Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 181 do 185 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  
OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI
Dodano: 2012-11-07     » Na górę

WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest trzystopniowy :

  • etap I - edukacyjny (SZKOLNY) odbędzie się 6 grudnia 2012 r.
  • etap II - kwalifikacyjny odbędzie się 17 stycznia 2013 r.
  • etap III – ogólnopolski 7-8 marca 2013 r.

W etapie I i II będą testy jednokrotnego wyboru z zakresu standardów egzaminacyjnych

z rachunkowości. Etap III składa się z 2 części: część 1- test jednokrotnego wyboru,

część 2-projekt i jego realizacja na programach finansowo-księgowych InsERTU.

 

Więcej szczegółów na stronie organizatora:

Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie  http://www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl/

lub

na stronie ZST w zakładce e-learning „ Młody ekonomista – konkursy ekonomiczne”

Zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Król do 25 listopada 2012 r.

 

Dodał: Agnieszka Król
PODKARPACKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH
Dodano: 2012-11-07     » Na górę

WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W PODKARPACKIM KONKURSIE  WIEDZY O PODATKACH

Konkurs jest dwustopniowy.

 

ETAP I  KONKURSU

Uczeń dokonuje wyboru jednego tematu pracy spośród czterech tematów zaproponowanych przez Organizatora.  Praca musi mieć formę papierową (proponowane 3 strony). Oceny prac I etapu i kwalifikacji uczestników do II etapu dokonuje Organizator.

TEMATY PRAC:

1. Na czym polega harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej i jakich podatków ona dotyczy? Które rodzaje podatków pobieranych w Polsce nie są objęte harmonizacją?

2. Rola systemu podatkowego w okresie spowolnienia gospodarczego.

3. Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika.

4. Wyższe podatki dla osób o wyższych dochodach przejawem solidarności społecznej?

Przesłanie kart zgłoszenia udziału ucznia w konkursie do Organizatora w terminie do 30.11.2012r.

Przesłanie prac pisemnych uczniów z I etapu konkursu do Organizatora w terminie do 20.01.2013r.

Etap II KONKURSU odbędzie się wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Składa się on z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna polega na przeprowadzeniu zamkniętego testu wielokrotnego wyboru, który trwa 30 minut i składa się z 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Do części ustnej przechodzi do dwudziestu uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów w realizacji testu.

Etap II konkursu odbędzie się dnia 26 marca 2013 r.

 

Więcej szczegółów na stronie organizatora www.podkarpacki.kidp.pl

Zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Król do 25 listopada 2012 r.

 

Dodał: Agnieszka Król
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Dodano: 2012-10-29     » Na górę

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 12 listopada 2012 r. o godz. 900 w hali ZST odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie.

Rozgrywki przeprowadzone zostaną osobno dla Zespołu Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącego, w kat. dziewcząt i chłopców, a następnie zostaną rozegrane Super Finały, w których zmierzą się zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I i II miejsca  w swoich szkołach.

Chętni uczniowie ZST i LO mogą zapisywać się u  nauczycieli wychowania fizycznego do 09.11.2012 r. tj. piątku. (zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz klasę). Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

Gorąco zapraszamy!

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Dodał: Maciej Majewski
Świadomy wie co robić z ZSEE
Dodano: 2012-10-24     » Na górę

W imieniu Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy chciałabym serdecznie zaprosić uczniów Państwa szkoły do udziału w konkursie ekologicznym pt. "Świadomy wie co robić z ZSEE". Będę bardzo wdzięczna za zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej szkoły oraz poinformowanie o tym nauczycieli i uczniów i zachęcenie ich do udziału w konkursie. Na dzieci czekają ciekawe zadania konkursowe i wspaniałe nagrody. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w Warszawie w obecności gości honorowych i mediów.

Główną ideą konkursu jest zachęcenie uczniów do dbania o środowisko przyrodnicze wskutek mądrego i przemyślanego segregowania elektrośmieci. Konkurs podzielony jest na dwa etapy, podczas których uczniowie poznają problemy swojej gminy, znajdą miejsca, o których wcześniej nic nie wiedzieli, nauczą społeczność lokalną jak być ekologicznym i dbać o czystość otoczenia oraz wspólnie zorganizują zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na swoim terenie.

Organizatorzy odbierają elektroodpady zebrane przez szkoły podczas II etapu konkursu!
 
Rejestracja uczestników i szczegółowe informacje o konkursie na stronie www.elektroodpadyprostezasady.pl 
 
Zapraszam do konkursu!
 
 
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
tel. 22 668 92 68
fax 22 883 50 96
www.elektroodpadyprostezasady.pl
biuro@mroee.pl;edukacja@mroee.pl
 
Konkurs odbywa się w ramach kampanii edukacyjnej "Elektroodpady - proste zasady" dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodał: J. Krok-Rysz
Konkurs jezyka angielskiego dla gimanazjalistów
Dodano: 2012-10-11     » Na górę

 

lo_zst_logo

 

VI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

2012/2013      

Ladies and Gentlemen, let us present …

 

Organizatorzy Turnieju

- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

uprzejmie informują, że termin tegorocznej VI edycji

                        zostaje przesunięty na 11.04.2013r. (czwartek)      

 

W części drużynowej Turnieju na obecny rok szkolny wymagana jest

prezentacja w języku angielskim

na temat wybranego problemu współczesnego świata.

 

Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian

(regulamin -> pobierz)

VI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

                                                              2012/2013      

Ladies and Gentlemen, let us present …

 

Organizatorzy Turnieju

- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

uprzejmie informują, że termin

VI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

GIMNAZJÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

                                                              2012/2013      

Ladies and Gentlemen, let us present …

 

Organizatorzy Turnieju

- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

uprzejmie informują, że termin tegorocznej VI edycji

                        zostaje przesunięty na 11.04.2013r. (czwartek)      

 

W części drużynowej Turnieju na obecny rok szkolny wymagana jest

prezentacja w języku angielskim

na temat wybranego problemu współczesnego świata.

 

Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian

(regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów

www.lo-strzyzow.pl i www.zs-strzyzow.itl.pl).

tegorocznej VI edycji

                        zostaje przesunięty na 11.04.2013r. (czwartek)      

 

W części drużynowej Turnieju na obecny rok szkolny wymagana jest

prezentacja w języku angielskim

na temat wybranego problemu współczesnego świata.

 

Pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian

(regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów

www.lo-strzyzow.pl i www.zs-strzyzow.itl.pl).
Dodał: G. Kawa
Konkursy od 181 do 185 ( wszystkich: 261 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]   [ 38 ]   [ 39 ]   [ 40 ]   [ 41 ]   [ 42 ]   [ 43 ]   [ 44 ]   [ 45 ]   [ 46 ]   [ 47 ]   [ 48 ]   [ 49 ]   [ 50 ]   [ 51 ]   [ 52 ]   [ 53 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0439 sekund.