Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 

 
Sukcesy uczniów

Sukcesy uczniów od 106 do 110 ( wszystkich: 167 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]  
Wyniki X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
Dodano: 2011-01-27 » Na górę

DSC00746a

           W dniu 13.01.2011 w Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie uczestników X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Deutschfreund” przygotowywanego przez firmę ŁOWCY TALENTÓW – Jersz, a organizowanego w naszej szkole przez nauczycielki języka niemieckiego, Panie Marzenę Kmieć i Annę Tęcza.

W całej Polsce do konkursu przystąpiło 7 745 uczniów z 369 szkół w 4 kategoriach wiekowych,  w tym 421 uczniów z 21 szkół województwa podkarpackiego.  

Wśród 11 uczestników z naszej szkoły znalazło się dwoje laureatów z wynikami przekraczającymi 90% punktów, którzy uzyskali najwyższe miejsca w kraju i województwie, 5 osób uzyskało wyróżnienia za zdobycie ponad 80% punktów i one także zajęły wysokie pozycje rankingowe.

 

A oto lista uczestników wraz z uzyskanymi wynikami:

 

W kategorii klas I szkół ponadgimnazjalnych:

 

v     Justyna Szarek, kl. 1 TI – zdobyła 93,75 % pukntów, co daje 4 miejsce w kraju, 1 miejsce w województwie

 

v     Rafał Ciuł, kl. 1 TI – zdobył 90,18% punktów, co daje 13 miejsce w kraju i 2 miejsce w województwie

 

v     Edyta Betlej, kl. 1 THM – 3 miejsce w województwie

v     Elżbieta Walczyk, kl. 1 THM – 42 miejsce w województwie

v     Mateusz Libucha, kl.1THM – 69 miejsce w  województwie

 

W kategorii klas II, III, IV szkół ponadgimnazjalnych:

 

v     Natalia Matuszewska, kl. 2 TE – 85,71% punktów, 22 miejsce w kraju i 2 miejsce w województwie,


v     Natalia Rykała, kl.2.TE – 84,38% punktów, 31 miejsce w kraju, 3 miejsce w województwie,

v     Magda Wawrzonek, kl.2.TE – 84,38% punktów, 31 miejsce w kraju, 3 miejsce w województwie,

v     Joanna Frodyma, kl. 4TE – 83,93% punktów, 66 miejsce w kraju, 4 miejsce w województwie,

v     Natalia Janik, kl. 4TE – 80,36% punktów, 6 miejsce w  województwie

v     Ewelina Strzępek, kl. 4TE – 12 miejsce w województwie

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, dwoje najlepszych otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Jersz. Wręczenia dyplomów dokonał w czasie spotkania Pan Dyrektor Adam Witek gratulując uczniom wysokich wyników i życząc dalszych sukcesów w nauce.

 

Także my gratulujemy sukcesów, życzymy powodzenia tym, którzy wzięli udział w konkursie i zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kółka języka niemieckiego!

Nauczycielki języka niemieckiego w ZST

Dodał: Anna Tęcza
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Dodano: 2011-01-12 » Na górę

 

stypendium

Gratulujemy sukcesu uczennicy Natalii Janik która to została stypendystą Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2010/2011.

Życzymy kolejnych sukcesów w życiu.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wyniki Konkurs plastycznego
Dodano: 2010-12-05 » Na górę

W dniu 3 grudnia 2010 r. zostały ogłoszone wyniki
w IV POWIATOWYM BIENNALE PLASTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY
"CUDA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO - POMNIKI I ZABYTKI"
organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
i Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku.
W kategorii wiekowej 16 - 20 lat I NAGRODĘ zdobyła AGATA WŁOSEK uczennica klasy 1 k Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!!!

Dodał: Katarzyna Grosman
"Powiat Strzyżowski - Nasza Mała Ojczyzna"
Dodano: 2010-12-01 » Na górę

W konkursie fotograficznym "Powiat Strzyżowski - Nasza Mała Ojczyzna" zorganizowanym z okzji 10-lecia Powiatu Strzyżowskiego wzięli udział uczniowie naszej szkoły i w kategorii "Fotografia szkolna- szkoły ponadgimazjalne" I miejsce zdobył Dominik Ziobro uczeń klasy IV TI.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Więcej informacji tutaj: http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,607

 

19 listopada 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie odbyło się otwarcie wystawy połączone z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego z okazji 10-lecia samorządu powiatowego w Strzyżowie pod hasłem „Powiat Strzyżowski – nasza mała Ojczyzna”. Organizatorem konkursu był Zarząd Powiatu, zaś patronat nad tym przedsięwzięciem objął Pan Marek Banaś – Przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej, pogłębianie wiedzy o historii, tradycji i dziedzictwie kulturowym a także promocja powiatu strzyżowskiego.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie do 15 maja 2010 roku do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie cyklu zdjęć – minimum 5, max 15 w formie cyfrowej, oraz trzech zdjęć w formie papierowej w formie A4. Prace można było nadsyłać w kilku dziedzinach tematycznych: natura, kultura, społeczeństwo i gospodarka, rolnictwo i działalność samorządowa.  W sumie w konkursie w 3 kategoriach wzięło udział 84 osoby.

 

Przedstawione przez uczestników cykle i zbiory fotografii ocenione zostały przez Komisję Konkursową w dwóch etapach. W I etapie Komisja oceniała zdjęcia dostarczone w formie papierowej. W II etapie zostali wyłonieni laureaci konkursu wraz z podaniem zajętych miejsc na podstawie zdjęć w formie papierowej oraz cyklu fotografii cyfrowej. Komisja w ocenie prac kierowała się poziomem artystycznym prac, poprawnością stosowania zasad fotografii oraz stopniem wypełnienia założeń i celów konkursu. Komisja w składzie: Piotr Myćka (Przewodniczący Komisji), Robert Kołodziejczyk (Zastępca Przewodniczącego), Antoni Gwiszcz (członek Komisji), Monika Zdunek (członek Komisji) po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs fotografiami zdecydowała o nagrodzeniu i wyróżnieniu poszczególnych osób w 3 kategoriach. W kategorii fotografia szkolna (szkoły ponadgimnazjalne):

-          I miejsce - Dominik Ziobro,

-          II miejsce - Justyna Ziobro,

-          III miejsce - Justyna Jagodzińska,

-          wyróżnienia dla Dawida Godka i Moniki Raś.

W kategorii fotografia amatorska:

-          I miejsce – Tomasz Okoniewski,

-          II miejsce – Anna Pirga,

-          III miejsce Bogdan Homka,

-          wyróżnienia – Bernadeta Stadnicka i Tomasz Włodyka.

W kategorii fotografia szkolna (szkoły podstawowe i gimnazjalne):

-          I miejsce - Michalina Czarnik,

-          II miejsce - Joanna Marek,

-          III miejsce - Ewelina Kut,

-          wyróżnienie dla Macieja Konsura.

Nagrodzono również wyróżniających się opiekunów uczniów:

-          Pana Grzegorza Janusza

-          Pana Wiesława Łuszczka

 

Dla  zwycięzców konkursu podczas uroczystości wręczono cenne nagrody: m.in. sprzęt fotograficzny. Efektem konkursu jest też wystawa w hallu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie przedstawiająca wybrane zdjęcia konkursowe, nadesłane w formie papierowej. Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy Starostwa.

 

[Na podst. inf.  P. M. Koś, oprac. D. Baran, zdj. I. Ziobro]

Dodał:
IX Wojewódzki Przegląd Pieśni Pariotyczno – Religijnej
Dodano: 2010-12-07 » Na górę


28 października 2010 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Majdanie Królewskim odbył się IX Wojewódzki Przegląd Pieśni Pariotyczno – Religijnej. Odybwał się w trzech kategoriach głównych: szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły średnie, w podkategoriach soliści i zespoły. W sumie wystłąpiło ponad 70 solistów i zespołów, wykonując jeden lub dwa utwory konkursowe. 

 

W trzeciej kategorii wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) Jury przyznało III – cie miejsce Monika Jasiewicz z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie jako soliście.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Więcej informacji na stronie http://www.majdankrolewski.eu/?p=6302

Dodał:
Sukcesy uczniów od 106 do 110 ( wszystkich: 167 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.2057 sekund.