x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 191 do 200 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Spotkanie z podróżnikiem
Dodano: 2018-11-27     » Na górę

Spotkanie z podróżnikiem

 
Islandia

W poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. o godzinie 10.45
na 4 i 5 godzinie lekcyjnej odbędzie się spotkanie z podróżnikiem.

Wstęp: 5 zł

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się
do Pani Krystyny Moskal.

Termin zgłoszeń do piątku 07.12.2018 r.
(liczba miejsc ograniczona).

Serdecznie zapraszamy !!!

Dodał: Krystyna Moskal
Ogłoszenie dla uczestników projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu Erasmus +
Dodano: 2018-11-26     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu Erasmus +

 

W dniu 29 listopada 2018 r. o godzinie 16 00 w hali sportowej ZST w Strzyżowie odbędzie się spotkanie wywiadowcze, na którym zostaną przedstawione rezultaty projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość w programie Erasmus + oraz nastąpi wręczenie certyfikatów uczestnikom II tury projektu. Obecność uczestników I tury (praktyki maj/czerwiec 2017) oraz uczestników II tury projektu wraz z przynajmniej jednym rodzicem/opiekunem (praktyki maj/czerwiec 2018) obowiązkowa. Obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.

 

Koordynator projektu 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze 29.11.2018r. godz. 16.00
Dodano: 2018-11-21     » Na górę

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI w dniu 29.11.2018 r. o godz.16.00

 

 1. Spotkanie ogólne z rodzicami na hali sportowej ZST odbędzie się o godzinie 16.00. (5 minut)
 2. Temat szkolenia dla rodziców: „Regulacje prawne dotyczące organizacji rynku gier hazardowych w kraju, w tym sankcji karnych grożących za uczestnictwo w nielegalnych grach hazardowych i uzależnienia od hazardu”. Szkolenie poprowadzą funkcjonariusze Służby Celno Skarbowej Podkarpackiego Urządu Celno Skarbowego w Przemyślu delegatury w Rzeszowie. (25 minut)
 3. Prezentacja praktyk zagranicznych organizowanych dla uczniów ZST w ramach programu Erasmus+ oraz wręczenie certyfikatów dla uczestników - Pani Marzena Kmieć oraz Pani Elżbieta Tomkowicz. (15 minut)
 4. Spotkania wychowawców klas z rodzicami godz. 16.45.

 

W trakcie spotkania wychowawcy z rodzicami należy:

1. Poinformowanie rodziców uczniów:

 • klas IV technikum o zagrożeniach oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów zawodowych, których nauczanie kończy się w I półroczu roku szkolnego 2018/19,
 • pozostałych klas o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu

2. Przekazać podstawowe informacje dotyczące:

 • egzaminu maturalnego (decyzji ich dzieci w sprawie przystąpienia do egzaminu, formie, strukturze i przebiegu egzaminu, terminie złożenia deklaracji ostatecznej oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego) – klasy IV technikum.
 • o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie wraz z harmonogramem - klasy które będą zdawać egzamin w sesji styczeń – luty 2019r. (godzina stawienia się na egzamin - uczeń spóźniony może nie zostać dopuszczony do egzaminu, przyczyny unieważnienia egzaminu)
 • próbnych egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

3. Przypomnieć rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zapoznać z udziałem ich dzieci w tych zajęciach.

4. Przypomnieć informacje dotyczące usprawiedliwiania nieobecności uczniów w tym młodocianych pracowników (zwolnienie L4) oraz na turnusach doskonalących.

5. Przeszkolić rodziców z korzystania z e-dziennika, weryfikacja wprowadzonych danych do dziennika.

5. Przedstawić rodzicom przykładowy regulamin pobytu młodocianych pracowników w bursie, omówić sprawy związane z pobytem młodocianych pracowników w bursie, podać terminy turnusów dla poszczególnych zawodów – dotyczy klas wielozawodowych w branżowej szkole I stopnia.

6. Zwrócenie uwagi rodzicom na częste przypadki wychodzenia uczniów poza teren szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych – odpowiedzialność za wypadek oraz palenie papierosów w okolicy biblioteki miejskiej - skargi mieszkańców i pracowników biblioteki.
7.  Sprawy właściwe dla klasy.

 

Powyższy program dostosowany do klasy proszę wpisać do dziennika wychowawcy i potwierdzić podpisami klasowej rady rodziców.

 

8. Posiedzenie Rady Rodziców Szkoły (zaopiniowanie przez radę rodziców planu finansowego szkoły) godz. 17.30 - sala B6

 

UWAGA:

Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Po zakończonym przez wychowawcę spotkaniu wywiadowczym, pełni on dyżur w pokoju nauczycielskim.

Dyżur pełniony jest przez nauczycieli do godziny 18.20

  

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

SALA


Technikum

 

1.1TI351203 Technik informatykWolan ŁukaszB 14
2.1TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz PiotrB 3
3.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek EwaB 4
4.1THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza AnnaC 12
5.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz A 10a
6.2 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna B 12
7.2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska ZofiaA 22
8.2TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzA 23
9.3TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA 10 b
10.3TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzA 25
11.3THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB 13
12.3TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Mękal DagmaraC 11
13.3TMF

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz ElżbietaB 1
14.4TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaB 5
15.4THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA 24
16.4TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina CzapczyńskaA 21
17.4TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszB 11

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

18.1mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski MariuszC 14
19.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka GrzegorzB 2
20.2fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaA 11
21.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekC 15
22.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB 6
23.3wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert KołodziejczykA12
24.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej Majewski

 

A13

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
godziny otwarcia sekretariatu w dniu 19.11.2018 r.
Dodano: 2018-11-19     » Na górę

W dniu 19.11.2018 r. (poniedziałek) sekretariat ZST w Strzyżowie czynny będzie w godzinach od 7.00 do 15.00

Dodał: sekretariat2
Harmonogram matury próbnej
Dodano: 2018-11-19     » Na górę

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. POLSKIEGO

20.11.2018, początek g. 8.00 (170 min.)

 

4TEP w sali B6; BRAKUJĄCE STOLIKI DOSTAWIAMY Z B4

Nadzorujący:

l.1 – E. Worek

Sale zastępcze za B6

l.1 – -------------

l.2 – E. Worek

l.2 – -------------

l.3 – E. Worek do 10.35

l.3 – -------------

l.4 –D. Żarek od 10.35

l.4 – C15

 

4TM

w sali B2 19 uczniów; w B6 4 uczniów (ostatni wg dziennika)

BRAKUJĄCE 2 STOLIKI DOSTAWIAMY Z B1

 

Nadzorujący:

l.1 – K. Grosman

Sale zastępcze za B2

l.1 – --------------

l.2 – G. Tokarski

l.2 – sg

l.3 – M. Majewski

l.3 – C15

l.4 – A. Tęcza

l.4 – C12

 

4TI w sali B3; BRAKUJĄCE 2 STOLIKI DOSTAWIAMY Z B4

Nadzorujący:

l.1 – G. Kawa

Sale zastępcze za B3

l.1 – B11

l.2 – -----------------

l.3 - ------------------

l.4 – B11

l.2 – P. Tomkowicz

l.3 – P. Tomkowicz do 10.35

l.4 – J. Krok-Rysz od 10.35

 

4THF w sali A24 ucz. od 1-16; ucz. 17- 25 w sali A?

BRAKUJĄCE STOLIKI DOSTAWIAMY Z A25

Nadzorujący (A24/ A?):

l.1 – E. Nagrodzka/ J. Krok-Rysz

Sale zastępcze za A24

l.1 – B5

l.2 – E. Nagrodzka/ A. Pająk

l.2 – A22

l.3 – E. Nagrodzka/ A. Pająk do 10.35

l.3 – A22

l.4 – A. Giera od 10.35

l.4 – B14

 

 

 


 

Próbny Egzamin Maturalny z MATEMATYKI 21. 11. 2018r. (środa)

początek g. 8.00 (170 min.)

 

klasa 4 TI      – sala – A 25 – od numeru 1 – 15  

                    – sala – A 21 – od numeru 16 – 21 

klasa 4 TM   – sala – CKP – aula

klasa 4 THF  – sala – A 23 – od numeru 1 – 20 

                   – sala – A 21 – od numeru 21 – 25 

klasa 4 TP     – sala – CKP – aula

klasa 4 TE     – sala – A 24

 


Sale zastępcze:

A 21   – lekcja 1 – D. Żydzik – biblioteka

– lekcja 2 – A. Giera – B 11

– lekcja 3 – A. Pająk  – B 12

– lekcja 4 – Ł. Aszklar  – B 11

 

A 25   – lekcja 1 – D. Żarek – B 3

– lekcja 2 – B. Skrzypek – B 3

– lekcja 3 – Ł. Aszklar  – B 6

– lekcja 4 – P. Zych  – B 5

 

A 23   – lekcja 2 – E. Wójcik  – B 1

         – lekcja 3 – K. Szady – Sagan – B1

 

 

A 24   – lekcja 1 – Ł. Aszklar – A 22

– lekcja 2 – x Ł. Jasek – C 15

– lekcja 3 – x Ł. Jasek – C 15

– lekcja 4 – x Ł. Jasek – C 15

Nadzorujący:

A 21   – lekcja 1 – A. Pajak

– lekcja 2 – A. Pająk

– lekcja 3 – E. Wójcik

– lekcja 4 – E. Wójcik 

 

A 25   – lekcja 1 – P. Tomkowicz

– lekcja 2 – P. Tomkowicz

– lekcja 3 – E. Worek

– lekcja 4 – G. Kawa

 

 

A 23   – lekcja 1 – E. Wójcik

– lekcja 2 – E. Nagrodzka

– lekcja 3 – K. Grosman

– lekcja 4 – M. Kmieć

 

A 24   – lekcja 1 – M. Mazur

– lekcja 2 – P. Czapczyńska

– lekcja 3 – P. Czapczyńska

– lekcja 4 – P. Czapczyńska

 

 


 

 

HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ Z J. ANGIELSKIEGO

22.11.2018, początek g. 8.00 – 10.00 (120 min.)

4THF w sali A21 

Nadzorujący:

l.1 – D.Żarek

Sale zastępcze za A21

l.1  J.Krok-Rysz (3TP) – B2

l.2 – D.Żarek

l.2 – Ł.Aszklar (1TPM) – C15

l.3 – D.Żarek

l.3 – D.Żydzik (2ILA) – A4

 

4TEP w sali A22 +3 osoby z 4THF 

Nadzorujący:

l.1 – K.Grosman

Sale zastępcze za A22

 

l.2 – K.Grosman

l.2 – E.Niewolska (2TEI) – A4

l.3 – Z.Wasilewska

l.3 – A.Pająk (1TEA) – B11

 

4TM w sali A24

Nadzorujący:

l.1 – E.Worek

Sale zastępcze za A24

l.1 B.Skrzypek(1TPM) – B6

l.2 – G.Tokarski

l.1 I.Ruban (1TI) – A10

l.3 – G.Tokarski

l.3 S.Szeliga (3TP) C15

 

4TI w sali A25  

Nadzorujący:

l.1 – E.Nagrodzka

Sale zastępcze za A25

l.1 – M.Kmieć (3TI) A10

l.2 – E.Nagrodzka

l.2 – K.Szady-Sagan (3TP) B2

l.3 – E.Nagrodzka

-

 

l.2 – C15 A.Giera (3THL) – A5

 


 

Egzamin próbny z języka niemieckiego z Operonem

22.11.2018r.

UWAGA!!! Zdający proszeni są o zgłoszenie się na  godz. 9.00 do sali A23

 

 

Numer lekcji

Nadzorujący

Sala zastępcza

Lekcja 2

M. Kmieć

A5

Lekcja 3

M. Kmieć

A10

Lekcja 4

A.Tęcza

MCI

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Narodowe Święto Niepodległości
Dodano: 2018-11-07     » Na górę

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości powiatowo-gminnej, organizowanej w dniu Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada w Strzyżowie.

Program uroczystości:

godz. 10.15 - zbiórka pocztów sztandarowych, uczniów i nauczycieli przed szkołą,

godz. 10.25 - przemarsz na ul. Dąbrowskiego,

dalszy przebieg uroczystości:

 

Przypominamy uczniom, że w tym dniu należy ubrać się w strój galowy.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Turniej piłki nożnej
Dodano: 2018-11-07     » Na górę

W środę 31 października w naszej szkole odbył się Turniej piłki nożnej w którym rywalizowało sześć drużyn. Turniej wygrała reprezentacja klasy 4 TEP. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Opiekun SU Łukasz Wolan

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2018-11-05     » Na górę

W DNIACH 05.11.2018 R. ORAZ 06.11.2018 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE      

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Lekcja otwarta z historii
Dodano: 2018-11-05     » Na górę

W dniu 09. 11. 2018. o godzinie 10:45 (lekcja 4 i 5) w hali sportowej ZST w Strzyżowie odbędzie się uroczysta lekcja otwarta z historii z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, na temat "Polonia Restituta - niepodległość Małych Ojczyzn". Lekcję poprowadzi nauczyciel historii pan Grzegorz Włodyka, we współpracy z panią Katarzyną Grosman i panią Katarzyną Szady-Sagan. W uroczystej lekcji otwartej weźmie udział cała społeczność szkolna. Po sprawdzeniu obecności na początku lekcji czwartej nauczyciel uczący dany oddział przyprowadza młodzież na halę i sprawuje opiekę nad uczniami. O godzinie 11:11 nastąpi wspólne odśpiewanie czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego" (ulotki z tekstem będą w ciągu bieżącego tygodnia rozprowadzane przez Sekcję Historyczną SU). Należy zachęcić młodzież, aby w tym dniu przyszła do szkoły ubrana odświętnie i ubogaciła swój strój o motywy w barwach narodowych, np. biało-czerwone kotyliony, opaski, itp. Wychowawcy mogą za właściwą postawę i strój w tym dniu nagradzać uczniów poprzez wpisanie  pozytywnej uwagi do dziennika.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie o II naborze do projektu ERASMUS +
Dodano: 2018-11-05     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie o II naborze w projekcie „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w ramach Programu Erasmus +

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 26 listopada 2018 r. II nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” realizowanego w ramach programu Erasmus + w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.

Adresatami w II naborze do projektu są:

 1. 23 uczniów drugich i trzecich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik analityk, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, 2 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.
 2. 8 absolwentów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk którzy w momencie rekrutacji do Projektu posiadają status ucznia klasy czwartej Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 3. Uczniowie i absolwenci starający się o udział w projekcie w II naborze wyjadą na praktyki zagraniczne w terminie od 20 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r .
 4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu dostępnym na stronie internetowej szkoły.
 5. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora ZST w Strzyżowie w składzie: koordynator projektu jako przewodniczący, nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas.

Procedura rekrutacji i jej etapy w II naborze do projektu:

 • Kandydat starający się o udział w praktykach uczniowskich (uczniowie klas drugich i trzecich) wypełnia formularz zgłoszeniowy- załącznik 2A (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2017) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 26 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
 • Kandydat starający się o udział w praktykach absolwenckich (uczniowie klas czwartych) wypełnia formularz zgłoszeniowy– załącznik 2B (do pobrania na stronie szkoły w zakładce Erasmus 2017) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 26 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen z zachowania na drugi semestr szkolnego 2017/2018, jego frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 5 grudnia 2018 r.
 • W II naborze do projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali na koniec drugiego semestru roku szkolnego 2017/18 ocenę z zachowania co najmniej dobrą w przypadku uczniów Technikum oraz ocenę bardzo dobrą w przypadku uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu wynosi co najmniej 82%.
 • Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują w dniach: 5 grudnia 2018 r. o godzinie 15.30 w budynku B sala 14 lub 6 grudnia 2018 r o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do pisemnego testu z języka obcego (z języka niemieckiego w przypadku uczniów technikum, w przypadku uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia do pisemnego testu z języka angielskiego lub niemieckiego), a 10 grudnia 2018 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 11 grudnia 2018 o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Marzeny Kmieć do dnia 4 listopada 2018 r. do godziny 12 00.
 •  Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa. 31 najlepszych kandydatów do praktyk uczniowskich oraz 9 kandydatów do praktyk absolwenckich, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych.
 • Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych

w terminie. od 7 dni od daty zakończenia zajęć przygotowawczych i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 25 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki uczniowskie oraz 8 osób wyjeżdżających na praktyki absolwenckie.

 • Informacje na temat liczby miejsc dla poszczególnych zawodów dostępne są w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu (dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus 2017).

 

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (zainteresowania, czas wolny, rodzina, przyjaciele), pytanie o dane osobowe, witanie się.
 • Określanie daty, dni tygodnia, pór dnia, godzin.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków, płacenie rachunku.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego i przeszłego Perfekt, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (autoprezentacja), pytanie o dane osobowe, opis wyglądu, zainteresowania.
 • Określanie daty, godzin.
 • Żywienie:  produkty spożywcze, posiłki, przyzwyczajenia żywieniowe.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous, przeszłego Past Simple, stosowanie trybu rozkazującego, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach (can), powinnościach (should), zasadach i regułach (must, mustn’t, can’t)).

Zakres materiału  do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Lipsku (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).
 • Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 191 do 200 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0425 sekund.