Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 251 do 260 ( wszystkich: 363 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  
PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Dodano: 2016-11-03     » Na górę

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 7.11.2016r. (PONIEDZIAŁEK)

 

POZIOM PODSTAWOWY

GODZ. 8.00 – 10.00

 

KLASA 4TEI grupa 1 (14 uczniów) – SALA B6

KLASA 4TEI grupa 2(14 uczniów) – SALA B4

KLASA 4TPM(12 uczniów) – SALA B3

KLASA 4TH (9 uczniów) – SALA B2

 

NAUCZYCIELE NADZORUJĄCY PRZEBIEG EGZAMINU:

 

4TEI grupa 1

4TEI grupa 2

4TPM

4TH

 

Lekcja 1

(8.00-8.50)

A. Najdecka

Z. Głowacka

B. Pięciak

J. Butkiewicz

Lekcja 2

(8.50-9.40)

A. Najdecka

Z. Głowacka

B. Pięciak

J. Butkiewicz

Lekcja 3

(9.40-10.00)

A. Giera

G. Kawa

E. Nagrodzka

J. Butkiewicz

 

Po zakończonym egzaminie na poziomie podstawowym uczniowie,którzy nie podchodzą do egzaminu na poziomie rozszerzonym wracają na lekcje o godzinie 10.45i uczestniczą w pozostałych zajęciach zgodnie z planem lekcji swojej klasy.

SALE ZASTĘPCZE:

 

B6

B4

B3

B2

 

Lekcja 1

3TMF/E. Worek – sala A23

3wk/M. Mazur – sala C11

1TEA/P. Tomkowicz – sala A21

1TMF/K. Grosman – sala C15

Lekcja 2

1TI/E. Worek – sala B14

1m/K. Moskal – sala A24

3TMF/P. Tomkowicz – sala A22

1w/G. Włodyka – sala MCI

Lekcja 3

1TEA/E. Worek – sala B14

1m/K. Moskal – sala A21

3TMF/P. Tomkowicz – biblioteka

1w/K. Grosman – sala B5

POZIOM ROZSZERZONY

GODZ. 10.45 – 13.15

 

KLASA 4TEI (18 uczniów) – SALA B6

KLASA 4TEI (6 uczniów), KLASA 4TPM (7 uczniów), KLASA 4TH (2 uczniów) – SALA B1

 

NAUCZYCIELE NADZORUJĄCY PRZEBIEG EGZAMINU:

 

4TEI

4TEI/4TPM/4TH

 

Lekcja 4

(10.45-11.35)

G. Kawa

A. Giera

Lekcja 5

(11.35-12.25)

D. Mękal

B. Pięciak

Lekcja 6

(12.25-13.15)

D. Mękal

E. Nagrodzka

 

Po zakończonym egzaminie uczniowie wracają na lekcje o godzinie 13.15 i uczestniczą w pozostałych zajęciach zgodnie z planem lekcji swojej klasy.

 

SALE ZASTĘPCZE:

 

B6

 

B1

Lekcja 4

3TI/E. Worek – sala B14

 

3TMF/M. Kmieć – sala B5

Lekcja 5

-

 

4TPM/M. Kmieć – sala A21

Lekcja 6

3TI/B. Pięciak – sala A25

 

1THL/D. Żydzik – sala A?

 

UWAGA!

Uczniowie, którzy nie podchodzą do egzaminu maturalnego lub podchodzą do egzaminu z języka niemieckiego, w dniu 7.11.2016r. uczą się normalnie, zgodnie z planem lekcji swojej klasy.

Dodał: sekretariat2
Ogłoszenie dla uczestników drugiej tury projektu ERASMUS
Dodano: 2016-10-28     » Na górę

loga


 

Ogłoszenie dla uczestników drugiej tury projektu: „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” realizowanego w ramach Programu Erasmus Plus

 

W dniu 03.11.2016 r. o godzinie 17 00 w budynku B ZST w Strzyżowie (sala B6) odbędzie się spotkanie  uczestników drugiej tury (wyjazd na praktyki w listopadzie 2016) projektu „Europejska mobilność uczniów ZST w Strzyżowie kluczem do kariery zawodowej” wraz z rodzicami/ opiekunami.

Program spotkania:

 1. Omówienie założeń projektu

 • cele projektu
 • finansowanie
 • partner (organizacja przyjmująca)
 • certyfikacja

2. Informacja o organizacji wyjazdu i pobytu uczniów w Lipsku.

 • okres trwania praktyk
 • transport do Lipska miejsce i warunki zakwaterowania
 • miejsca odbywania praktyk

3. Zapoznanie z regulaminem pobytu w Lipsku

4. Podpisanie zgody/oświadczenia opiekunów

 • zebranie informacji o stanie zdrowia uczestników
 • zgoda rodziców na podanie leków

5. Omówienie zawartości umowy o staż

6. Podpisanie umów

 

Obecność na spotkaniu obowiązkowa

 

Informacje dla wyjeżdżających na praktyki do Niemiec

Warunkiem wyjazdu na praktyki i przekazania dofinansowania jest podpisanie dwustronnej Umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności (osobą uczącą się) w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz trójstronnego Porozumienia o Programie Zajęć (uczestnik – instytucja przyjmująca Europa Haus – ZST w Strzyżowie). Umowa ta określa m.in. miejsce i okres pobytu za granicą, precyzuje wysokość dotacji i termin jej przekazania na konto uczestnika praktyk. W celu podpisania w/w umowy w dn. 03.11.2016 r. o godz. 17 00 odbędzie się spotkanie dyrektora szkoły i koordynatora projektu z wszystkimi uczestnikami Projektu i ich rodzicami/opiekunami. Z warunkami Umowy oraz treścią Porozumienia o Programie Zajęć należy się zapoznać przed ich podpisaniem. Rodzice na w/w  spotkaniu  podpisują zgodę na wyjazd  syna/córki  do Lipska i  jego/jej udział w Projekcie.

Koordynator projektu

 

  Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
  Testowy plan
  Dodano: 2016-10-27     » Na górę

  Zmiany planu lekcji dla ZST - [kliknij]

   

  Projekt planu lekcji na rok szkolny 2016/2017 od 31-10-2016

  Aktualizacja 28.10.2016 r. 

  Prosimy o sprawdzenie czy w planie są wszystkie zajęcia z ramowego planu nauczania.

  Wszystkie usterki proszę zgłaszać do nauczyciela pana Wiesława Bliźniaka.

  Dodał: Wiesław Bliźniak
  Termin i godzina wyjazdu uczniów na zagraniczne praktyki do miasta Lipsk
  Dodano: 2016-10-24     » Na górę

   

  loga

   

   


   

  Uczniowie, którzy wyjeżdżają na zagraniczne praktyki do miasta Lipsk (Niemcy) proszeni są o zgłoszenie się w dniu wyjazdu tj. 17 maja 2017 r. (środa) pod szkołę budynek C o godz. 6.30, o tej godz. zostanie podstawiony autokar. Odjazd autokaru punktualnie o godz. 7.00.

  Prosimy o punktualne stawienie się w wyznaczone miejsce.

  Jednocześnie przypominamy o konieczności zaopatrzenia się w:

  • apteczkę podręczną,
  • zabranie dzienniczka praktyk,
  • ubrania roboczego otrzymanego ze szkoły (osoby które będą pracować w sklepach mają mieć ze sobą strój: biała koszula i czarne spodnie),
  • ważnej legitymacji szkolnej (podbitej).

   

  Zabrania się zabierania ze sobą zamrożonego jedzenia (mięsa itp.).

  NOWOŚĆW trakcie podróży do Niemiec, rodzice mogą śledzić położenie autobusu za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie http://wzorek-bus.pl/lokalizacja-gps/ po zalogowaniu i wpisaniu numeru rejestracji autobusu. Rejestracja autobusu zostanie podana w terminie póżniejszym.

  Gratulujemy wszystkim uczniom zakwalifikowania się do projektu. Życzymy dobrego pobytu i udanych praktyk. Uczniowie którym nie udało się zakwalifikować do projektu mają szansę w kolejnej edycji która będzie realizowana w naszej szkole.

  Serdecznie zachęcamy do nauki języka niemieckiego i pozostałych przedmiotów celem osiągnięcia jak najlepszych wyników w procesie rekrutacji, przypominamy o odpowiedniej frekwencji i zachowaniu.

  Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
  zajęcia artystyczno-rękodzielnicze
  Dodano: 2016-10-19     » Na górę

  Zajęcia artystyczno-rękodzielnicze odbędą się w czwartek 20.X. o godz. 14.15 w sali B14.
  Zapraszamy wszystkich chętnych!

  Dodał: K. Hałas
  Nabór do sekcji SU ZST
  Dodano: 2016-10-18     » Na górę
  Zapraszam wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą pracować w Samorządzie Uczniowskim w sekcjach takich jak: Artystyczna, Multimedialno-Informatyczna, Sportowa, Organizacyjna.

  Warunkiem przyjęcia jest przede wszystkim zachowanie dobre i zainteresowania odpowiadające danej dziedzinie.

  Spotkanie 21 października 2016 r. w sali C11 na długiej przerwie.

  Opiekun SU ZST - K. Hałas
  Dodał: K. Hałas
  Targi Książki w Krakowie
  Dodano: 2016-10-11     » Na górę

  W dniu 29 października (sobota) zapraszamy uczniów, nauczycieli LO , ZST do udziału w 20.Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.

  Wyjazd organizuje biblioteka szkolna w  ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Zgłoszeń prosimy dokonywać w terminie do 20.10.2016r. w bibliotece szkolnej.                                  

  Szczegóły dotyczące programu i udziału w wyjeździe w bibliotece szkolnej.  Liczba miejsc ograniczona.

  Dodał: G. Kawa
  Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
  Dodano: 2016-10-10     » Na górę

  W DNIACH OD 10.10.2016 R. DO 12.10.2016 R. SEKRETARIAT  

  ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

  W STRZYŻOWIE

  CZYNNY BĘDZIE W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

  Dodał: sekretariat
  warsztaty wikliny papierowej
  Dodano: 2016-10-05     » Na górę

  Wszystkich chętnych zapraszamy na warsztaty wikliny papierowej organizowane z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

  Pierwsze zajęcia odbędą się w piątek 7-go października 2016 r. w sali B13 o godz. 14:00.

  Zajęcia prowadzą panie Katarzyna Szady - Sagan i Katarzyna Hałas.

  ZAPRASZAMY!

  Dodał: K. Hałas
  Wyniki glosowania SU ZST 2016/2017
  Dodano: 2016-10-05     » Na górę

  WAGA !
  Mamy już oficjalne wyniki głosowania do Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie na rok szkolny 2016/2017!

  Po przeliczeniu wszystkich głosów, przedstawiamy nowy skład:

  przewodnicząca - Natalia Leszczak - 130 głosy
  z-ca przewodniczącej - Szymon Obacz - 107 głosów
  sekretarz - Kacper Dziok - 94 głosy

  Serdeczne gratulacje!
  Życzymy owocnej pracy!

  Dodał: K. Hałas
  Ogłoszenia od 251 do 260 ( wszystkich: 363 )
  Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]   [ 36 ]   [ 37 ]  

  Na górę strony

   

   


  Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
  Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

  Czas generowania się strony: 0.0482 sekund.