Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 161 do 170 ( wszystkich: 218 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  
Ogłoszenie ERASMUS +
Dodano: 2018-06-19     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników II tury projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu Erasmus +

 

W dniu 22 czerwca 2018 r. w sali B 12 odbędzie się spotkanie ewaluacyjne II tury uczestników projektu "Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość" w podziale na następujące grupy:

a)      technik analityk o godz. 11 30

b)      technik mechanik, technik pojazdów samochodowych o godz. 12 00

c)       technik informatyk, technik usług fryzjerskich o godz. 12 30

d)      technik handlowiec, technik ekonomista, technik logistyk o godz. 13 00

Obecność uczestników II tury (praktyki w Lipsku maj - czerwiec 2018 r.) projektu obowiązkowa.

Uczestnicy, którzy nie otrzymali na adres mailowy zaproszenia do wypełnienia raportu z pobytu na praktykach proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się do koordynatora projektu Marzeny Kmieć (mkmiec@onet.eu).

 

Koordynator projektu 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Informujemy o programie MEN: Program rządowy Dobry Start
Dodano: 2018-06-18     » Na górę

Informujemy o programie MEN:

Program rządowy Dobry Start

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”

 

szczegółowe informacje:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Bezpieczny wypoczynek
Dodano: 2018-06-18     » Na górę

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

 

więcej informacji na stronie:  https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Projekt "zawodowcy na start" - komunikat koordynatora
Dodano: 2018-06-18     » Na górę

Szkolny koordynator projektu informuje:

  1. Uczniów w zawodzie: technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik analityk proszę o podanie rozmiaru odzieży ochronnej. BARDZO PILNE!
  2. Uczniów, którzy w lipcu rozpoczynają staż zawodowy, proszę o podanie numeru konta do umowy.
  3. Proszę o dodawanie się do grupy facebook'owej "ZST Strzyżów - Zawodowcy na start".

Maria Mazur

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Pracodawca poszukuje uczniów
Dodano: 2018-06-15     » Na górę

Informujemy, że kolejny pracodawca poszukuje uczniów, młodocianych pracowników do nauki zawodu w zakresie zawodów kucharskich jak i ekonomiczno - handlowych.

Zachęcamy absolwentów do kontaktu z pracodawcą jak również do złożenia podania w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie gdzie będzie można zdobyć wiedzę z zakresu ogólnego a wiedzę zawodową i praktyczną u pracodawcy.

 

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Stypendium Przecławczyka
Dodano: 2018-06-12     » Na górę

Program stypendialny samorządu powiatowego w Strzyżowie pod nazwą Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego.

 Stypendium adresowane jest do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z ostatniego roku nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i pobierają naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

Aby uzyskać wsparcie z tego Funduszu, uczniowie klas trzecich gimnazjów muszą więc spełnić trzy warunki: ukończyć klasę III ze średnią ocen co najmniej 4,75, wybrać do dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie lub Zespół Szkół w Czudcu i w terminie do 31 lipca br. złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzyżowie wniosek aplikacyjny dostępny w serwisie www.strzyzowski.pl. lub w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa  Powiatowego w Strzyżowie. Od września 2018 r. wysokość stypendium przyznawanego z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego w kategorii 1, tj. dla absolwentów gimnazjów zwiększona została do kwoty 150 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy. W pozostałych kategoriach kwota stypendium pozostała na poziomie ubiegłorocznym tj. w kategorii II (uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski) i III (uczniowie/absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu centralnego olimpiady przedmiotowej, zgodnie z aktualnym wykazem olimpiad zatwierdzonych przez MEN) wynosić będzie 100 zł miesięcznie przez okres 10 m-cy, a w kategorii IV (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach dziennych) i V (absolwent roku) wypłacona zostanie jednorazowo w wysokości 500 zł. Komisja Stypendialna, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendiów, zwraca główną uwagę na m.in.: wysokie wyniki w nauce potwierdzone wysoką średnią ocen, uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz szczególne uzdolnienia artystyczne i osiągnięcia sportowe.

 

Informacja ze strony http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,2411

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
TESTOWY PLAN LEKCJI
Dodano: 2018-06-12     » Na górę

Plan lekcji dla ZST - [kliknij]

 

Plan lekcji od 18-06-2018

Aktualizacja 12.06.2018 r. godz 11:05

Prosimy o sprawdzenie czy w planie są wszystkie zajęcia z ramowego planu nauczania.

Wszystkie usterki proszę zgłaszać do nauczyciela pana Wiesława Bliźniaka.

Dodał: Artur Kowalski
Uroczystość pogrzebowa
Dodano: 2018-06-12     » Na górę

 

Żywa jest pamięć o człowieku,

która karmi następne pokolenia!

Z głębokim żalem informujemy o odejściu prof. Władysława Kmiecia, wieloletniego nauczyciela i wychowawcy kilku pokoleń młodzieży naszej szkoły. Człowieka niezłomnego. Żołnierza AK, sybiraka, działacza Solidarności, internowanego w stanie wojennym. Zasłużonego obywatela Ziemi Strzyżowskiej. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się uroczystość pogrzebowa Śp. Władysława Kmiecia w kościele Farnym w Strzyżowie o godzinie 15.00

 

 

Kmieć Władysław ps. „Ryś” ur. 23 kwietnia 1923 r. w Kawęczynie Sędziszowskim, syn Norberta i Józefy. Podczas okupacji, jako uczeń Szkoły Mechanicznej w Rzeszowie został wciągnięty w działalność tajnego harcerstwa, a dzięki ukończonym dwóm klasom szkoły mechanicznej uzyskał zatrudnienie w zakładach mechanicznych Jana Pasternaka. Tutaj związał się ze funkcjonującym na terenie zakładu Związkiem Walki Zbrojnej przyjmując pseudonim „Ryś”. Zagrożony dekonspiracją i aresztowaniem przez gestapo przeniósł się do pracy w Fabryce Wozów Amunicyjnych i Taborowych w Sędziszowie. Po powstaniu Armii Krajowej Władysław Kmieć został przydzielony do grupy dywersyjnej. Po przeszkoleniu uczestniczył w wykonywaniu wyroków zasądzonych przez Cywilny Sąd Specjalny i Wojskowy Sąd Specjalny przy dowództwie Podokręgu AK Rzeszów. Latem 1944 r. brał udział w akcji „Burza”. Na rozkaz dowódcy plutonu „Kruka” przedarł się przez linię frontu i nawiązał kontakt z Armią Czerwoną nacierającą w rejonie Klęczan, Krzywej, Kawęczyna, Wolicy Piaskowej i Ługowej. 19 sierpnia 1944 r. został aresztowany przez NKWD i przetrzymywany w ziemiance w okolicach Gnojnicy, skąd zbiegł po kilku dniach. Ponownie aresztowany końcem października 1944 r. w wyniku donosu, trafił do więzienia w Ropczycach, a następnie na rzeszowski zamek. 23 listopada razem z ponad tysiącem AK-owców z Rzeszowszczyzny wywieziony został do obozu NKWD nr 270 w Borowiczach. Pracował w kopalni gliny, w pobliskich kołchozach i przy wyrębie lasu. Po powrocie do Polski, na przełomie 1947-1948 r. odbył przygotowawczy kurs pedagogiczny w Gorlicach, dostał posadę nauczyciela w szkole podstawowej w Dobrzechowie. Przenoszony kilkakrotnie na różne placówki, ostatecznie skierowany został do Strzyżowa. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel i wychowawca w tamtejszych szkołach średnich: liceum i technikum. W roku 1980 r. związał się „Solidarnością” Rolników Indywidualnych, 13 grudnia 1981 r. Władysław Kmieć podobnie jak tysiące innych działaczy opozycyjnych został internowany. Trafił do Aresztu Śledczego na Załężu. Komendant Wojewódzkiego MO w Rzeszowie jako uzasadnienie zatrzymania podał „obawę o prowadzenie działalności antypaństwowej i nawoływanie do niewykonywania zarządzeń władz na terenie szkół średnich w Strzyżowie”. Zwolniony 22 grudnia 1981 r., a w 1982 r., w wyniku intrygi jaką zawiązało SB wokół jego osoby zmuszony został do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Od tego momentu jeszcze bardziej poświęcił się pracy społecznej. W 1988 r., gdy Związek Sybiraków reaktywował swoją działalność, podjął lokalną inicjatywę powołując Koło w Strzyżowie, działał też w strukturach Zarządu Wojewódzkiego. Dzięki jego staraniom w 1995 r. w Strzyżowie wybudowano i odsłonięto Pomnik Ofiar Stalinizmu i Krzyż Katyński. W pomniku umieszczona została ziemia z łagrów w Borowiczach, którą osobiście przywiózł w 1993 r. Gdy w latach 90-ych ruszyły procesy odszkodowawcze przywracające AK-owcom i Sybirakom poczucie wartości oraz wiarę w praworządność państwa polskiego, Władysław Kmieć służył pomocą i radą. Do końca życia aktywny społecznie, współpracował z organizacjami społecznymi i szkołami; m.in. miał bardzo duży udział w nadaniu imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Nawsiu.

Informacje pobrano ze strony: 

https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/53554,Zmarl-Wladyslaw-Kmiec-ps-Rys-zolnierz-AK-Podobwodu-Sedziszow-Sybirak.html

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych
Dodano: 2018-06-12     » Na górę

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem szkolnym w dniach od 18.06.2018 do 21.06.2018 ucziowie technikum mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym czasie mogą zostać zorganizowane zajęcia wychowawczo - opiekuńcze przez nauczycieli uczących.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia (w tym dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej) mają zajęcia zgodnie z planem lekcji w szkole lub u pracodawcy. 

W dniu 19.06.2018 odbędzie się pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Powrót z Niemiec - ERASMUS +
Dodano: 2018-06-12     » Na górę

loga


 

Informujemy, że uczniowie odbywający zagraniczne praktyki w mieście Lipsk (Niemcy) wracają do Polski w dniu 12 czerwca 2018 r. Odjazd autokaru z Niemiec o godz. 7.00.

W trakcie podróży z Niemiec, rodzice mogą śledzić położenie autobusu za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie http://wzorek-bus.pl/lokalizacja-gps/ po zalogowaniu i wpisaniu numeru rejestracji autobusu TK1818M.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 161 do 170 ( wszystkich: 218 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0375 sekund.