x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • WESOŁYCH ŒWIĽT BOŻEGONARODZENIA 2019. Jest taka noc, na ktorš człowiek czeka i za którš tęskni. Jest taki wyjštkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzš się przy wspólnym stole, Jest taki wieczór, gdy gasnš spory, znika nienawiœć... Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia... To noc wyjštkowa... Jedyna... Niepowtarzalna... Noc Bożego Narodzenia… WESOŁYCH ŒWIĽT BOŻEGONARODZENIA 2019.

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 11 do 20 ( wszystkich: 247 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]  
Wigilie klasowe 2019 oraz koncert kolęd
Dodano: 2019-12-03     » Na górę

W dniu 20.12.2019 r. (piątek) planowane są wigilie klasowe w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz koncert kolęd przygotowany przez uczniów pod opieką Pani Katarzyny Szady - Sagan. Wigilie mogąrozpocząć  się od godziny 10.45 i będą trwać do końca lekcji 4 tj. 11.30 pod opieką wychowawcy. Wychowawcy klas na l.4 wpisują zamiast tematu lekcji w rubryce inne zajęcia „Wigilia Klasowa” oraz sprawdzają obecność (edytują lekcje która została wyłączona). Po zakończonej wigilii uczniowie sprzątają klasę. O godzinie 11.40 (na lekcji 5 oraz 6) – wychowawcy klasy lub nauczyciele uczący wpisują zamiast tematu lekcji w rubryce innych zajęć temat „Koncert kolęd i pastorałek” oraz sprawdzają obecność (tak jak wcześniej edytują lekcje wyłączoną w e-dzienniku) i wychodzą do domu kultury.

Koncert kolęd rozpocznie się o godzinie 12.00 i będzie trwał do 13.00. Wychowawcy klas sprawdzają obecnośc uczniów na sali widowiskowej DK Sokół przed koncertem. Po koncercie lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Termin spotkania wywiadowczego klasy 3w Branżowej Szkoły I Stopnia
Dodano: 2019-12-09     » Na górę

Spotkanie wywiadowcze klasy 3w Branżowej Szkoły I Stopnia odbędzie się w dniu 10.12.2019 r. (wtorek) w sali B4 o godzinie 14.45.

Dodał: sekretariat2
Termin spotkania wywiadowczego klasy 3 THF
Dodano: 2019-12-05     » Na górę

W dniu 05.12.2019 r. o godzinie 14.30 w sali C14 odbędzie się spotkanie wywiadowcze klasy 3 THF – Pani Zofia Wasilewska.

Dodał: sekretariat2
Nabór do projektu PO WER
Dodano: 2019-12-02     » Na górę


 

Ogłoszenie o I naborze w projekcie „Europejskie doświadczenie w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie” finansowego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 9 grudnia 2019 r. I nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu pn.: „Europejskie doświadczenie w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w projekcie „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus +, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Adresatami w I naborze do projektu są:

 1. 17 uczniów drugich i trzecich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik analityk oraz 3 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie uczących się w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 2. 10 absolwentów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodzie: technik handlowiec, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk, technik logistyk, technik analityk, którzy w momencie rekrutacji do Projektu posiadają status ucznia klasy czwartej Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 3. Uczniowie i absolwenci, starający się o udział w projekcie w I naborze, odbędą praktyki zagraniczne w terminie od 25 maja 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.
 4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu dostępnym na stronie internetowej szkoły.
 5. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora ZST w Strzyżowie w składzie: koordynator projektu lub inna osoba kadry zarządzającej projektem jako przewodniczący, nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas uczniów biorących udział w rekrutacji.

Procedura rekrutacji i jej etapy w I naborze do projektu:

 • Kandydat starający się o udział w praktykach uczniowskich wypełnia formularz zgłoszeniowy - załącznik 1A (do pobrania na stronie szkoły w zakładce POWER 2019) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia od 9 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r
 • Kandydat starający się o udział w praktykach absolwenckich (uczniowie klas czwartych) wypełnia formularz zgłoszeniowy – załącznik 1B (do pobrania na stronie szkoły w zakładce POWER 2019) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen z zachowania na drugi semestr szkolnego 2018/2019, jego frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym rozpoczęcie naboru do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 17 grudnia 2019 r.
 • W I naborze do projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali na koniec drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019 ocenę z zachowania co najmniej dobrą w przypadku uczniów Technikum oraz ocenę bardzo dobrą w przypadku uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym rozpoczęcie naboru do projektu wynosi co najmniej 80% - praktyki uczniowskie,  a 79% - praktyki absolwenckie.
 • Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują w dniach: 17 grudnia 2019 r. o godzinie 15.30 w budynku B sala 6 lub 18 grudnia 2019 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 6 do pisemnego testu z języka obcego, a 02 stycznia 2020 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 03 stycznia 2020 r o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Marzeny Kmieć lub pani Anny Tęczy do dnia 17 grudnia 2019 r. do godziny 12 00.
 • Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa 25 najlepszych kandydatów do praktyk uczniowskich oraz 11 kandydatów na praktyki absolwenckie, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych.
 • Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych
 • Po zakończeniu zajęć przygotowawczych i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 20 uczniów wyjeżdżających do Niemiec na praktyki uczniowskie i 10 osób wyjeżdżających na praktyki absolwenckie.
 • Informacje na temat liczby miejsc dla poszczególnych zawodów dostępne są w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu (dostępny na stronie internetowej szkoły).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego:

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (zainteresowania, czas wolny, rodzina, przyjaciele, wzajemne relacje, obowiązki w domu).
 • Określanie daty, dni tygodnia, pór dnia, godzin.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków, płacenie rachunku.
 • Żywienie: produkty spożywcze, posiłki,
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego i przeszłego Perfekt, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego – dotyczy wyłącznie uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia:

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (autoprezentacja), pytanie o dane osobowe, opis wyglądu, zainteresowania.
 • Określanie daty, godzin.
 • Żywienie: produkty spożywcze, posiłki, przyzwyczajenia żywieniowe.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous, przeszłego Past Simple, stosowanie trybu rozkazującego, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach (can), powinnościach (should), zasadach i regułach (must, mustn’t, can’t)).

Zakres materiału do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Niemczech (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).
 • Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zmiana planu lekcji od 16.12.2019
Dodano: 2019-12-02     » Na górę

Od dnia 16.12.2019 nastąpi zmiana planu lekcji w związku ze zmianą semetru I na II w klasach 4 technikum.

Prosze o zapoznanie się z propozycją zmian, sprawdzeniu ilości godzin z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ramowym planem nauczania.

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać do dyrektora szkoły.

Zobacz testowy plan lekcji - [ plan lekcji od 16.12.2019 ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Segregacja odpadów
Dodano: 2019-11-27     » Na górę

Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie z myślą o dobro naszego środowiska wprowadzamy w Zespole Szkół Technicznych segregację odpadów. W związku z tym dotychczasowe kosze, znajdujące się w poszczególnych salach lekcyjnych budynku B i C, zostały usunięte. Na korytarzach pojawiły się kosze do segregacji odpadów z podziałem na: szkło, papier, plastik, metal.

Proszę wrzucać odpady zgodnie z zasadami segregacji.

Dbając o środowisko dbamy o nasze zdrowie, które jest bezcenne.

Serdecznie dziękuję

Adam Witek

Dyrektor

Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
INFORMACJA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE OD 27.01-15.05.2020r.
Dodano: 2019-11-25     » Na górę

INFORMACJA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE OD 27.01-15.05.2020r.

 

 

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. o godz:

- 8:30 klasa 2TA i 2TE i 2TI

- 10:30 klasa 2TM i 2TP

 w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dniu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis, dzienniczki można zakupić w sklepiku ZST.

Do przerwy świątecznej zostaną rozdane uczniom umowy o praktyki. Na odprawie uczniowie zobowiązani są do zwrotu podpisanych umów. Uczniowie, którzy nie zwrócą umów, nie mogą odbyć praktyk.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze 28.11.2019
Dodano: 2019-11-22     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

w dniu 28.11.2019 r. o godz.16.00

 

 1. Spotkanie ogólne z rodzicami na hali sportowej ZST odbędzie się o godzinie 16.00.
 2. Prelekcja dla rodziców „Nowe substancje psychoaktywne” – p. Agnieszka Przebięda (funkcjonariusz policji) – 15 min.
 3. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej – p. Maria Mazur – 10 min
 4. Informacje n/t organizowanych praktyk zagranicznych dla uczniów ZST w ramach „programu PO WER”- Pani Marzena Kmieć – 5 min.
 5. Spotkania wychowawców klas z rodzicami godz. 16.35.

 

W trakcie spotkania wychowawcy z rodzicami należy:

1. Poinformować rodziców uczniów:

 • klas IV technikum - o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2019/20,
 • pozostałych klas - o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu

2. Przekazać podstawowe informacje dotyczące:

 • egzaminu maturalnego (decyzji ich dzieci w sprawie przystąpienia do egzaminu, formie, strukturze i przebiegu egzaminu, terminie złożenia deklaracji ostatecznej oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego) – klasy IV technikum.
 • o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie wraz z harmonogramem - klasy które będą zdawać egzamin w sesji styczeń – luty 2020r. (godzina stawienia się na egzamin - uczeń spóźniony może nie zostać dopuszczony do egzaminu, przyczyny unieważnienia egzaminu)
 • próbnych egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

3. Przypomnieć rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zapoznać z udziałem ich dzieci w tych zajęciach.

4. Przypomnieć informacje dotyczące usprawiedliwiania nieobecności uczniów w tym młodocianych pracowników (zwolnienie L4) oraz nieobecności na turnusach doskonalących.

5. Przedstawić rodzicom przykładowy regulamin pobytu młodocianych pracowników w bursie, omówić sprawy związane z pobytem młodocianych pracowników w bursie, podać terminy turnusów dla poszczególnych zawodów – dotyczy klas wielozawodowych w branżowej szkole I stopnia.

6. Zwrócić uwagę rodzicom na częste przypadki wychodzenia uczniów poza teren szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych – odpowiedzialność za wypadek, palenie papierosów w okolicy biblioteki miejskiej - skargi mieszkańców i pracowników biblioteki.

7. Zwrócić uwagi rodzicom na odpowiedzialne korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych przez ich dzieci (konsekwencje i odpowiedzialność prawna).

8. Przypomnieć rodzicom postanowienia regulaminu dotyczącego dofinansowania biletów miesięcznych uczniów (rozliczenie za wrzesień-listopad 2019 r)

9.  Sprawy właściwe dla klasy.

 

Powyższy program dostosowany do klasy proszę wpisać do dziennika wychowawcy i potwierdzić podpisami klasowej rady rodziców.

 

UWAGA:

Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Po zakończonym przez wychowawcę spotkaniu wywiadowczym, pełni on dyżur w pokoju nauczycielskim.

Dyżur pełniony jest przez nauczycieli do godziny 18.20

  

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami

potkania z wychowawcami odbędą się w salach:

 

 

Technikum


 

Nr

 

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

 

sala

1.

1IFp

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

po szkole podstawowej

Katarzyna Grosman

B2

2.

1Ip

Technik informatyk

po szkole podstawowej

Artur Kowalski

Ab5

3.

1EAp

Technik ekonomista

Technik analityk

po szkole podstawowej

Weronika Strzępek

A25

4.

1PMp

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

po szkole podstawowej

Elżbieta Wójcik

B5

5.

1HLp

Technik handlowiec

Technik logistyk

Anna Giera

C15

6.

1TI

Technik informatyk

Joanna Krok-Rysz

B11

7.

1TIF

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

Agnieszka Pająk

A22a

8

1TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Agnieszka Najdecka

A24

9.

1THL

Technik handlowiec

Technik logistyk

Paulina Czapczyńska

B12

10.

2TEA

Technik ekonomista

Technik analityk

Piotr Tomkowicz

spotkanie wywiadowcze przeniesione na dzień 27.11.2019 godz. 15.30

B3

11.

2THLF

Technik handlowiec

Technik logistyk

Technik usług fryzjerskich

Anna Tęcza

C12

12.

2TI

Technik informatyk

Łukasz Wolan

B14

13.

2TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Ewa Worek

B6

14.

3TPM

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Kazimierz Prasnal

Ab2

15.

3TEI

Technik ekonomista

Technik informatyk

Katarzyna

Szady-Sagan

A21

16.

3THF

Technik handlowiec

Technik usług fryzjerskich

Zofia Wasilewska

wywiadówka odwołana z powodu L4 wychowawcy

- nowy termin zostanie podany później

C14

17.

3TILA

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik analityk

Grzegorz Żybura

A16

18.

4TI

Technik informatyk

Przemysław Bryda

A5

19.

4TP

Technik pojazdów samochodowych

Grzegorz Tokarski

A18

20.

4THL

Technik handlowiec

Technik logistyk

Rafał Wilk

B13

21.

4TEA

Technik ekonomista

Technik analityk

Dagmara Żarek

C11

22.

4TFM

Technik usług fryzjerskich

Technik mechanik

Katarzyna Petrycka-Wiater

B1

 

Branżowa Szkoła I Stopnia


Nr

Klasa

Zawód / profil

Wychowawca

 

23.

1mop

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

po szkole podstawowej

Katarzyna Hałas

A19

24.

1wp

Oddział wielozawodowy

po szkole podstawowej

Maciej Majewski

A23

25.

1mo

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Mariusz Domaradzki

Ab1

26.

1w

Oddział wielozawodowy

Krystyna Moskal

B4

27.

2mo

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Mariusz Wilczewski

A20

28.

2w

Oddział wielozawodowy

Grzegorz Włodyka

MCI

29.

3fm

Fryzjer

Mechanik pojazdów samochodowych

Marzena Borkowska

A13

30.

3w

Oddział wielozawodowy

Beata Skrzypek

wywiadówka odwołana z powodu L4 wychowawcy 

- nowy termin zostanie podany później

A22

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Matura próbna j.niemiecki
Dodano: 2019-11-19     » Na górę

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

21 LISTOPADA 2019R., ROZPOCZĘCIE GODZ. 7.10

SALA C15

Czas trwania 120 minut

Sale zastępcze:

Lekcja 0 – Pani P. Czapczyńska, 2HLF do sali Ab5

Lekcja 1 – Pani P. Czapczyńska, 3ILA do sali Ab5

Lekcja 2 – Pani P. Czapczyńska, 2w do sali Ab5

Nauczyciele nadzorujący:

Lekcja 0 – Pani M. Kmieć

Lekcja 1 – Pani M. Kmieć

Lekcja 2 – Pani A. Wójcik

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Matura próbna j.angielski
Dodano: 2019-11-19     » Na górę

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. ANGIELSKIEGO

21.11.2019, początek g. 8.00 – 10.00 (120 min.)

4THL w sali Ab 1

Nadzorujący:

l.1 – D.Żarek

Sale zastępcze za Ab 1

 

l.2 – D.Żarek

l.2 M.Domaradzki (1EAp) – B1

l.3 – K.Szady-Sagan

l.3 B.Stohandel (1IFp) – biblioteka

 4TEA w sali B3 -

Nadzorujący:

l.1 – P. Tomkowicz

Sale zastępcze za B3

_

l.2 – P. Tomkowicz

l.3 – P. Czapczyńska 

l.3 P. Tomkowicz (2TEA 2/2) – A22

 

4TMF w sali B4 +  4TEA

Nadzorujący:

l.1 – A. Najdecka

Sale zastępcze za B4

l.1 –P.Zych (3ILA) – A22

l.2 – K. Petrycka-Wiater

l.3 – M. Wilczewski

l.3 K.Moskal (1w) – A21

 4TI gr1. w sali A22a

Nadzorujący:

l.1 – M. Borkowska

Sale zastępcze za A22a

l.1 –  A.Wójcik (3THF) – B5

l.2 – B. Pięciak

l.3 – A. Pająk

l.3 -  B.Skrzypek (1TPM) – B12

 4TI gr2. w sali A24

Nadzorujący:

l.1 – G. Kawa

Sale zastępcze za A24

l.1 –

l.2 – R. Kołodziejczyk

l.2 – A. Najdecka (1TPM) – A22

l.3 – Z. Głowacka

l.3 - M.Domaradzki (1THL) – C15

4TP w sali Ab 2

Nadzorujący:

l.1 – K.Prasnal 

Sale zastępcze za Ab 2

l.1 Ł.Jasek (2HLF) – A25

l.2 – E. Nagrodzka

l.2 A. Giera (1HLp) – A10

l.3 – K.Prasnal 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 11 do 20 ( wszystkich: 247 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0413 sekund.