x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 21 do 30 ( wszystkich: 303 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  
Zmiana harmonogramu dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Dodano: 2020-05-04     » Na górę

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uległ zmianie harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych.

Dni 4, 5, 6 maja 2020 r. są dniami w któych odbywa się kształcenie na odległość. 

Dni 8, 9, 10 czerwca 2020 r. są dniami w których odbywa się egzamin maturalny i są to dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Egzaminy
Dodano: 2020-04-24     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczone przez psychologów…
Dodano: 2020-04-22     » Na górę

Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczone przez psychologów…

Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczone przez psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w ramach szczególnego wsparcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

więcej informacji na stronie:

https://www.ko.rzeszow.pl/_na_glownej/dyzury-telefoniczne-w-zakresie-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-swiadczone-przez-psychologow/

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wydawanie świadectw dla klas które kończą naukę w dniu 24.04.2020
Dodano: 2020-04-22     » Na górę

Serdecznie zapraszamy absolwentów klas 4 oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po odbiór świadectw ukończenia Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokumenty szkolne złożone przy rekrutacji w dniach i godzinach określonych ogłoszeniem. Szczegółowy imienny harmonogram odbioru dokumentów określa wychowawca klasy i umieszcza w folderze kształcenie na odległość w odpowiedniej klasie w pliku o nazwie harmonogram odbioru świadectw według wzoru:

Nr z e-dziennika

Imię ucznia

Pierwsza litera nazwiska

Godzina odbioru dokumentów

1

Anna

Z

8.00

2

Marek

B

8.15

używając numerów z dziennika, imion i pierwszej litery nazwiska. Absolwent, który nie przyjdzie na ustaloną godzinę będzie mógł odebrać świadectwo dopiero 4.05.2020 r. Każdy absolwent musi mieć ze sobą kluczyk do szafki (lub równowartość kluczyka w przypadku jego zagubienia), dowód osobisty, książki, które zostały wypożyczone z biblioteki.

Proszę zabrać swoje rzeczy z szafek szkolnych, klucz zwrócić wychowawcy. Należy się również rozliczyć z biblioteką szkolną, która będzie w tych dniach otwarta. Absolwenci, którzy zdają egzamin w sesji poprawkowej czerwiec – lipiec 2020 i którzy przysłali skan na e-mail szkoły mają donieść oryginał deklaracji.

Proszę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa i stosowaniu się do zasad panujących w kraju określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. W związku z tym każda osoba ma mieć założoną maseczkę oraz rękawiczki jak również posiadać włąsny długopis. Prosimy o nie gromadzenie się w grupki a zachowanie obowiązującej odległości. Absolwenci będą wpuszczani do budynku B od strony liceum i wypuszczani od strony parkingu przy „zielonej łączce”. Drzwi będzie otwierał pracownik szkoły.

Wychowawca będzie wydawał świadectwa w Sali B12.

Piątek 24.04.2020

Od godziny 8.00 do 15.00 klasa 4TEA 26 osób – wychowawca Dagmara Żarek

Od godziny 16.00 do 19.00 klasa 3LOdD 10 osób – opiekun roku Katarzyna Petrycka – Wiater

Poniedziałek 27.04.2020

Od godziny 8.00 do 15.00 klasa 4TI 29 osób - wychowawca Przemysław Bryda

Wtorek 28.04.2020

Od godziny 8.00 do 15.00 klasa 4TP 21 osób – wychowawca Grzegorz Tokarski

Środa 29.04.2020

Od godziny 8.00 do 15.00 klasa 4THL 23 osób – wychowawca Rafał Wilk

Czwartek 30.04.2020

Od godziny 8.00 do 15.00 klasa 4TMF 20 osób – wychowawca Katarzyna Petrycka - Wiater

Poniedziałek 4.05.2020 r.

Od godziny 8.00 do 15.00 absolwenci, którzy nie odebrali dokumentów w dniach wcześniejszych po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 172761193.

Nie jest możliwy odbiór dokumentów w innych godzinach niż tych co zostały ustalone przez wychowawcę.

Nauczyciele prowadzą kształcenie na odległość w dniu 24.04.2020 dla uczniów klas 4.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
4, 5, 6 maja
Dodano: 2020-04-22     » Na górę

Informujemy że w dniach 4, 5, 6 maja będzie odbywało się kształcenie na odległość. Nie są to dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych jak było to planowane. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Praktyki klasy 2TI
Dodano: 2020-04-22     » Na górę

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną praktyki dla kasy 2TI które były zaplanowane w terminie 20.04 - 15.05.2020 zostają przesunięte na termin 25.05 - 19.06.2020.

Od dnia 20.04.2020 klasa 2TI ma kształcenie na odległość.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
Dodano: 2020-04-21     » Na górę

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych Technikum nie odbędzie się w sposób dotychczas przyjęty.

Informacja dotycząca wydawania świadectw ukończenia szkoły zostanie podana w treminie póżniejszym.

Prosimy o śledzenie ogłoszeń na stronie szkoły.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Rekrutacja na rok szkolny 2020/21
Dodano: 2020-04-15     » Na górę

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 10 kwietna 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.2020.657) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas 1 publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez MEN.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą umieszczone po podaniu do publicznej wiadomości przez MEN.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Kształcenie na odległość
Dodano: 2020-04-14     » Na górę

Informujemy, że kształcenie na odległość w szkołach zostało wydłużone decyzją Ministra Edukacji Narodowej do dnia 26.04.2020 r.

Klasyfikacja i zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas maturalnych odbywa się zgodnie z obowiązującym dotychczas kalendarzem roku szkolnego tzn. zakończenie zajęć dydaktycznych odbędzie się 24.04.2020 czyli jest to dzień prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Egzaminy maturalne zostały przesunięte na termin późniejszy. Dokładny termin egzaminów zostanie przedstawiony na trzy tygodnie przed egzaminem.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Życzenia Wielkanocne 2020
Dodano: 2020-04-08     » Na górę

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Święta Wielkanocne 2020 roku to Święta szczególnie wyjątkowe, inne niż dotychczas.

Pragnę wszystkim Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom oraz Sympatykom szkoły złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby te Święta, chociaż tak inne, przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość – taki mały cud. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. I niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie w radości i pokoju.

 

Adam Witek

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 21 do 30 ( wszystkich: 303 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0516 sekund.