x
Konkursy - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w branzowej szkole I stopnia mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Konkursy

Konkursy od 41 do 45 ( wszystkich: 154 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo-Planeta"
Dodano: 2019-10-22     » Na górę

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w organizowanej XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego "Geo-Planeta", w którym uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych mogą sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę z zakresu geografii.

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mogą wziąć udział::
- w teście konkursowym ze znajomości geografii Polski i świata przeprowadzanym w kategorii konkursowej: „Żak” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

- w konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w kategorii szkoły ponadpodstawowej w formie pisemnej lub albumowej na temat: „Najpiękniejsze regiony Polski” (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3).

 

Test składa się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii konkursowej uczestników, oraz zwięzłej części opisowej. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego znajdującego się na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). Dziesięć pytań testowych w kategorii Żak będzie związanych z wykorzystaniem załączonej kolorowej mapy.

 

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Jak co roku na wszystkich uczestników czekają dyplomy a na najlepszych wspaniałe nagrody.

 

Zgłoszenia do dnia 27 października 2019 r.

 

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie prosimy

o zgłaszanie się do Pani Krystyny Moskal.

 

Konkurs jest konkursem samo finansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i  techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie,
za których dokonana zostanie wpłata w wysokości
9,00zł. od osoby.

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej

http://www.geo.suwikr.pl/geo/plus.html

 

Mam nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu nie zabraknie

chętnych uczniów :)

Dodał: Krystyna Moskal
OLIMPIADA STATYSTYCZNA
Dodano: 2019-10-21     » Na górę

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w tegorocznej edycji Olimpiady Statystycznej, proszeni są o zgłaszanie się do p. Elżbiety Niewolskiej do  dnia 30 października. Etap szkolny (test on-line) odbędzie się 7 listopada. Szczegóły na stronie Olimpiady: https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/ 

Dodał: Elżbieta Niewolska
Ogólnopolska Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
Dodano: 2019-10-15     » Na górę

 

 

Ogólnopolska Olimpiada

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”


Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Pierwszy etap Olimpiady – szkolny - odbędzie się

2 grudnia 2019 r.

Regulamin i szczegółowe informacje nt. Projektu „Lekcje z  ZUS” i Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o  ubezpieczeniach społecznych" dostępne są na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada

Zgłoszenia do olimpiady przyjmuje Pani Anna Giera do

25 października 2019 r.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS" oraz Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

 

Dodał: G. Kawa
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA
Dodano: 2019-10-08     » Na górę

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO PLANETA

Wszystkich chętnych uczni ów Zespołu Szkół Technicznych zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” prowadzonym przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

 

Uczestnicy mogą wziąć udział w:

  • Teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z zakresu wiedzy o przyrodzie, biologii i ochronie środowiska, zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).

 

  • Konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat „Świat owadów – piękny i nieznany”

 

Konkurs jest konkursem samofinansującym, tzn. uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9,00 zł. od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna).

 

Prace indywidualne należy wysłać Ogólnopolskiemu Organizatorowi Konkursu najpóźniej do 10 stycznia 2020 r.

 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 4 marca 2020 r. (czas trwania – 45 min.)

 

Regulamin konkursu: www.eko.suwikr.pl

Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Skrzypek do 17.10.2019 r.

 

Dodał: G. Kawa
IV Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej pszczół"
Dodano: 2019-10-08     » Na górę

IV Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej pszczół"

 

Celem IV Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej pszczół" jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

 

Więcej informacji oraz regulamin konkursu:  www.kul.pl/KULmaUL

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Beata Skrzypek do 20 grudnia 2019 r.

Dodał: G. Kawa
Konkursy od 41 do 45 ( wszystkich: 154 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0519 sekund.