x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 201 do 210 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Podsumowanie projektu ERASMUS +
Dodano: 2018-10-31     » Na górę

loga


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE - u nas nowoczesność to już tradycja.  

            Czy nowoczesność może stać się tradycją? Dla wielu połączenie słów "tradycja" i "nowoczesność" to oksymoron, i w zasadzie trudno im odmówić racji. Cóż jednak począć w sytuacji, kiedy proces unowocześniania jest konsekwentnie realizowany od wielu lat? Naszym zdaniem wtedy można już - a nawet należy mówić o tradycji. Jako że  tematem niniejszego artykułu nie są teoretyczne rozważania, przejdźmy do konkretów. Otóż obydwa wymienione na wstępie pojęcia w pełnym zakresie wpisują się w działalność Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Zaś jednym z obszarów, gdzie jest to najbardziej widoczne, jest wdrażany u nas od lat Program Erasmus Plus.

            Organizowane w ramach tego programu wyjazdy młodzieży  Technikum  na praktyki zagraniczne stały się nieodłącznym elementem oferty edukacyjnej ZST w Strzyżowie.

            Dla przykładu, w terminach od 18 maja do 12 czerwca 2017 r. oraz od 17 maja do 11 czerwca 2018 r.,  kolejne dwie grupy praktykantów przebywały na czterotygodniowych praktykach w Lipsku w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość”Programie Erasmus Plus. W ramach "unowocześniania tradycji", tym razem łącznie w dwóch turach wyjazdów grupa 54 uczniów została wzbogacona o 16 absolwentów technikum w ZST w Strzyżowie. Udział absolwentów jest nowością wprowadzoną tymże projekcie. 

            Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Technicznych, w zależności od obranego profilu zawodowego, odbywali praktyki w znanych niemieckich przedsiębiorstwach działających w branżach: mechanicznej, samochodowej, handlowo – usługowej, analitycznej, fryzjerskiej i informatycznej.

            Początki praktyk to zawsze konfrontacja z nową rzeczywistością, z dala od domowego ciepełka i znanych na wskroś murów szkoły. Pierwsze dni były więc dla uczestników czasem, w którym musieli się przystosować do nowego otoczenia, nowej kultury i oczywiście stawić czoła nowym wymaganiom. Był to także okres wielu pozytywnych wrażeń, poznawania nowych miejsc, zawierania znajomości, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, nabywania nowych doświadczeń osobistych. Podobnie, jak ich poprzednicy z wcześniejszych wyjazdów, praktykanci szczególną uwagę zwracali na przyjazną atmosferę panującą w ich zakładach pracy, życzliwość i wyrozumiałość zatrudnionego tam personelu.

            Początki bywają trudne, ale stara mądrość mówi: "co cię nie zabije, to cię wzmocni". O żadnym zabijaniu oczywiście mowy nie było, ale niejeden z uczestników praktyk "umierał ze strachu" przed swoim pierwszym dniem w pracy. Ale potem było już z górki. Pracując przez pięć dni w tygodniu w niemieckich przedsiębiorstwach uczniowie i absolwenci stopniowo zapoznawali się z zasadami i organizacją pracy w swoich zakładach. Pomimo utrudnionej komunikacji radzili sobie dobrze z przydzielonymi im czynnościami zawodowymi.

            Ale pobyt w Lipsku to nie tylko praca. Zatem w wolnym czasie uczestnicy poznawali uroki miasta, spotykali się z innymi praktykantami  przebywającymi w tym czasie w mieście, bawili  się i uczyli samodzielności.

            Istotnym czynnikiem poszerzającym horyzonty praktykantów były zajęcia kulturowe. W ich ramach młodzież zwiedziła między innymi Stare Miasto w Lipsku, ogród zoologiczny oraz Muzeum Najnowszej Historii Niemiec. Miała również zorganizowany przejazd łódkami po kanałach lipskich oraz „grę miejską”, podczas której wszyscy się świetnie bawili. Niezapomnianych wrażeń dostarczył młodzieży wyjazd do parku rozrywki Belantis. Niepowtarzalną lekcją historii i wiedzy o kulturze były natomiast odwiedziny w stolicy Saksonii - Dreźnie i zwiedzanie Pomnika Bitwy Narodów (warto pamiętać, że podczas tej stoczonej w 1813 roku bitwy zginął walczący u boku Napoleona książę Józef Poniatowski).

            Siły witalne natomiast młodzież regenerowała w Termach Saksońskich – parku wodnym zlokalizowanym na terenie Lipska.

            Co prawda praktyki odbywają się daleko od rodzinnego domu i macierzystej szkoły, ale ich uczestnicy przez cały czas znajdują się pod czujnym okiem opiekunów, którzy nie krępując ich samodzielności, dbają jednocześnie o ich bezpieczeństwo. Jest to zadanie ważne  i odpowiedzialne, wymagające ciągłej czujności, taktu, elastyczności, a czasem także dużego poczucia humoru. Na szczęście żadnej z tych cech naszym nauczycielom nie brakuje.

            O tym, że na praktykach wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku lubi się naocznie przekonywać dyrekcja szkoły i władze powiatowe, będące jej organem prowadzącym. Dlatego też w połowie pobytu odbyła się wizyta monitorująca dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Pana Adama Witka oraz wicestarosty strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka. W jej trakcie Panowie mieli możliwość porozmawiać z młodzieżą na temat poziomu jej zadowolenia z odbywanych praktyk oraz pobytu w Niemczech. Podczas odwiedzin w niemieckich przedsiębiorstwach obserwowali również naszą młodzież przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.

            Wizyta przysłużyła się też zacieśnieniu współpracy z organizacją partnerską w projektach - Domem Europejskim oraz z niemieckimi pracodawcami.

            W kolejnych tygodniach pobytu nasi praktykanci mierzyli się z dalszymi wyzwaniami. W ramach odbywania praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach, właściwych dla kierunków kształcenia, uczniowie zdobywali umiejętności związane z wykonywaniem czynności zawodowych, zapoznawali się ze specyfiką pracy w różnych działach firmy, poznawali zasady obsługi urządzeń na stanowisku pracy, uczyli się współpracy, doskonalili język zawodowy.

            Obok kompetencji zawodowych młodzież nabywała lub poszerzała również swoje kompetencje społeczne i organizacyjne. Sprzyjało temu nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych i prywatnych w obcojęzycznym i multikulturowym środowisku, ponieważ wymagało od uczestników projektu przezwyciężenia bariery językowej, otwarcia się na szeroko rozumianą „inność”, oraz elastyczności w zetknięciu z innymi niż rodzime obyczajami i tradycjami.

            Z dala od domu rodzinnego uczniowie i absolwenci uczyli się także organizacji czasu, planowania zadań, gospodarowania pieniędzmi, odpowiedzialności za efekty pracy własnej i grupy.

            Dojrzalsi, bardziej otwarci i samodzielni, są gotowi do podejmowania w przyszłości działań związanych z poszukiwaniem swojego miejsca na rynku pracy. Wyposażeni w nowe kompetencje, z łatwością poradzą sobie w nowoczesnym świecie, stając się jego twórczymi, wartościowymi obywatelami.

            Tymczasem, aby podtrzymać chlubną tradycję,  do wyjazdu szykuje się już kolejna grupa uczniów ZST w Strzyżowie, w której tym razem (bo w ZST tradycją są ciągłe zmiany na lepsze) znajdą się także uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia. Przed nami zatem nowe zadania i nowe wyzwania, o których zapewne niedługo napiszemy.

            Po więcej informacji na temat życia naszej szkoły zapraszamy tradycyjnie na naszą stronę internetową: http://www.zs-strzyzow.itl.pl/.

opracowali:

Anna Tęcza

Grzegorz Włodyka

Zdjęcia na profilu facebook szkoły

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu
Dodano: 2018-10-30     » Na górę

loga


 

W Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie odbyło się w dn. 16.10.2018 r. spotkanie podsumowujące pierwszy rok projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” realizowanego w ramach programu Erasmus+, w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

Spotkanie miało na celu przedstawienie wśród uczniów ZST w Strzyżowie, nauczycieli, władz lokalnych oraz pracodawców korzyści wynikających z udziału uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w zagranicznych praktykach zawodowych. Uczestnicy projektu za pomocą samodzielnie wykonanej prezentacji multimedialnej pokazali między innymi miejsca gdzie odbywali praktyki, omówili zakres swoich obowiązków oraz przedstawili przebieg wycieczek zorganizowanych w ramach zajęć kulturowych. Na zakończenie spotkania wszyscy praktykanci otrzymali certyfikaty ukończenia kursów językowych i kulturowych oraz certyfikaty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w niemieckim przedsiębiorstwie.

Projekt „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” zakłada udział 55 uczniów Technikum, Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia oraz 8 absolwentów szkoły w czterotygodniowych praktykach zawodowych w Niemczech. Pierwsza 30 osobowa grupa zdobywała już doświadczenie zawodowe w branżowych przedsiębiorstwach w Lipsku w terminie od 26.02.2018 r.  do 23.03.2018 r. Druga 33 osobowa grupa rozpocznie zagraniczne praktyki 20.05.2018 r.

Młodzież biorąca udział w praktykach na przełomie lutego i marca 2018 r. została zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji, a udział w nim był formą nagrody dla najlepszych uczniów. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzony był zajęciami językowo-kulturalno-pedagogicznymi, dla wszystkich wyjeżdżających do Niemiec. Staże zawodowe realizowane były w firmach działających na terenie Lipska, takich jak: warsztaty samochodowe, zakłady produkcyjne, zakłady fryzjerskie, przedsiębiorstwa handlowe. Uczniowie zdobywali tam doświadczenie zawodowe w zespole zróżnicowanym kulturowo i językowo, zapoznali się funkcjonowaniem niemieckiej firmy, sposobem wykonywania pracy w innym kraju Unii Europejskie, rozwijali takie cechy osobowość, jak odpowiedzialność, kreatywność, nabywali umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podnosili swoje umiejętności językowe. Każdy z uczniów otrzyma jeszcze dokument Europass Mobilność - międzynarodowy dokument mobilności, potwierdzający zdobyte umiejętności w ramach zagranicznego stażu.

Poza zawodowymi korzyściami, wyjazd był także świetną okazją do poznania kultury, historii, zabytków Saksonii. Młodzież miała możliwość zwiedzenia zabytkowej części Lipska, terenu słynnych Targów Lipskich, uważanego za jeden z najpiękniejszych w Niemczech Ogrodu Zoologicznego, 100 metrowego Pomnika Bitwy Narodów, fabryki BMW, wzięła udział w grze miejskiej. Podczas wycieczki do Drezna wszyscy podziwiali zespół pałacowy Zwinger, drezdeńską Operę oraz ścienne malowidło „Orszak książęcy”.

Realizowany w ZST w Strzyżowie projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy praktyk zagranicznych mają zagwarantowane: bezpłatny udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym, przejazd do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, noclegi, bilety na komunikację lokalną, ubezpieczenie, udział w zajęciach kulturowych na terenie Niemiec. Każdy uczestnik otrzymuje także w ramach wsparcia indywidualnego wysokie kieszonkowe (około 900 euro).

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno młodzieży jak i społeczności lokalnej, realizuje projekty praktyk zagranicznych od 2013 r., stawia na europejski wymiar kształcenia, kreatywną i innowacyjną edukację zawodową. Jest szkołą nowoczesną, a jego absolwenci wartościowymi pracownikami na europejskim rynku pracy.

Opracowała

Marzena Kmieć – koordynator projektu

 

Poniżej można obejrzeć zdjęcia z trzech etapów realizacji projektu, tj.: zajęć przygotowawczych, pobytu na praktykach w Niemczech oraz upowszechniania rezultatów projektu.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie z Prezydentem Rzeczpospolitej Polski
Dodano: 2018-10-26     » Na górę

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli na spotkanie z Prezydentem RP.

 

Strzyżów

 

godz. 16.20    Uroczystość złożenia wieńca przed Pomnikiem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Krzyżem Katyńskim (Cmentarz św. Michała).

 

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 15.40 – 16.00.

 

 

godz. 16.30    Spotkanie Prezydenta RP z mieszkańcami (Rynek).

 

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących wizyty Prezydenta RP w Strzyżowie udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Katarzyna Gierałtowska, tel.: 721 800 799.

 

Wiecej informacji http://www.prezydent.pl/dla-mediow/zapowiedzi-prasowe/art,593,wizyta-prezydenta-rp-w-wojewodztwie-podkarpackim.html

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST w dniu 18.10.2018 r.
Dodano: 2018-10-18     » Na górę

W DNIU 18.10.2018 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE      

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE
Dodano: 2018-10-16     » Na górę

W dniu 27 października (sobota)

biblioteka szkolna organizuje wyjazd

na Targi Książki w Krakowie.

               Arturo Perez Reverte w „Królowej Południa” pisał, że „książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę”. Te właśnie słowa są hasłem przewodnim 22. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® i idealnie oddają klimat towarzyszący odkrywaniu nowej literatury. Podczas tegorocznych targów wszyscy czytelnicy będą mogli zanurzyć się w świecie polskiej i zagranicznej twórczości literackiej, spotkać się z ulubionymi pisarzami i nabyć jeszcze ciepłe książkowe nowości.

Koszt wyjazdu ok. 60 zł.

Wszystkich chętnych zapraszamy do biblioteki szkolnej.

Dodał: Krystyna Moskal
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST w dniu 12.10.2018 r.
Dodano: 2018-10-12     » Na górę

W DNIU 12.10.2018 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE      

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Spotkanie ze Zbigniewem Branachem
Dodano: 2018-10-12     » Na górę

Spotkanie ze Zbigniewem Branachem

W dniu 16 października 2018  o godz. 10:45 w Auli ZST w Strzyżowie odbędzie się spotkanie z Panem Zbigniewem Branachem, na temat jego książki "Jan Paweł II. Spisek stulecia". W spotkaniu wezmą udział klasy: 4TM, 3TEA, 3TI. Pozostałe klasy, w miarę możliwości technicznych, mogą śledzić spotkanie za pośrednictwem łącza internetowego, o ile nauczyciel uczący na danej lekcji wyrazi na to zgodę, a uczniowie będą okazywać zainteresowanie tematem i poprawnie się zachowywać. W innym wypadku lekcje odbywają się zgodnie z zaplanowanym tematem.

Zapis transmisji online ze spotkania - https://youtu.be/5PtApksbHbs

 

 https://www.youtube.com/watch?v=5PtApksbHbs

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Skrócone lekcje w dniu 12.10.2018
Dodano: 2018-10-11     » Na górę
W dniu 12.10.2018 lekcje zostaną skrócone.
Lekcje skrócone o 15 minut
Lp.Dzwonki
07:10 - 7:40
17:45 - 8:15
28:20 - 8:50
38:55 - 9:25
49:30 - 10:00
510:05 - 10:35
610:50 - 11:20
711:25 - 11:55
812:00 - 12:30
912:35 - 13:05
Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Olimpiada
Dodano: 2018-10-10     » Na górę

Zapraszamy uczniów ZST do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Pierwszy etap Olimpiady – szkolny - odbędzie się 27 listopada 2018 r.

Regulamin i szczegółowe informacje nt. Projektu „Lekcje z ZUS” i Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" dostępne są na stronie:

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada

Zgłoszenia do olimpiady przyjmuje Pani Anna Giera do dnia 16 października 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Lekcje z ZUS" oraz Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST w dniu 09.10.2018 r.
Dodano: 2018-10-09     » Na górę

W DNIU 09.10.2018 R.SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE      

CZYNNY W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Ogłoszenia od 201 do 210 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0434 sekund.