Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 231 do 240 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
KONCERT KOLĘD - organizacja zajęć
Dodano: 2017-01-12     » Na górę

W dniu 13.01.2017 r. odbędzie się świąteczny koncert kolęd, który zostanie poprowadzony przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Koncert został przygotowany pod opieką nauczcyieli Pani Katarzyny Szady - Sagan oraz Katarzyny Hałas.

Zapraszamy wszystkich jednocześnie zachęcając do docenienia pracy i zdolności koleżanek i kolegów oraz nauczycieli.

Organizacja zajęć w tym dniu odbędzie się w następujący sposób:

Lekcja 6 - godzina 12.25 rozpoczyna się normalnie. Nauczyciel sprawdza obecność, wpisuje temat, podaje uczniom zakres materiału, który ma być zrealizowany na zajęciach oraz ten, który mają uczniowie samodzielnie opracować w domu. O godzinie 12.35 nauczyciel uczący wychodzi z uczniami przed szkołę. O godzinie 12.40 rozpoczynamy przejście spod szkoły do Domu Kultury Sokół. Około godziny 12.55 uczniowie siadają w sali kinowej zajmując miejsce w rzędzie jako jedna cała klasa.

Nauczyciel wychowawca ma obowiązek sprawdzić obecność uczniów na sali kinowej. Prosimy wychowawców o przygotowanie list obecności, a po ich wypełnieniu i przepisaniu do e-dziennika, przekazanie do sekretariatu szkoły.

Po koncercie zajęcia są zawieszone.


Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
XII RAJD NARCIARSKO - PIESZY O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO
Dodano: 2017-01-11     » Na górę

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII RAJDZIE NARCIARSKO - PIESZY O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO  który odbędzie się w dniu 18.02.2017 r. (sobota)

Program rajdu:

godz. 10.00 - spotkanie przy leśniczówce w Łętowni - wymarsz

godz. 12.30 - zakończenie imprezy w Siedlisku JANCZAR w Pstrągowej:

- poczęstunek gorąca herbata, kawa, ciepły posiłek

- loteria fantowa dla uczestników

- wręczenie Pucharów

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10,02.2017 r. przez PCKiT w Wiśniowej pod nr telefonu 172765 590

Dodał: sekretariat2
Ogłoszenie o rekrutacji- ERASMUS + uczniowie
Dodano: 2017-01-10     » Na górę

loga


 

 

Ogłoszenie o I naborze w projekcie „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Erasmus Plus

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 16 stycznia 2017 r. I nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus.

Adresatami w I naborze do projektu są:

 1. 30 uczniów drugich i trzecich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie ze środków Unii Europejskiej.
 2. 5 absolwentów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodzie technik handlowiec, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk, którzy w momencie rekrutacji do Projektu posiadają status ucznia klasy czwartej Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 3. Uczniowie i absolwenci starający się o udział w projekcie w I naborze wyjadą na praktyki zagraniczne w terminie od 18 maja do 12 czerwca 2017 r.
 4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu.
 5. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora ZST w Strzyżowie w składzie: koordynator projektu jako przewodniczący, nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas.

Procedura rekrutacji i jej etapy w I naborze do projektu:

 • Kandydat starający się o udział w praktykach uczniowskich (uczniowie klas pierwszych i drugich) wypełnia formularz zgłoszeniowy- załącznik 1A (do pobrania na stronie szkoły) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 16 stycznia 2017 r. do 27 stycznia 2017 r.
 • Kandydat starający się o udział w praktykach absolwenckich (uczniowie klas czwartych) wypełnia formularz zgłoszeniowy– załącznik 1B (do pobrania na stronie szkoły) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia 16 stycznia 2017 r. do 27 stycznia 2017 r.
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen z zachowania na pierwszy semestr szkolnego 2016/2017, jego frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 30 stycznia 2017 roku.
 • W I naborze do Projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2016/17 zachowanie co najmniej dobre oraz ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym nabór do projektu wynosi co najmniej 82%.
 • Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują

w dniach: 31 stycznia 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku C sala 11 lub 1 lutego 2017 r o godzinie 15.30 w budynku C sala 11 do pisemnego testu z języka niemieckiego, a następnie 2 lutego 2017 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 3 lutego 2017 o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Marzeny Kmieć do dnia 30 stycznia 2017 r. do godziny 14 00.

 • Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa. 35 najlepszych kandydatów do praktyk uczniowskich oraz 6 kandydatów do praktyk absolwenckich, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych.
 • Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych w terminie od 15 kwietnia 2017 r. do 22 kwietnia 2016 r.

i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 30 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki uczniowskie oraz 5 osób wyjeżdżających do Niemiec na praktyki absolwenckie.

 • Informacje na temat liczby miejsc dla poszczególnych zawodów dostępne są w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu (dostępny na stronie internetowej szkoły).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (zainteresowania, czas wolny, rodzina, przyjaciele), pytanie o dane osobowe, witanie się.
 • Określanie daty, dni tygodnia, pór dnia, godzin.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków, płacenie rachunku.

Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego i przeszłego Perfekt, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach).

Zakres materiału  do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Lipsku (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).
 • Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.

 

I. Regulamin uczestwnictwa i rekrutacji - [ pobierz ].

a. Formularz zgłoszeniowy - uczniowie - I grupa - [ pobierz ].

b. Formularz zgłoszeniowy - absolwenci - I grupa - [ pobierz ].

II. Regulamin pobytu - uczniowie - [ pobierz ].

III. Regulamin pobytu - absolwenci - [ pobierz ].

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ferie zimowe
Dodano: 2017-01-04     » Na górę

Szanowni Pańśtwo proszę o zapoznanie sięz komunikatem kuratora oświaty w Rzeszowie i przeprowadzenie lekcji na godzinie wychowawczej z danego zakresu tematycznego 

komunikat z KO - [ zobacz ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2017-01-02     » Na górę

W DNIU 02.01.2017 R. SEKRETARIAT

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE

CZYNNY BĘDZIE W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

Dodał: sekretariat
Życzenia
Dodano: 2016-12-22     » Na górę

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

tych Świąt najbardziej rodzinnych,

składam wszystkim

rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi

wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości.

W Nowym 2017 Roku, szczęścia i powodzenia,

aby spełniły się wszystkie marzenia, a każdy dzień był pełen optymizmu.

 

Z najlepszymi życzeniami

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

Adam WITEK

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie dla II tury projektu ERASMUS +
Dodano: 2016-12-22     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla II tury projektu „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus +

 

W dniu 4 styczna 2016 r. o godzinie 15 00 w sali B 12 odbędzie się spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” program Erasmus +. Obecność uczestników II tury (listopad-grudzień 2016 r.) projektu obowiązkowa.

 

Koordynator projektu 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
ERASMUS + projekt dla nauczycieli
Dodano: 2016-12-19     » Na górę

loga


 

Kursy pedagogiczne i językowe dla członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w ramach Programu Erasmus +

 

Przypominamy, że od 1 lipca 2016r. realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie projekt pn. ”Europejska mobilność nauczycieli ZST w Strzyżowie gwarancją wysokiej jakości pracy szkoły”, Akcja: Mobilność edukacyjna w ramach sektora Edukacja Szkolna w Programie Erasmus Plus.

Projekt ten stwarza nauczycielom ZST niepowtarzalną możliwość odbycia zagranicznego kursu pedagogicznego i językowego. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości pracy naszej szkoły poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych jej pracowników. Dzięki udziałowi w Projekcie członkowie kadry poznają niemiecki system edukacyjny, zdobędą wiedzę w zakresie programów i działań realizowanych w szkolnictwie niemieckim w celu przeciwdziałania wczesnemu wypadaniu  z systemu edukacji i wykluczeniu społecznemu, zdobędą nowe kompetencje wychowawcze w zakresie kształtowania u uczniów postaw sprzyjających ich rozwojowi. Udział w Projekcie da ponadto możliwość poszerzenie kompetencji językowych nauczycieli. Dzięki realizacji Projektu mamy również nadzieję na poszerzenie współpracy z placówkami oświatowymi w Niemczech.

 

W ramach udziału w Projekcie pełne wsparcie finansowe na odbycie kursów oraz pobyt za granicą otrzyma dwóch członków Rady Pedagogicznej, którzy zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji.

Pełne wsparcie w ramach Projektu obejmuje: 10 godzin bezpłatnych zajęć przygotowawczych, materiały szkoleniowe dla uczestników zajęć przygotowawczych, 15-godzinny kurs językowy oraz 20-godzinny kurs pedagogiczny za granicą, środki na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca odbywania kursu i z powrotem, wsparcie pieniężne na zakwaterowanie, wyżywienie i bilety komunikacji miejskiej, ubezpieczenie NWW, wsparcie organizacji przyjmującej w trakcie pobytu za granicą w sprawach i formalnościach związanych z odbywaniem kursu, i jest finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Z nieodpłatnych zajęć przygotowawczych będą mogli skorzystać wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej, którzy zgłoszą udział w Projekcie.

 

Szczegółowe zasady ubiegania się o udział w Projekcie znajdują się w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji - [ czytaj ].

Formularz zgłoszeniowy - [ czytaj ]

 

Koordynator Projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Powrót z praktyk z Lipska - położenie autokaru
Dodano: 2016-12-10     » Na górę

loga 


 

Informujemy że uczniowie naszej szkoły powracają z praktyk z Lipska. W trakcie podróży powrotnej, rodzice mogą śledzić położenie autobusu za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie http://wzorek-bus.pl/lokalizacja-gps/ po zalogowaniu i wybraniu pojazdu o określonej rejestracji.

Rejestracja autobusu to: TK 4040k.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Uczniowie ZST w Strzyżowie upowszechniają rezultaty projektu Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe
Dodano: 2016-12-08     » Na górę

loga


  

Uczniowie ZST w Strzyżowie upowszechniają rezultaty projektu Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe

 

W dniu 18 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie odbyła się spotkanie upowszechniające rezultaty zagranicznych praktyk w Lipsku  pierwszej tury uczestników projektu „Europejska Mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” realizowanego w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

Uczestnicy projektu, którzy w dniach 19.05.2016 r. – 13.06. 2016 r. realizowali praktykę zawodową w Niemczech, dzielili się swoimi doświadczeniami  z kolegami i nauczycielami w szkole. Przedstawili samodzielnie wykonane prezentacje multimedialne ukazujące realizację praktyki zawodowej w niemieckich zakładach, przebieg wycieczek kulturoznawczych. Omówili rezultaty uczestnictwa w projekcie, m.in.: zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój kompetencji językowych, przystosowanie się do życia w innych warunkach, w otoczeniu innych ludzi oraz w innej kulturze, umiejętność samodzielnego radzenia sobie w życiu, poszerzenie wiedzy o kraju przyjmującym Niemczech.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie przez pana dyrektora Adama Witka oraz koordynatorkę projektu Marzenę Kmieć certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w zagranicznych praktykach zawodowych. Uczniowie otrzymali także certyfikaty kursu języka niemieckiego zawodowego, zajęć kulturowych i pedagogicznych oraz zaświadczenie o zrealizowaniu stażu zagranicznego wydane przez firmę partnerską w Niemczech.

opracowała

Marzena Kmieć

 

Więcej zdjęc znajduje się na naszym profilu na Facebooku - [ zobacz ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 231 do 240 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0616 sekund.