Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 201 do 210 ( wszystkich: 229 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]  
Zajęcia przygotowawcze - ERASMUS +
Dodano: 2018-04-26     » Na górę

loga


 

23 kwietnia br. zakończyły się intensywne przygotowania do wyjazdu II tury uczestników projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość"” w ramach programu Erasmus +, którzy 16 maja 2018 r. wyjadą na czterotygodniowe praktyki w Niemczech.

Uczniowie zakwalifikowani w postępowaniu rekrutacyjnym do udziału w zajęciach przygotowawczych uczestniczyli w kursie języka niemieckiego zawodowego (15 godz.), zajęciach kulturowych (15 godz.) oraz pedagogicznych (10 godz.). W ramach zajęć językowych uczyli się oni przygotowywać dokumenty aplikacyjne w języku niemieckim, poznawali słownictwo i zwroty branżowe. Na zajęciach kulturowych przybliżono im kwestie związane z obyczajowością, kulturą oraz zwyczajami panującymi w Niemczech, a także odmiennością kulturową Polski i Niemiec. W ramach tych zajęć uczniowie przygotowali oraz przedstawili prezentacje multimedialne na temat kraju przyjmującego. Część pedagogiczna zajęć przygotowawczych odbyła się podczas dwudniowego spotkania integracyjnego w ośrodku Fundacji Troska w Kozłówku. Głównym celem zajęć było wzajemne poznanie się uczestników wyjazdu, przygotowanie do umiejętnego poradzenia sobie w trudnej  sytuacji rozstania z bliskimi. Ważnym elementem zajęć były warsztaty radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku. Uczestnicy projektu uczyli się współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

Wszyscy uczestnicy zajęć przygotowawczych zostali wyposażeni w podręczniki do nauki języka niemieckiego zawodowego, słowniki, rozmówki polsko – niemieckie i niemiecko – polskie oraz materiały piśmiennicze.

Koordynator projektu

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Stypendia pomostowe
Dodano: 2018-04-26     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Informacje dla wyjeżdżających na praktyki do Niemiec
Dodano: 2018-04-24     » Na górę

loga


 

Informacje dla wyjeżdżających na praktyki do Niemiec w ramach projektu: „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” -  program Erasmus +- II tura

 

Przed wyjazdem do Lipska wszyscy zakwalifikowani do uczestnictwa w drugiej turze projektu: „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” zobowiązani są do dokonania następujących formalności:

 

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). O wydanie EKUZ należy wnioskować do Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce, przed wyjazdem na praktyki. Żeby uzyskać kartę należy złożyć wniosek o jej wydanie w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Kserokopię EKUZ proszę dostarczyć koordynatorowi projektu do dn. 10.05.2018 r. (wniosek można złożyć elektronicznie na adres sprawy_ubezp@nfz-rzeszow.pl )
 • Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do dostarczenia koordynatorowi projektu do dn. 10.05.2018 r. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w projekcie (zaświadczenie może być wystawione przez lekarza rodzinnego), kserokopii karty szczepień oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych.

 

Koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2018-04-24     » Na górę

W DNIU24.04.2018 R.

SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

CZYNNY BĘDZIE W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Szkolenie BHP
Dodano: 2018-04-24     » Na górę

Informacja dla uczniów odbywających  praktykę zawodową od dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie pana Jana Sopla.

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 30.04.2018r. o godzenie 7.30  w Sali ZST. W  B14. Klasy 2 TEA i 2 TMF.

Natomiast kl. 2 TP w CKP Dobrzechów o godz.12.20 w  Sali 17.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy również uczniów wyjeżdzających w ramach projektu ERASMUS +. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis. Uczniowie w klas drugich powinni zakupić dzienniczki w sklepiku ZST. Uczniowie i absolwenci wyjeżdzający z projektu Ersamus +  odbiorą dzienniczki w trakcie szkolenia BHP.

Każdy uczeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk. Informacja o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa. Na odprawie zostaną rozdane umowy o praktykę zawodową.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
Dodano: 2018-04-19     » Na górę

 

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

DLA KLAS MATURALNYCH W DNIU 27.04.2018 r.

ROK SZKOLNY 2017/2018

 • godz. 8.30 – Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie,
 • godz. 9.45 – zebranie całej społeczności szkolnej na hali sportowej (ustawienie młodzieży według klasy obok krzeseł z odpowiednim oznaczeniem, wychowawca stoi obok klasy),
 • godz. 10.00 -  uroczyste rozpoczęcie zakończenia roku szkolnego klas maturalnych (lekcja 3 zostaje zawieszona - w dzienniku odnotowuje się uroczyste zakończenie roku szkolnego, planowana godzina zakończenia to 10.30),
 • wręczenie certyfikatów Europass dla uczniów którzy odbyli praktyki w ramach projektu Erasmus +,
 • godz. 10.45 - rozpoczęcie zajęć lekcyjnych dla uczniów, spotkanie absolwentów z wychowawcami klas.

 

L.P.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1.

4 TI

Piotr Tomkowicz

B2

2.

4 THE

Elżbieta Niewolska

B12

3.

4 TP

Mariusz Wilczewski

C14

4.

4 TMF

Ewa Worek

B6

5.3 LOdDZofia GłowackaC15

Sale zastępcze:

za sale

 

B2

x

B12

A5   - klasa 1 TEI – p. Ł. Wolan  

C14

A23  - klasa 2w – ks. M. Mijal

B6

MCI – klasa 3TI – p. M. Mazur

C15

B11 – klasa 2THL – p. A. Giera

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie z Szymonem Hołownią - organizacja
Dodano: 2018-04-19     » Na górę

W dniu 23.04.208 r. na hali sportowej odbędzie się spotkanie z Szymonem Hołownią. Na spotkanie zapraszamy wszystkich uczniów wraz z nauczycielami. W przypadku gdy któryś z nauczycieli ma zaplanowany sprawdzian lub inne wydarzenie może pozostać w klasie z uczniami i kontynuować naukę.

Przygotowanie hali sportowej godzina 4 i 5 lekcyjna przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zniesienie krzeseł, ławek, ustawienie nagłośnienia, położenie materacy.

Zbiórka młodzieży na hali sportowej wraz z nauczycielami godzina 12.05 . Uczniowie ustawiają się klasami wraz z nauczycielem uczącym który sprawuje opiekę przez całe spotkanie. Pozostali nauczyciele siadają w raz z uczniami w różnych miejscach. Nauczyciel w dzienniku odnotowują zamiast tematu informację o spotkaniu na godzinie 6 i 7 lekcyjnej. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie dla uczestników zajęć przygotowawczych
Dodano: 2018-04-16     » Na górę

Ogłoszenie dla uczestników zajęć przygotowawczych w ramach projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu Erasmus Plus 

W związku z realizacją w siedzibie Fundacji Troska w Kozłówku w dniach 21.04.2018r. – 22.04.2018r. spotkania integracyjnego w projekcie „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” programu Erasmus Plus prosimy wszystkich uczestników zajęć przygotowawczych (II tura) o przybycie na miejsce zbiórki w dniu 21.04. 2018 r. o godz. 9.45 przed budynek B ZST w Strzyżowie oraz o zabranie śpiwora i ciepłej odzieży.

Przypominamy, że spotkanie integracyjne odbywa się w ramach zajęć pedagogicznych (10 godz. dla każdej grupy) w ramach w/w projektu i obecność na nim jest warunkiem ukończenia kursu przygotowawczego. Podczas spotkania uczestnicy przedstawią wykonaną przez siebie na zajęciach kulturowych prezentację multimedialną.

Zgody rodziców na udział w spotkaniu do odebrania w sekretariacie szkoły dn. 18 i 19.04.2018 r.

Uzupełnione należy oddać w trybie pilnym, najpóźniej do 20.04.2017 r. koordynatorowi projektu Marzenie Kmieć.

 

koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie z Szymonem Hołownią
Dodano: 2018-04-13     » Na górę

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, uczniów, rodziców, nauczycieli na spotkanie z Szymonem Hołownią w dniu 23.04.2018 r. o godzinie 12.20 w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Spotkanie organizowane jest pod patronatem Wicestarosty Strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom dzięki, którym mogliśmy zorganizować spotkanie:

- Organowi prowadzącemu szkołę tj Powiatowi Strzyżowskiemu;
- Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych;
- właścicielowi firmy Triton Panu Januszowi Rokicie;
- Prezesowi Banku Spółdzielczego Panu Andrzejowi Raszce;
- Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Panu Bogdanowi Żyburze;
- włascicielowi Ośrodka Doradczo - Szkoleniowego, BHP Expert Panu Piotrowi Majewskiemu;
- właścicielom Firmy Usługowo - Handlowej WOJAN Panu Antoniemu Wójtowiczowi oraz Panu Tomaszowi Wójtowiczowi;
- właścicielom firmy BROWAMATOR Panu Ziemowitowi Fałatowi i Panu Przemysławowi Czarnikowi;
- osobie prywatnej Panu Bogdanowi Żyburze ze Strzyżowa,

- osobie prywatnej Panu Wacławowi Szaremu ze Strzyżowa.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
KONKURS IT i cyberbezpieczeństwo
Dodano: 2018-04-12     » Na górę

 KONKURS IT i cyberbezpieczeństwo

Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych po raz kolejny organizuje konkurs IT
i Cyberbezpieczeństwo dla uczniów szkół średnich!

 

Celami konkursu są:

 1. Promocja nauki programowania;
 2. Motywowanie i zainteresowanie uczniów samodzielnym poszerzaniem wiedzy w zakresie informatyki;
 3. Motywowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych na kierunku informatyka;
 4. Odnalezienie osób z predyspozycjami i talentami w dziedzinie informatyki.

 

Przebieg konkursu:

 1. Etap szkolny – składa się z testu zawierającego pytania typu zamkniętego z różnymi wagami za odpowiedź, w tym niektóre pytania mają punktację ujemną; etap ten trwa 60 minut.
 2. Etap finałowy – składa się z testu zawierającego pytania typu zamkniętego z różnymi wagami za odpowiedź; w tym niektóre pytania mają punktację ujemną; etap ten trwa 60 minut.

 

Zakres tematyczny konkursu:

 • znajomość technologii i języków programowania (w tym Android, C, C++,Java, HTML, JavaScript, PHP, ASSEMBLER, x86);
 • znajomość podstaw działania systemów typu Unix i podstawowe polecenia;
 • znajomość podstawowych narzędzi systemu Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10;
 • znajomość podstaw baz danych;
 • znajomość podstawowych poleceń MS EXCEL;
 • znajomość budowy komputera (w tym magistrali systemowych i złącz komputerowych);
 • znajomość konwersji systemów liczbowych (BIN, OCT, DEC, HEX);
 • znajomość przedrostków wielokrotności jednostek używanych w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci;
 • znajomość formatów graficznych i muzycznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci komputerowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego (w tym adresy IPv4, IPv6, topologie, domeny internetowe);
 • znajomość standardów internetowych i organizacji stanowiących je;
 • znajomość podstaw działania telefonii komórkowej;
 • znajomość podstawowych systemów szyfrowania informacji;
 • znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem (szkodliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo systemów operacyjnych, spam, bezpieczeństwo na portalach społecznościowych, prywatność w sieci);
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z metodykami zarządzania projektami IT (AGILE, PRINCE2)
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z e-usługami w RP.
 • znajomość innych zagadnień związanych z szeroko pojętym IT.

 

Harmonogram:

Etap szkolny – 25.04.2018 r. (środa), godzina 12.00

Etap Finałowy – 23.05.2018r. (wtorek) godzina 12.00, Warszawa.

 

 

Prawo do udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie, którzy w terminie do 20 kwietnia 2018  zgłoszą chęć udziału u p. Łukasza Wolana.

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 201 do 210 ( wszystkich: 229 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0423 sekund.