkursy od 11 do 15 ( wszystkich: 144 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0653 sekund.