Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 161 do 170 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
Spektakl profilaktyczny
Dodano: 2017-10-27     » Na górę

 

29 listopada o godz. 8.30 w Domu Kultury "Sokół" w Strzyżowie odbędzie się spektakl o przemocy, wykluczeniu, rezygnacji pt: "Ćpunka".

Cena biletu 16 zł

Zapisy u Pani pedagog Marii Mazur

 

Spektakl ten jest sceniczną adaptacją książki Barbary Rosiek pod tym samym tytułem. Jak mówi autorka książki - „To przejmująco bolesna, prawdziwa i poruszająca opowieść o życiu współczesnej młodzieży, której przychodzi dorastać w świecie wyścigu szczurów i rozbestwionego konsumpcjonizmu, pigułek gwałtu i dopalaczy, przemocy i chorych ambicji „korporodziców”, i wreszcie obojętności otoczenia, w tym najbliższego”.

Sztukę tą wystawia gościnnie w Strzyżowie - Kielecki Teatr Lektur. W jego ofercie programowej znajdują się sceniczne adaptacje literatury polskiej i światowej z tzw. kanonu lektur, lecz nie tylko. W ostatnich latach Teatr wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu na przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, w tym profilaktyki uzależnień, przemocy i wypadków drogowych, stąd też w repertuarze niniejszy spektakl pt. „Ćpunka”.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wyjazd na Targi Książki w Krakowie
Dodano: 2017-10-17     » Na górę

Wyjazd na Targi Książki w Krakowie

 Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w targach, w dniu 28 października (sobota), zapraszamy  do biblioteki.  Zapisy do końca tygodnia. Koszt ok.  50 zł.

Dodał: G. Kawa
Boisko sportowe przy ZST
Dodano: 2017-10-13     » Na górę

Powiat strzyżowski podpisał umowę na kompleksową modernizację obiektów sportowych przy Zespole Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie. Uczniowie będą mogli korzystać z odnowionych obiektów sportowych w przyszłym roku szkolnym. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 12 października br. umowę na przebudowę istniejącego terenu z przeznaczeniem m.in. na boisko wielofunkcyjne, bieżnię i kort tenisowy Zarząd Powiatu Strzyżowskiego podpisał z warszawską firmą Gardenia Sport Sp. z o.o. Wartość kontaktu opiewa na kwotę 1 221 343,53 zł.

 

więcej informacji - [ czytaj ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Nabór na kurs dla uczniów ZST
Dodano: 2017-10-11     » Na górę

 

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 10 osób

Celem szkolenie jest nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie

Liczba godzin: łączna liczba godzin na kursie: 250 h w tym: zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Wszystkie zajęcia będą realizowane na terenie Zespołu Szkół Technicznych.  Uczeń biorący udział w kursie ma możliwość odbycia dwu miesięcznego stażu w okresie wakacyjnym, uzyskując z tego tytułu stypendium 997,40 zł za jeden miesiąc.

Do udziału w kursie mogą ubiegać się uczniowie z branży budowlanej m.in. z następujących zawodów:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • stolarz,
 • elektryk.

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • podstawy wiedzy budowlanej
 • wykonywanie ścianek działowych z płyt kartonowo gipsowych
 • okładziny ścian z płyt kartonowo gipsowych
 • nakładanie gładzi gipsowych
 • ocieplanie ścian metodą lekką mokrą z wykorzystaniem wełny mineralnej
 • wykonywanie tynków pocienionych – fakturowanych i gładkich
 • malowanie fasadowe
 • wykonywanie okładzin ścian z płytek ceramicznych
 • wykonywanie malowania ścian w technice emulsyjnej
 • wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych

Po zakończeniu kursu przeprowadzony zostanie egzamin teoretyczny i praktyczny, po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie i certyfikat.

 

Zapisy w sekretariacie szkoły.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2017-10-10     » Na górę

W DNIU 10.10.2017 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

W STRZYŻOWIE

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2017-10-09     » Na górę

 

W DNIU 09.10.2017 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

W STRZYŻOWIE

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Ślubowanie klas pierwszych - 12.10.2017
Dodano: 2017-10-04     » Na górę

W dniu 12.10.2017 r. po długiej przerwie odbędzie się ślubowanie klas pierwszych. Lekcja czwarta zaczyna się od sprawdzenia obecności, podania tematu lekcji i zakresu materiału do nadrobienia. O godzinie 11.00 uczniowie wraz z nauczycielem uczącym udają się na halę sportową. O godzinie 11.05 rozpocznie się ślubowanie. Klasy ustawiają się wraz z wychowawcą. Za ustawienie klas odpowiada Pan Mariusz Wilczewski. Przygotowanie sali – zespół ds. organizacji uroczystości szkolnych. Przygotowanie SU – opiekun Pani Katarzyna Hałas. Część artystyczna Pani Monika Jonik oraz Pani Katarzyna Szady Sagan.

 

Przebieg uroczystości ślubowania

 

 1. Wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie hymnu narodowego.
 2. Powitanie uczniów klasy 1 przez samorząd uczniowski.
 3. Przemówienie dyrektora szkoły.
 4. Ślubowanie klas pierwszych - prowadzi samorząd uczniowski.
 5. Część artystyczna.
 6. Powrót na zajęcia lekcyjne.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie SU
Dodano: 2017-10-01     » Na górę

W poniedziałek (2.X.) na długiej przerwie w sali B4 odbędzie się spotkanie nowego Samorządu Uczniowskiego. Podczas zebrania zostanie wybrany skład sekcji (organizacyjna, informatyczna, sportowa, artystyczna). Zostanie ustalony harmonogram pracy na cały rok szkolny.

Zapraszamy wszystkich uczniow, którzy chcą pracować w nowym samorządzie. Liczy się zaangażowanie, pomysłowość i wzorowa postawa.

 

Opiekun SU - K. Hałas.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wręczenie stypendium im. J. Przecławczyka
Dodano: 2017-09-26     » Na górę

W dniu 27 września odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego na której odbędzie się wręczenie stypendium z POwiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Prosimy wszsytkich stypendystów o zgłoszenie się o godzinie 12.40 do atrium Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie. Przypominamy o stosownym ubraniu na uroczystość.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze - 28.09.2017 godz. 16.00
Dodano: 2017-09-19     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

w dniu 28.09.2017 r. o godz.16.00 - sala gimnastyczna

 

Program spotkania z rodzicami klas pierwszych:

 1. Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami klas pierwszych.
 2. Omówienie sposobów realizacji praktycznej nauki zawodu w CKP – dyrektor CKP Jan Sopel.
 3. Informacja o treściach nauczania na zajęciach z religii - ksiądz Marek Mijal.
 4. Informacja o celach i treściach programu nauczania zajęć: wychowanie do życia w rodzinie – Pani Krystyna Moskal.
 5. Informacja o pracy pedagoga szkolnego w ZST – Pani Maria Mazur oraz Anna Śliwińska.
 6. Informacja o możliwości uzyskania stypendium i zasiłku szkolnego – p. Beata Maciaszkiewicz.
 7. Informacja o zwalnianiu uczniów z wykonywania ćwiczeń oraz oranizowancyh formach zajęć na zajęciach z wychowania fizycznego  - Pan Grzegorz Tokarski.
 8. Informacja o prowadzonym projekcie w ramach programu Erasmus+ – koordynator projektu Pani Marzena Kmieć.

UWAGA:

Przygotowaniem sali gimnastycznej zajmuje się zespół do przygotowywania imprez szkolnych.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami (godz. 16.30).

Na spotkaniu wychowawców z rodzicami klas pierwszych należy:

 1. Dokonać wyboru przedstawicieli do Rad Klasowych oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.
 2. Zapoznać rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły (Statut, WZO - w szczególności z kryteriami oceniania z zachowania, ramowymi planami nauczania, przepisami BHP, nagradzaniem i karaniem ucznia).
 3. Zapoznać rodziców z  procedurą usprawiedliwiana nieobecności uczniów (możliwościach zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z zajęć wychowania fizycznego – po spełnieniu określonych warunków) oraz zweryfikować podpisy rodziców w dzienniczkach usprawiedliwień.
 4. Zapoznać rodziców z organizacją szkoły i zajęciami w CKP.
 5. Krótka informacja o egzaminie maturalnym.
 6. Krótka informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (liczba kwalifikacji, terminy egzaminów, struktura egzaminów).
 7. Zapoznać rodziców z propozycja działań szkoły wynikających z programu wychowawczego-profilaktycznego,
 8. Uzgodnić z rodzicami treści programów  na cały cykl kształcenia (klasy pierwsze) i planów wychowawczych na dany rok.
 9. Przedstawić informację na temat form organizowania zajęć z wychowania fizycznego w ZST uzyskana od nauczcyieli wf.
 10. Przeszkolić rodziców z obsługi e-dziennika.
 11. Przedstawić rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zebrać propozycje takich zajęć od rodziców.
 12. W klasach wielozawodowych poinformować o terminach kursów wyjazdowych (informacja na stronie szkoły w dziale szkolenie praktyczne - terminy turnusów dokształcania zawodowego).
 13. Zebrać stosowne podpisy w dzienniku wychowawcy dotyczące przekazanych informacji.
 14. Zweryfikować dane o uczniu w e-dzienniku (w tym kontakt z rodzicem, adres zamieszkania itp.).
 15. Poinformować rodziców o ubezpieczeniu NNW uczniów oraz zebrać stosowne oświadczenia  od rodziców.
 16. Informacja o prowadzonej akcji przez radę rodziców dotyczącą przekazania 1%.

Powyższy program, dostosowany do właściwej klasy, wychowawca wpisuje do dziennika wychowawcy i potwierdza podpisami klasowej rady rodziców.

Jeśli wychowawca klas starszych uzna, że wymagane jest spotkanie wywiadowcze, prosimy o zgłoszenie tego faktu do dyrekcji ZST i powiadomieniu rodziców.  

 

Spotkanie Rady Rodziców wszystkich klas w szkole (od I do IV) godz. 17.30 sala B6

Należy:

 1. Przedstawić RR projekty programu wychowawczo-profilaktycznego przyjętego przez radę pedagogiczną – pani Maria Mazur.
 2. Podjąć uchwałę w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i uchwałę na rok szkolny 2017/18.
 3. Zasięgnięcie opinii RR w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/18.
 4. Omówienie zasad organizacji balu studniówkowego.
 5. Poruszyć problem telefonów komórkowych w szkole.
 6. Przeprowadzić wybory prezydium Rady Rodziców.

 

Wychowawcy pozostałych klas maja poinformować przedstawicieli klasowych rad rodziców o Spotkaniu Rady Rodziców Szkoły o godz.17.30

UWAGA:

Nauczyciele w trakcie spotkania dyżurują w pokoju nauczycielskim do końca trwania wszsytkich spotkań wywiadowczych. Lista potwierdzająca dyżurowanie będzie udostępniona w sekretariacie szkoły.

 

Przydział sal lekcyjnych:

 

Nr


Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

 

1.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Propozycja Katarzyna Hałas do czasu powrotu Kaziemierza PrasnalaB3
2.1 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Szady SaganB2
3.1THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska ZofiaC14
4.1TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzB1

 

Branżowa Szkołą I Stopnia

 

5.1fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaB4
6.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekC15
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 161 do 170 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0608 sekund.