x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 151 do 160 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego 12 marca 2019, wtorek
Dodano: 2019-03-07     » Na górę

Próbny egzamin maturalny z języka niemieckiego

12 marca 2019, wtorek

 

Rozpoczęcie o godzinie 10.45 (po długiej przerwie)

 

Sala C15

 

Sale zastępcze za salę C15

 

Lekcja 4 – klasa 4TEP, D. Żarek – C12

Lekcja 5 – klasa 3TEA, P. Czapczyńska – C12

Lekcja 6 – klasa 3TEA, P. Czapczyńska – C14

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2019-03-07     » Na górę

W DNIU 07.03.2019 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE      

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Dzień Kobiet
Dodano: 2019-02-27     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Targi pracy
Dodano: 2019-02-26     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Rekolekcje Wielkopostne 2019
Dodano: 2019-02-25     » Na górę

Zajęcia lekcyjne przed i po ustalonych godzinach zajęć rekolekcyjnych odbywają się zgodnie z planem lekcji. O ustalonej godzinie nauczyciel który rozpoczyna daną lekcję sprawdza obecnośc uczniów i odprowadza młodzież do kościoła. Nauczyciele pozostają z grupą uczniów w kościele w trakcie ustalonych godzin lub zmieniają się zgodnie z planem lekcji ZST. Nauczyciel uczący na godzinie lekcyjnej po rekolekcjach odbiera uczniów z kościoła i przyprowadza młodzież do szkoły na zajęcia lekcyjne. Prosimy aby uczniowie siadali klasami w ławkach kościelnych.

 

Środa 13 marca

Rozpoczęcie zajęć w ZST.

11.30 – Sprawdzenie obecności przez nauczycieli uczących w klasach.

11.40 - wyjście do kościoła

11.50 - rozpoczęcie rekolekcji:

13.10 – Nauczyciel uczący daną klasę na lekcji 7 przyprowadza uczniów do szkoły.

13.20 - Kontynuacja zajęć w ZST.

 

Czwartek 14 marca

Rozpoczęcie zajęć w ZST.

9.00 – Wyjście do kościoła.

9.05 -  rozpoczęcie rekolekcji:

11.10 – Nauczyciel uczący daną klasę na lekcji 4 przyprowadza uczniów do szkoły.

11.35 - Kontynuacja zajęć w ZST.

 

Piątek 15 marca

Rozpoczęcie zajęć w ZST.

9.40 – Sprawdzenie obecności przez nauczycieli uczących w klasach.

9.55 – Wyjście do kościoła

10.00 -  rozpoczęcie rekolekcji. Msza święta.

11.20 – Nauczyciel uczący daną klasę na lekcji 4 przyprowadza uczniów do szkoły.

11.35 - Kontynuacja zajęć w ZST.

 

UWAGA:

Rekolekcje obowiązują również uczniów uczących się w  tych dniach w CKP w Dobrzechów. Uczniowie z CKP zostaną przywiezieni na rekolekcje autobusem, a po rekolekcjach nie wracają na zajęcia. Więcej informacji na stronie CKP.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Matura próbna j. polski
Dodano: 2019-03-04     » Na górę

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. POLSKIEGO

5.03.2019, początek g. 8.00 (170 min.)

 

4TEP w sali B6

 

Nadzorujący:

 

l.1 – K. Grosman

 

Sale zastępcze za B6

l.1 – -------------

l.2 – P. Tomkowicz

 

l.2 – -------------

l.3 – P. Tomkowicz do 10.35

 

l.3 – -------------

l.4 –D. Żarek od 10.35

 

l.4 – B14

 

4TM w sali B4

 

Nadzorujący:

 

l.1 – J. Krok-Rysz

 

Sale zastępcze za B4

l.1 – B2

l.2 – G. Tokarski

 

l.2 – C15

l.3 – M. Majewski do 10.35

 

l.3 – A10

l.4 – A. Tęcza od 10.35

 

l.4 – C15

 

4TI w sali B3

 

Nadzorujący:

l.1 – E. Worek

 

Sale zastępcze za B3

l.1 – C15

l.2 – -----------------

l.3 - ------------------

l.4 – -----------------

l.2 – E. Worek

 

l.3 – E. Worek do 10.35

 

l.4 – P. Tomkowicz od 10.35

 

 

4THF w sali A23

 

Nadzorujący:

l.1 – E. Nagrodzka/

 

Sale zastępcze za A23

l.1 – A21

l.2 – E. Wójcik

 

l.2 – -------------------

l.3 – E. Wójcik do 10.35

 

l.3 – -------------------

l.4 – A. Giera od 10.35

 

l.4 – A24

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Matura próbna j. angielski
Dodano: 2019-03-01     » Na górę

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. ANGIELSKIEGO

4.03.2019, początek g. 8.00 – 10.00 (120 min.)

4THF w sali A21 

Nadzorujący:

l.1 – D.Żarek

Sale zastępcze za A21

 

l.2 – D.Żarek

 

l.3 – K.Petrycka-Wiater

l.3 – Ł.Jasek (1HLF) – MCI

 

4TEP w sali A22 +3 osoby z 4THF 

Nadzorujący:

l.1 – J.Butkiewicz 

Sale zastępcze za A22

 

l.2 – K.Grosman

l.2 – W.Strzępek (1TPM) – B2

l.3 – J.Butkiewicz 

l.3 - M.Borkowska (2fm) C14

 

4TM w sali A24

Nadzorujący:

l.1 – E. Nagrodzka

Sale zastępcze za A24

 

l.2 – E. Nagrodzka

 

l.3 – E. Nagrodzka

 

 

4TI w sali A25  

Nadzorujący:

l.1 – Z.Głowacka

Sale zastępcze za A25

l.1 – M.Borkowska (2fm) B3

l.2 – B.Pięciak

l.2 – K.Szady-Sagan (2TEI) B6

l.3 – Z.Głowacka

l.3 - J.Krok-Rysz (3TP) B6

 

l.3 – A? K.Szady-Sagan (3w) – bib

Uczniowie z klasy 4TEP i 4TM z j. niemieckim wiodącym uczęszczają na zajęcia wg. planu lekcji.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie otwarte na partnera 9.4
Dodano: 2019-02-11     » Na górę

OGŁOSZENIE

 

OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW

PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH

DZIAŁANIA 9.4 EFS DLA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

Tel./ Fax: 017 2761 193; E-mail: zst.strzyzow@gmail.com

 

CZYTAJ OGŁOSZENIE 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia sekretariatu ZST w Strzyżowie w okresie ferii zimowych od 11.02.2019 r. do 22.02.2019 r.
Dodano: 2019-02-11     » Na górę

W okresie ferii zimowych tj. od dnia 11.02.2019 r. do dnia 22.02.2019 r. sekretariat ZST w Strzyżowie czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Dodał: sekretariat2
Spotkanie wywiadowcze 28.02.2019
Dodano: 2019-02-08     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

w dniu 28. 02. 2019 r. o godz.16.15

 

Spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach:

1. Poinformowanie rodziców o:

  • wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów,
  • wynikach BOEU oraz próbnych egzaminów zewnętrznych  (matura oraz egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie),

2. Przypomnienie rodzicom  procedur związanych z usprawiedliwianiem nieobecności w szkole uczniów i pracowników młodocianych,

3. Przekazanie informacji rodzicom uczniów klas maturalnych o harmonogramie egzaminu maturalnego (punktualne przybycie na egzamin, korzystanie z przyborów dozwolonych zgodnie z wytycznymi OKE, unieważnienie egzaminu).

4. Sprawy różne właściwe dla danej klasy.

Spotkanie Rady Rodziców wszystkich klas w szkole (od I do IV) godz. 17.00 sala B6

 

UWAGA:

Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Po zakończonym przez wychowawcę spotkaniu wywiadowczym, pełni on dyżur w pokoju nauczycielskim.

Dyżur pełniony jest przez nauczycieli do godziny 17.30

  

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

SALA


Technikum

 

1.1TI351203 Technik informatykWolan ŁukaszB 14
2.1TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz Piotr

w zastępstwie 

Katarzyna Petrycka Wiater

B 3
3.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek EwaB 4
4.1THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza AnnaC 12
5.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz A 10a
6.2 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna - L4

w zastępstwie 

Zofia Głowacka

B 12
7.2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska ZofiaA 22
8.2TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzA 23
9.3TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA 10 b
10.3TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzA 25
11.3THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB 13
12.3TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Mękal DagmaraC 11
13.3TMF

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz ElżbietaB 1
14.4TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaB 5
15.4THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA 24
16.4TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina CzapczyńskaA 21
17.4TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszB 11

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

18.1mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski MariuszC 14
19.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka GrzegorzB 2
20.2fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaA 11
21.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekC 15
22.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB 6
23.3wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert KołodziejczykA12
24.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej Majewski

 

A13

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 151 do 160 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.1499 sekund.