x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 91 do 100 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
Dodano: 2019-08-27     » Na górę

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 04.09.2017 r. zgodnie z następującym harmonogramem:
- godzina 9.00 - Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie
- godzina 10.00 - uroczyste rozpoczęcie na hali sportowej ZST
- godzina 10.30 - spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach
W trakcie spotkania zapoznać/przypomnieć uczniom:
- infrastrukturę ZST,
- procedurę ewakuacji,
- możliwość uzyskania stypendium oraz pomocy materialnej,
- przedstawić informację o planie lekcji,
- poinformować uczniów o kursach zawodowych w klasasch wielozawodowcyh,
- przekazać informację o praktykach,
- poinformować o dojazdach do CKP (informacja na stronie CKP),
- sposobie logowania się do e-dziennika,
- przekazać informację o sprawdzeniu poprawności danych w e-dzienniku,
- przekazać informację dotyczące usprawiedliwiania nieobecności (różnice pomiędzy uczniem a młodocianym pracownikiem),
- inne sprawy właściwe dla klasy.
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbędzie się Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości biorą udział poczty sztandarowe oraz kwzynacyone klasy/ Informacja o klasach zostanie podana w terminie późniejszym.
Przypominmy że w tym dniu obowiązuje odpowiedni strój (chłopcy garnitur, dziewczęta ....) 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 02.09.2019 r. z następującym harmonogramem:

 

 • 8.00 - Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie,
 • 9.15 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - hala sportowa ZST.

UWAGA: W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego na hali sportowej biorą udział uczniowie wszystkich klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia. Pozostałe klasy wraz z wychowawcami spotykają się w wyznaczonych salach.

 • po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się spotkanie uczniów klas pierwszysch z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Za przygotowanie sali gimnastycznej odpowiedzialny jest zespół ds. organizacji imprez szkolnych.


W trakcie spotkania należy zapoznać/przypomnieć uczniom:

 • infrastrukturę ZST,
 • procedurę ewakuacji,
 • wydać legitymacje szkolne (wychowawca odbiera legitymacje z sekretariatu),
 • stypendia oraz pomoc materialna (Przecławczyka, Urząd Marszałkowski),
 • poinformować o dofinansowaniu do biletów miesięcznych - skłądanie deklaracji do 15.09,
 • przedstawić informację o planie lekcji,
 • poinformować uczniów o kursach zawodowych w klasach wielozawodowych (kursy zaczynają się od 02.09.2019),
 • przekazać informację o praktycznej nauce zawodu,
 • poinformować o praktykach w technikum (2THLF - ma praktyki roczne - jeden dzień w tygodniu, L i F - środa, H - piątek),
 • rozdać dzienniczki ucznia, zeszyt zajęć praktycznych, praktyki zawodowej  uczniom (nauczyciel pobiera stosowną ilość od opiekuna sklepiku - P. Czapczyńska),
 • poinformować o dojazdach do CKP (informacja na stronie CKP),
 • o sposobie logowania się do e-dziennika,
 • przekazać informację o sprawdzeniu poprawności danych w e-dzienniku,
 • przekazać informację dotyczące usprawiedliwiania nieobecności (różnice pomiędzy uczniem a młodocianym pracownikiem),
 • zebranie pieniędzy na ubezpieczenie uczniów NNW w kwocie 44 zł,
 • inne sprawy właściwe dla klasy.

 

Spotkania z wychowawcami odbędą się w salach:

 

                            Technikum

Nr

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

sala

1.

1IFp

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

po szkole podstawowej

Katarzyna Grosman

B2

2.

1Ip

Technik informatyk

po szkole podstawowej

Artur Kowalski

Ab5

3.

1EAp

Technik ekonomista

Technik analityk

po szkole podstawowej

Weronika Strzępek

A25

4.

1PMp

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

po szkole podstawowej

Elżbieta Wójcik

A23

5.

1HLp

Technik handlowiec

Technik logistyk

Anna Giera

C15

6.

1TI

Technik informatyk

Joanna Krok-Rysz

C11

7.

1TIF

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

Agnieszka Pająk

APN

8

1TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Agnieszka Najdecka

A24

9.

1THL

Technik handlowiec

Technik logistyk

Paulina Czapczyńska

B12

10.

2TEA

Technik ekonomista

Technik analityk

Piotr Tomkowicz

w zastępstwie

Jolanta Butkiewicz

B3

11.

2THLF

Technik handlowiec

Technik logistyk

Technik usług fryzjerskich

Anna Tęcza

C12

12.

2TI

Technik informatyk

Łukasz Wolan

B14

13.

2TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Ewa Worek

B6

14.

3TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Kazimierz Prasnal

Ab2

15.

3TEI

Technik ekonomista

Technik informatyk

Katarzyna

Szady-Sagan

A21

16.

3THF

Technik handlowiec

Technik usług fryzjerskich

Zofia Wasilewska

C14

17.

3TILA

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik analityk

Grzegorz Żybura

Hala sportowa

18.

4TI

Technik informatyk

Przemysław Bryda

A5

19.

4TP

Technik pojazdów samochodowych

Grzegorz Tokarski

Hala sportowa

20.

4THL

Technik handlowiec

Technik logistyk

Rafał Wilk

B13

21.

4TEA

Technik ekonomista

Technik analityk

Dagmara Żarek

C11

22.

4TFM

Technik usług fryzjerskich

Technik mechanik

Katarzyna Petrycka-Wiater

B1

 

                            Branżowa Szkoła I Stopnia


Nr

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

 

23.

1mop

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

po szkole podstawowej

Katarzyna Hałas

A4

24.

1wp

Oddział wielozawodowy

po szkole podstawowej

Maciej Majewski

B5

25.

1mo

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Mariusz Domaradzki

Ab1

26.

1w

Oddział wielozawodowy

Krystyna Moskal

B4

27.

2mo

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Mariusz Wilczewski

Ab3

28.

2w

Oddział wielozawodowy

Grzegorz Włodyka

MCI

29.

3fm

Fryzjer

Mechanik pojazdów samochodowych

Marzena Borkowska

A10

30.

3w

Oddział wielozawodowy

Beata Skrzypek

A22

Uwaga:

Sale Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5 są to sale po byłej Bibliotece Pedagogicznej. Sala APN to sala obok sal A24, A23, A22.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Szkolenie BHP dla uczniów klasy 2THLF, 3TEI, 3 TILA bez zawodu logistyk.
Dodano: 2019-08-30     » Na górę

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 3 wrzesień 2019 r. o godz.  12.25  w B6 ZST w Strzyżowie.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy uczniów z klas: 2 THLF, 3 TILA,  ( bez uczniów z zawodu logistyk ) oraz  3TEI. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis,  dzienniczki dla klas III będą z roku poprzedniego, oprócz uczniów odbywających praktykę zawodową w Niemczech, ci muszą zakupić nowe. Dzienniczki można zakupić w sklepiku ZST.

Do dnia szkolenia każdy uczeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk, w takim przypadku prosimy zabrać ze sobą potwierdzenie przyjęcia ucznia na praktykę. Informacja o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa lub na stronie CKP.

 

Informacja przekazana przez Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Dodał: sekretariat2
Godziny przyjazdu i odjazdu autobusu dla uczniów, którzy będą mieli zajęcia w CKP
Dodano: 2019-08-30     » Na górę

 Godziny przyjazdu i odjazdu autobusu dla uczniów CKP. Jeśli nastąpią zmiany w planie godzin to prześlemy nowy termin odjazdu autobusu.

Podane godziny obowiązują od 03.09.2019 r.

 

Poniedziałek

Strzyżów - Dobrzechów

07.10 – przystanek Zielony Koszyk

07.13 – przystanek Os. Łukasiewicza (Bloki w stronę Jasła)

Dobrzechów - Strzyżów

11.35, 14.05, 15.05

 

Wtorek

Strzyżów - Dobrzechów

07.10 – przystanek Zielony Koszyk

07.13 – przystanek Os. Łukasiewicza (Bloki w stronę Jasła)

Dobrzechów - Strzyżów

12.25, 13.05, 15.05

 

Środa

Strzyżów - Dobrzechów

07.10 – przystanek Zielony Koszyk

07.13 – przystanek Os. Łukasiewicza (Bloki w stronę Jasła)

Dobrzechów - Strzyżów

12.25, 14.05, 15.05

 

Czwartek

Strzyżów - Dobrzechów

07.10 – przystanek Zielony Koszyk

07.13 – przystanek Os. Łukasiewicza (Bloki w stronę Jasła)

Dobrzechów - Strzyżów

9.40, 12.25, 15.05

 

Piątek

Strzyżów - Dobrzechów

07.10 – przystanek Zielony Koszyk

07.13 – przystanek Os. Łukasiewicza (Bloki w stronę Jasła)

Dobrzechów - Strzyżów

12.25, 14.05, 15.05

 

Dodał: sekretariat2
Informacja w sprawie świadectw i dyplomów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Dodano: 2019-08-30     » Na górę

W dniu 30.08.2019 r. od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły będą wydawane świadectwa oraz dyplomy z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po dbiór świadectw i dyplomów należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości (dowód osobisty) lub osoba upoważniona (rodzic) ze swoim dowodem osobistym i z pisemnym upoważnieniem od ucznia/absolwenta.

Dodał: sekretariat
Plan lekcji
Dodano: 2019-08-27     » Na górę

Proszę o sprawdzenie planu lekcji przez nauczycieli oraz uczniów i w przypadku zauważenia błędów tj. połączenia złych grup, okienek dla uczniów itp. zgłoszenia tej informacji do sekretariatu szkoły.

 

Plan lekcji znajduje się w aktualnosci -> plan lekcji.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Przerwany Marsz
Dodano: 2019-08-14     » Na górę

 

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie dołączył do projektu “Przerwany Marsz”. 

Serdecznie zachęcamy do zarejestrowania się na stronie

www.przerwanymarsz.pl

wybierając Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie w polu “Instytucja, do której chcesz dołączyć”. 
Bądź razem z nami.

 

Więcej informacji na stronie www.przerwanymarsz.pl

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Stypendium pomostowe
Dodano: 2019-07-19     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wydawanie świadectw dojrzałości po egzaminie maturalnym - maj 2019 r.
Dodano: 2019-07-04     » Na górę

Od dnia 04.07.2019 r. od godz. 10.00 w sekretariacie ZST w Strzyżowie będą wydawane świadectwa dojrzałości. Po świadectwo należy się zgłaszać osobiście z dokumentem tożsamości.

Dodał: sekretariat2
TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH SIERPIEŃ 2019
Dodano: 2019-06-26     » Na górę

Terminy egzaminów poprawkowych sierpień 2019

Prosi się uczniów, którzy będą przystępować do egzaminu poprawkowego, o zgłoszenie się do dnia 16.08.2019 r. do Sekretariatu ZST w Strzyżowie celem podpisania informacji o egzaminie. Sekretariat w okresie wakacji  czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko ucznia/ Klasa

 

 

Przedmiot 

Termin egzaminu

1.

2LOD

język polski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

2.

2LOD

język polski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

3.

2TILA

 

język polski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym-  ustny

Sala B6

4.

2TPM

 

język polski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

5.

2TPM

 

język polski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

6.

3TI

 

język polski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

7.

4TM

 

język polski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

8.

4TM

język polski

26.08.2019 r.

8.00 pisemny po egzaminie pisemnym ustny

Sala B6

9.

2w

język angielski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

10.

1THLF

język angielski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

11.

1TPM

język angielski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

12.

1TPM

język angielski

26.08.2019 r.

8.00 pisemny po egzaminie pisemnym ustny

Sala B6

13.

2TILA

język angielski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

14.

2TILA

język angielski

26.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

15.

3LOD

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 pisemny po egzaminie pisemnym ustny

Sala B6

16.

1THLF

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

17.

1TI

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 pisemny po egzaminie pisemnym ustny

Sala B6

18.

1TI

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

19.

1TPM

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

20.

2TPM

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

21.

3TEA

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

22.

3THL

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

23.

3TMF

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

24.

3TMF

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

25.

3TP

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

26.

3TP

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

27.

3 TP

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

28.

3TP

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

29.

3TP

matematyka

27.08.2019 r.

8.00 - pisemny

po egzaminie pisemnym - ustny

Sala B6

30.

1w

wychowanie fizyczne

27.08.2019 r.

8.00

hala sportowa

Budynek C

31.

3wm

wychowanie fizyczne

27.08.2019 r.

8.00

hala sportowa

Budynek C

32.

2w

wychowanie fizyczne

27.08.2019 r.

8.00

hala sportowa

Budynek C

33.

2TILA

eksploatacja urządzeń komputerowych

27.08.2019 r.

8.00 pisemny /praktyczny

Sala B5

34.

3TI

sieci komputerowe

27.08.2019 r.

8.00 pisemny /praktyczny

Sala B5

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Stażysta, konserwator poszukiwany
Dodano: 2019-06-17     » Na górę

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie informuje, że poszukuje stażysty z urzędu pracy na stanowisko konserwatora w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Staż 6 miesięczny dla osoby powyżej 30 roku życia. Termin rozpoczęcia stażu 1.07.2019 r.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 91 do 100 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0732 sekund.