Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 211 do 220 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
Dodano: 2017-04-05     » Na górę

Spotkanie z podróżnikiem z grupy „trzask.pl”.

W środę, 12 kwietnia 2017 r.
o godz.
11.35

odbędzie się spotkanie z podróżnikiem
na 5 i 6 godzinie lekcyjnej.

Tematem spotkania będzie
Tajlandia.

W spotkaniu wezmą udział klasy pierwsze.

Dodał: Krystyna Moskal
Wyszukiwarka programów stypendialnych
Dodano: 2017-03-31     » Na górę

Informacje o programach stypendialnych wyszukiwarka, baza ofert dla uczniów znajduje się na stronie http://www.mojestypendium.pl/

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze 06.04.2017 r.
Dodano: 2017-03-31     » Na górę

PLAN SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI

w dniu 06.04.2017 r.

 

godz.15.00 Sala B6

Spotkanie najlepszych uczniów i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami, wychowawcami.

 

godz.16.00

Ogólne spotkanie z rodzicami na hali sportowej:

 1. Prelekcja funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie nt. bezpieczeństwa w internecie. 
 2. Prelekcja pracownika biblioteki szkolnej.
 3. Przedstawienie rezultatów projektu „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w programie Erasmus + oraz wręczenie certyfikatów uczestnikom II tury projektu. Obecność uczestników II tury (listopad-grudzień 2016 r.) projektu wraz z przynajmniej jednym rodzicem obowiązkowa. Obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.
 4. Spotkanie tylko dla uczniów i rodziców wyjeżdzających na praktyki w miesiącu maju. Spotkanie obowiązkowe. Pozostali rodzice udają się na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami do sal lekcyjnych.

 

Około godz.16.45

Spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach:

 1. Poinformować rodziców o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.
 2. Przekazanie informacji rodzicom uczniów klas maturalnych o harmonogramie egzaminu maturalnego (godzina stawienia się na egzamin - uczeń spóźniony może nie zostać dopuszczony do egzaminu, wykaz przyborów pomocniczych na egzamin, uineważnienie egzaminu).
 3. Przekazanie informacji rodzicom uczniów klas maturalnych o konieczności rozliczenia uczniów ze szkoła tj. oddanie kluczyka do szafki, oddanie książek do biblioteki itp. 
 4. Sprawy różne właściwe dla danej klasy.
 5. Poinformować rodziców o możliwości odpisu 1% podatku na rzecz Rady Rodzciów przy ZST,

 

Przydział sal dydaktycznych na spotkanie rodziców z wychowawcami: 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

1.

1TI

351203 Technik informatyk

Bryda Przemysław

B 14

2.

1TP

311513 Technik pojazdów samochodowych

Tokarski Grzegorz

A 22

3.

1THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk Rafał

B 13

4.

1TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Pięciak Barbara

B 4

5.

1TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

C 11

6.

2TI

351203 Technik informatyk

Grzegorz Kawa

B 5

7.

2THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna Giera

A 21

8.

2TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

B 1

9.

2TM

311504  Technik mechanik

Joanna Krok - Rysz

B 11

10.

3TI

351203 Technik informatyk

Piotr Tomkowicz

B 3

11.

3THE

522305  Technik handlowiec

331403 Technik ekonomista

Elżbieta Niewolska

A 15

12.

3TP

311513 Technik pojazdów samochodowych

Mariusz Wilczewski

A 23

13.

3TMF

311504  Technik mechanik

514105 Technik usług fryzjerskich

Ewa Worek

A 18

14.

4TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Petrycka Wiater

A 24

15.

4TH

522305  Technik handlowiec

Zofia Wasilewska

A 25

16.

4TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504 Technik mechanik

Mariusz Domaradzki

A 11

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

17.

1m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Krystyna Moskal

B 6

18.

1w

722307 Operator obrabiarek skrawających

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 krawiec

Maciej Majewski

B 12

19.

2m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Anna Tęcza

A 12

20.

2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Grzegorz Włodyka

C 15

21.

2ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

713201 Lakiernik

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

752205 Stolarz

Elżbieta Wójcik

C 12

22.

3 m

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

Kołodziejczyk Robert

C14

23.

3 wk

512001 Kucharz

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

752205 (742[01]) Stolarz

751201 (741[01]) Cukiernik

514101 (514[01]) Fryzjer

751107 Wędliniarz

Katarzyna Szady - Sagan

Spotkanie wywiadowcze przeniesione na inny termin z powodu L4 nauczyciela.

A 13

24.

3 ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

713201 (714[03]) Lakiernik

721306 (721[03]) Blacharz samochodowy

722307 (722[02]) Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

711204 Murarz-tynkarz

Żydzik Dorota

B 2


 

UWAGA:

Wszyscy nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych odpowiada za przygotowanie hali sportowej i nagłośnienia oraz sali B6.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie dla II tury projektu „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus +
Dodano: 2017-03-31     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla II tury projektu „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus +

 

W dniu 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 16 00 w hali sportowej ZST w Strzyżowie odbędzie się spotkanie na którym zostaną przedstawione rezultaty projektu „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w programie Erasmus + oraz nastąpi wręczenie certyfikatów uczestnikom II tury projektu. Obecność uczestników II tury (listopad-grudzień 2016 r.) projektu wraz z przynajmniej jednym rodzicem obowiązkowa. Obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.

 

Koordynator projektu 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Plan rekolekcji wielkopostnych 2017
Dodano: 2017-03-13     » Na górę

Zajęcia lekcyjne w dni rekolekcji od godziny 7.10 odbywają się normalnie. O Ustalonej godzinie nauczyciel który kończy lekcję 4 po dzwonku na przerwę odprowadza młodzież na sale gimnastyczną/do kościoła. Na sali gimnastycznej nauczyciele kontrolują zachowanie młodzieży. Nauczyciel uczący na 6 lekcji o godzinie 12.15 odbiera uczniów z hali sportowej, odprowadza młodzież do kościoła wcześniej sprawdzając obecność uczniów.

 

Poniedziałek 27 marca

11.30 – Konferencja – sala gimnastyczna ZST

12.15 – Nabożeństwo Słowa – kościół

 

Wtorek 28 marca

11.30 – Droga Krzyżowa – kościół

12.15 – Adoracja Najświętszego sakramentu, rachunek sumienia, możliwość spowiedzi

 

Środa 29 marca

11.30 – konferencja sala gimnastyczna ZST

12.15 – Msza święta – kościół

 

UWAGA:

Rekolekcjie również obowiązują uczniów uczących się w  tych dniach w CKP Dobrzechów.

Prowadzi: ks. Maciej Miąsik – Kombonianin 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Erasmus plus - zmienia życie, otwiera umysły - podsumowanie projektu
Dodano: 2017-03-20     » Na górę

loga


 

 Erasmus plus - "zmienia życie, otwiera umysły" - podsumowanie projektu  „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej”

w Programie Erasmus Plus realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

 

Uczestnicy:

53 uczniów ZST w Strzyżowie uczących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich.

 

Okres odbywania praktyk:

Uczniowie odbywali zagraniczne praktyki zawodowe w podziale na dwie tury. Pierwsza 27 osobowa grupa zdobywała praktyczne umiejętności i kwalifikacje zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach od 18 maja 2016 r. do 14 czerwca 2016 r., a druga 26 osobowa grupa uczestników projektu w terminie od 13 listopada 2016 r. do 10 grudnia 2016 r.

 

Miejsce odbywania praktyk:

Staże zawodowe realizowane były w niemieckich firmach działających w Lipsku takich jak: warsztaty samochodowe, zakłady produkcyjne, zakłady fryzjerskie, przedsiębiorstwa handlowe i komunalne.

 

Zajęcia kulturowe:

Podczas praktyk w Lipsku uczniowie zrealizowali bogaty program kulturowy. Organizatorzy przygotowali szereg wycieczek, dzięki którym uczniowie poznali kulturę i historię Saksonii. Zwiedzili zabytkową część Lipska, teren słynnych Targów Lipskich, uważany za jeden z najpiękniejszych w Niemczech Ogród Zoologiczny, 100 metrowy Pomnik Bitwy Narodów, fabrykę BMW. Podczas wycieczki do Drezna niezapomniane wrażenie wywarł na wszystkich zabytkowy kompleks pałacowy Zwinger wraz z otaczającym ogrodem. Uczestnicy projektu uczestniczyli także w zajęciach w Domu Europejskim, Polskim Instytucie, interaktywnych zajęciach w Muzeum Najnowszej Historii Niemiec i Europy.

 

Finansowanie:

Projekt był w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Uczestnicy praktyk zagranicznych mieli zagwarantowane: udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym, przejazd do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, ubezpieczenie, udział w zajęciach kulturowych na terenie Niemiec . Każdy uczestnik otrzymał w ramach wsparcia indywidualnego 1596 euro na opłacenie noclegów i wyżywienie.

 

Dokument Europass Mobilność    

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wydany przez Krajowe Centrum Europass dokument Europass Mobilność, który oficjalnie poświadcza umiejętności i kompetencje zdobyte przez jego posiadacza podczas praktyk zagranicznych. Ze względu na uniwersalność tego dokumentu pod względem jego wydawania oraz zakresu zawartych w nim informacji jest on uznawany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:

 • zdobyli nowe umiejętności i wiedzę w zawodzie, w którym się kształcą;
 • poznali strukturę organizacyjną i sposób funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw;
 • poznali aspekty pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych;
 • kształtowali postawy tolerancji i otwartości międzykulturowej,
 • pogłębili znajomość języków obcych,
 • nauczyli się samodzielności, kreatywności, adaptowania się do warunków życia i pracy w innych krajach europejskich,
 • poznali kulturę i obyczaje kraju przyjmującego,
 • podnieśli swoją konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszych zdjęć na profilu facebokowym - [ zobacz ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Targi pracy
Dodano: 2017-03-17     » Na górę

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie  

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie

zapraszają na

 

TARGI PRACY

w dniu

04 kwietnia 2017  godzinach 10 00 - 1300

 

Miejsce targów: Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11 Hala gimnastyczna budynek C

Istnieje możliwość spotkania z pracodawcami i poznania ofert pracy w Polsce i za granicą z sieci EURES, skorzystania z bezpłatnych porad pośrednika pracy, doradcy zawodowego oraz zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń i staży zawodowych.

 

Informacji udziela Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie

ul. Daszyńskiego 3 tel. 17 276-51-49 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie upowszechniają rezultaty projektów w ramach programu Erasmus Plus
Dodano: 2017-03-20     » Na górę

loga


 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie upowszechniają rezultaty projektów w ramach programu Erasmus Plus

 

W dniu 6 grudnia 2016r. w siedzibie PCEN w Rzeszowie odbyła się konferencja w ramach Regionalnych Spotkań Informacyjnych dotyczących Programu Erasmus Plus. Na zaproszenie organizatorów i prowadzącej Pani Elżbiety Komornickiej przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych: Pan Dyrektor Adam Witek oraz Pani Anna Tęcza, nauczyciel języka niemieckiego, udali się na spotkanie, by podzielić się z zebranymi nauczycielami oraz dyrektorami szkół i placówek z regionu rzeszowskiego doświadczeniami i dobrymi praktykami związanymi z realizacją projektów w ramach programu Erasmus Plus w sektorze Szkolenia i Kształcenie Zawodowe. Wrażeniami z pobytu podzielili się także z uczestnikami konferencji uczniowie ZST w Strzyżowie Kamil Król oraz Agnieszka Piątek, którzy jako uczestnicy realizowanego przez naszą szkołę projektu pt: „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej”, odbyli praktyki zawodowe w Lipsku w Niemczech na przełomie maja i czerwca 2016 r.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
8 marca
Dodano: 2017-03-08     » Na górę

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom pracującym i uczącym się w Zespole Szkół Technicznych składam najserdeczniejsze życzenia uśmiechu, pogody ducha, cudownego nastroju i spełnienia wszystkich, nawet najskrytszych marzeń. Uczennicom – dobrych wyników w nauce i odnalezienia się w zawodzie, który wybrałyście. Nauczycielkom -satysfakcji z pracy i powodzenia w życiu osobistym.

Dyrektor Zepsołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 

Adam Witek

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Dodano: 2017-02-21     » Na górę

28 lutego 2017 w auli LO będzie można oddać krew. 

Wszystkich chętnych zapraszam na krótkie zebranie w B1 w czwartek (23go) na długiej przerwie.

 

Opiekun SU 

Dodał: K. Hałas
Ogłoszenia od 211 do 220 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0401 sekund.