Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 151 do 160 ( wszystkich: 229 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]  
WYJŚCIE DO TEATRU
Dodano: 2018-09-26     » Na górę

W dniu 23 października 2018 o godzinie 12.15 organizowane jest wyjście młodzieży do Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie na spektakl Kieleckiego Teatru Lektur. Przedstawienie pt. „Kartki z powstania” powstało w oparciu o „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. Cena biletu 17 zł.

Zainteresowane spektaklem klasy proszone są o zgłoszenie się do 30.09.do nauczycielki j. polskiego, Pani Ewy Worek.

Dodał: sekretariat2
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2018-09-24     » Na górę

W DNIU 24.09.2018 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE      

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Spotkanie wywiadowcze 27.09.2018 - 16.00
Dodano: 2018-09-20     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

w dniu 27.09.2018 r. o godz.16.00 - sala gimnastyczna

Program spotkania z rodzicami :

 1. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami. (5 min)
 2. Omówienie sposobów realizacji praktycznej nauki zawodu w CKP – dyrektor CKP Jan Sopel. (5 min)
 3. Informacja o treściach nauczania na zajęciach z religii - ksiądz Marek Mijal. (5 min)
 4. Informacja o celach i treściach programu nauczania zajęć: wychowanie do życia w rodzinie – Pani Krystyna Moskal. (5 min)
 5. Informacja o pracy pedagoga szkolnego w ZST – Pani Maria Mazur. (4 min)
 6. Przedstawienie wniosków z  ankiety przeprowadzonej wśród uczniów nt „Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowania ryzykownych zachowań przez uczniów”- p. M. Mazur (8 min)
 7. Informacja n/t programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego – p. M. Mazur. (4 min)
 8. Informacja n/t programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły – p. M. Mazur. (4 min)
 9. Informacja o możliwości uzyskania stypendium – p. Anna Giera. (5 min)
 10. Informacja o zwalnianiu uczniów z wykonywania ćwiczeń oraz organizowanych formach zajęć na zajęciach z wychowania fizycznego - Pan Grzegorz Tokarski. (5 min)
 11. Informacja o prowadzonym projekcie w ramach programu Erasmus+ – koordynator projektu Pani Marzena Kmieć. (5 min)

UWAGA:

Przygotowaniem sali gimnastycznej zajmuje się zespół do przygotowywania imprez szkolnych.

 

Spotkania wychowawców klas z rodzicami (godz. 17.00).

Na spotkaniu wychowawców z rodzicami klas pierwszych należy:

 1. Dokonać wyboru przedstawicieli do Klasowych Rad Rodziców oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.
 2. Zapoznać rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły (Statut, WZO - w szczególności z kryteriami oceniania z zachowania, ramowymi planami nauczania, przepisami BHP, nagradzaniem i karaniem ucznia, formą informowania rodzica – e dziennik ).
 3. Zapoznać rodziców z  procedurą usprawiedliwiana nieobecności uczniów (możliwościach zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć wychowania fizycznego – po spełnieniu określonych warunków) oraz zweryfikować podpisy rodziców w dzienniczkach usprawiedliwień.
 4. Zapoznać rodziców z organizacją szkoły i zajęciami w CKP.
 5. Krótka informacja o egzaminie maturalnym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (liczba kwalifikacji, terminy egzaminów, struktura egzaminów).
 6. Zapoznać rodziców z propozycją działań szkoły wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego.
 7. Uzgodnić z rodzicami treści klasowego programu wychowawczo-profilaktycznego na cały cykl kształcenia (klasy pierwsze) i planów wychowawczych na dany rok.
 8. Przedstawić informację na temat form organizowania zajęć z wychowania fizycznego w ZST uzyskaną od nauczycieli wf.
 9. Przeszkolić rodziców z obsługi e-dziennika oraz uzupełnić informacje dotyczące założenia im konta na e-dzienniku.
 10. Przedstawić rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (informacja dostępna na stronie szkoły) oraz zebrać propozycje takich zajęć od rodziców.
 11. Zebrać stosowne podpisy w dzienniku wychowawcy dotyczące przekazanych informacji.
 12. Zweryfikować dane o uczniu w e-dzienniku (w tym kontakt z rodzicem, adres zamieszkania itp.).
 13. Poinformować rodziców o ubezpieczeniu NNW uczniów oraz zebrać stosowne oświadczenia od rodziców.
 14. Poinformować rodziców o:
 • terminach planowanych spotkań wywiadowczych w bieżącym roku szkolnym,
 • terminach praktyki zawodowej dla uczniów technikum,
 • terminach kursów wyjazdowych w klasach wielozawodowych (informacja na stronie szkoły w dziale szkolenie praktyczne - terminy turnusów dokształcania zawodowego).

Powyższy program, dostosowany do właściwej klasy, wychowawca wpisuje do dziennika wychowawcy i potwierdza podpisami klasowej rady rodziców.

 

Spotkanie Rady Rodziców wszystkich klas w szkole (od I do IV) godz. 17.30 sala B6

Należy:

 1. Dokonać wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
 2. Podjąć uchwałę w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
 4. Podjąć uchwałę w sprawie zaopiniowania programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2018/2019.
 5. Przedstawienie ustalonych przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjno – wychowawczych na rok szkolny 2018/2019.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania ustalonych przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjno – wychowawczych na rok szkolny 2018/2019.
 7. Sprawy różne:

 

 • składa na radę rodziców-ustalić wysokość
 • konkurs Najlepsza klasa – wysokość nagrody
 • regulamin imprez szkolnych – studniówka
 • rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018
 • problem telefonów komórkowych w szkole

 

 

UWAGA: Nauczyciele w trakcie spotkania dyżurują w pokoju nauczycielskim do końca trwania wszystkich spotkań wywiadowczych. Lista potwierdzająca dyżurowanie będzie udostępniona w sekretariacie szkoły.

 

Lista wychowawców poszczególnych klas w bieżący roku szkolnym

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

SALA


Technikum

 

1.1TI351203 Technik informatykWolan ŁukaszB 14
2.1TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz PiotrB 3
3.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek EwaB 4
4.1THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza AnnaC 12
5.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz A 10a
6.2 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna B 12
7.2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska ZofiaA 22
8.2TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzA 23
9.3TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA 10 b
10.3TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzA 25
11.3THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB 13
12.3TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Mękal DagmaraC 11
13.3TMF

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz ElżbietaB 1
14.4TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaB 5
15.4THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA 24
16.4TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina CzapczyńskaA 21
17.4TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszB 11

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

18.1mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski MariuszC 14
19.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka GrzegorzB 2
20.2fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaA 11
21.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekC 15
22.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB 6
23.3wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert KołodziejczykA12
24.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej Majewski - zwolnienie L4, 

zastępstwo: Zofia Głowacka

 

A13

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wyjście do kina na film Dywizjon 303
Dodano: 2018-09-18     » Na górę

W dniu 20 września 2018 r. o godzinie 11.30 organizowane jest wyjście młodzieży do kina na film pt. „Dywizjon 303 –historia prawdziwa”. 

 Cena biletu 11 zl.

 Zainteresowane wyjściem na film klasy proszone są o zgłoszenie się do pedagoga Pani Marii Mazur.

Dodał: sekretariat2
Wydawanie świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego sesja sierpień 2018 r.
Dodano: 2018-09-11     » Na górę

Świadectwa dojrzałości z egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej sierpień 2018 r. będą wydawane od dnia 11.09.2018 r. od godziny 10.00 w sekretariacie ZST w Strzyżowie

Dodał: sekretariat2
godziny otwarcia sekretariatu w dniu 10.09.2018 r.
Dodano: 2018-09-10     » Na górę

Informujemy, że w dn. 10.09.2018 sekretariat ZST w Strzyżowie będzie czynny od 7:00 do 15:00.

Dodał: sekretariat2
KIERMASZ KSIĄŻEK W ZST W STRZYŻOWIE
Dodano: 2018-09-07     » Na górę

SAMORZĄD UCZNIOWSKI INFORMUJE, ŻE W DNIACH 10.09.2018 r. I 11.09.2018 r. NA DŁUGIEJ PRZERWIE W SALI B6 ODBĘDZIE SIĘ COROCZNY KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY.

Dodał: sekretariat2
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2018-09-05     » Na górę

W DNIU 05.09.2018 r. (ŚRODA) SEKRETARIAT ZST W STRZYŻOWIE CZYNNY BĘDZIE W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Informacja dla ucznió odbywających wakacyjny staż
Dodano: 2018-09-04     » Na górę

Informujęmy, że z dniem 1.09.2018 r. uczniowie, którzy odbywali wakacyjne staże zostali przez szkołę wyrejestrowani z ubezpieczenia zdrowotnego. Prosimy o przekazanie rodzicom informacji, aby ubezpieczyli Was (uczniów) przy sobie w terminie 7 dni od daty wyrejestrowania.

 

Więcej informacji koordynator szkolny projektu Pani Maria Mazur.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Odbiór świadectw, dyplomów i suplementów do dyplomów z kawlifikacji
Dodano: 2018-08-31     » Na górę

Wydawanie świadectw, dyplomów i suplementów do dyplomów z kwalifikacji w zawodzie (egzamin w sesji czerwiec-lipiec 2018) dla uczniów klas 3 Technikum oraz absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia będzie w dniu 31.08.2018 r. od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły Budynek B I piętro. Uczniów i absolwentów prosi się o zgłaszanie do sekretariatu z dowodem osobistym.

Dodał: sekretariat
Ogłoszenia od 151 do 160 ( wszystkich: 229 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0417 sekund.