Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 341 do 348 ( wszystkich: 348 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]  
Godziny otwarcia Sekretariatu ZST
Dodano: 2016-02-05     » Na górę

W dniu 05.02.2016 r. sekretariat Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie czynny będzie od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Dodał: sekretariat
Spotkanie wywiadowcze 26.01.2016
Dodano: 2016-01-19     » Na górę

 

TEMATYKA SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI w dniu 26.01.2016 r. o godz.16.00

 I.      Spotkania wychowawców klas z rodzicami (godz. 16.00).

Należy:

 1. Zapoznać rodziców z zmianami w Statucie szkoły.
 2. Przekazać rodzicom podstawowe informacje o egzaminie maturalnym (decyzji ich dzieci w sprawie przystąpienia do egzaminu, formie, strukturze i przebiegu egzaminu, terminie złożenia deklaracji ostatecznej oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego – 7.02.2016r.) – klasy IV technikum.
 3. Przekazać rodzicom podstawowe informacje o trwającej i kolejnej (maj - lipiec 2016) sesji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- klasy IV i III oraz technikum i ZSZ.
 4. Zapoznać rodziców z wynikami badań osiągnięć edukacyjnych przeprowadzanych w I semestrze roku szkolnego w danej klasie.
 5. Zapoznać rodziców z wynikami klasyfikacji śródrocznej oraz frekwencją uczniów
 6. Przeprowadzić ankietowanie rodziców w ramach ewaluacji wewnętrznej (materiały u Pani Anny Tęczy).
 7. Przypomnieć rodzicom proponowane przez szkołę formy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz zapoznać z udziałem ich dzieci w tych zajęciach.
 8. Poinformować rodzciów o możliwości odpisu 1% podatku na rzecz Rady Rodzciów przy ZST

 

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

L.P.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1.1TIGrzegorz KawaB 5
2.1THFAnna Giera - przeniesiona na inny termin z powodu L4C 13
3.1TEPAgnieszka KrólB 1
4.1TMJoanna Krok - RyszB 11

5.

2TI

Piotr Tomkowicz

B 3

6.

2THE

Elżbieta Niewolska

B 12

7.

2TP

Mariusz Wilczewski

A 23

8.

2TMF

Ewa Worek

A 5

9.

3TEI

Katarzyna Petrycka Wiater

C 12

10.

3TH

Zofia Wasilewska

C 15

11.

3TPM

Mariusz Domaradzki

A 24

12.

4TI

Przemysław Bryda

A 25

13.

4TPM

Kazimierz Prasnal

A 22

14.

4TE

Rafał Wilk

B 13

15.

4TH

Dorota Żydzik

A 1

16.1mAnna TęczaA 18
17.1wGrzegorz WłodykaB 4
18.1wsElżbieta WójcikC 14

19.

2 m

Kołodziejczyk Robert

A 19

20.

2 wk

Katarzyna Szady - Sagan

B 14

21.

2 ws

Grosman Katarzyna

B 2

22.

3m

Maciej Majewski

C 11

23.

3 wk

Grzegorz Tokarski

A 13

24.

3 ws

Katarzyna Hałas

B 6

Powyższy program dostosowany do klasy wpisać do dziennika wychowawcy i potwierdzić podpisami klasowej rady rodziców.

II.      Spotkanie Rady Rodziców (godz. 17.00) - sala B6

Należy:

 1. Przedstawić projekt zmian programu profilaktyki szkoły przyjętych przez radę pedagogiczną w dniu 15.01.2016– pani Maria Mazur.
 2. Podjąć uchwałę w sprawie programu profilaktyki na rok szkolny 2015/16.

 

UWAGA:

Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzą w trakcie spotkania wywiadowczego dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B.

Po zakończonym przez wychowawcę spotkaniu wywiadowczym, pełni on dyżur w pokoju nauczycielskim.

Dyzur pełniony jest przez nauczycieli do godziny 17.40

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze klasy 1THF
Dodano: 2016-02-02     » Na górę

Spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klasy 1THF odbędzie się w dniu 09.02.2016 r. o godz. 16.00 w sali B1

Anna Giera - wychowawca klasy

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Informacje dotyczące składania deklaracji do „nowego” egzaminu zawodowego
Dodano: 2016-01-25     » Na górę

Informacje dotyczące składania deklaracji do „nowego” egzaminu zawodowego

Miejsce składania deklaracji

 • Uczeń/słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły do której uczęszcza,
 • Absolwent szkoły składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył,
 • Absolwent szkoły, która została zlikwidowana składa deklarację dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
 • Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który kończy się 1 miesiąc przez rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ) składa deklarację organizatorowi kursu
 • Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) składa deklarację organizatorowi kursu,
 • Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący ponownie do egzaminu składa deklarację dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Terminy składania deklaracji

Sesja 1 styczeń-luty 2016:  do 14 września 2015 r.

Sesja 2 (dla Z.22 i Z.23):  do 11 grudnia 2015 r

Sesja 3 maj-lipiec 2016:  do 30 stycznia 2016 r.

Sesja 4 sierpień-październik: do 6 maja 2016 r.

Informujemy, że w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację można złożyć po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

 

Wzory deklaracji

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Rajd narciarsko - pieszy
Dodano: 2016-01-20     » Na górę

Zapraszamy do udziału w rajdzie narciarsko - pieszym o puchar przechodni Starosty Strzyżowskiego - zobacz ogłoszenie.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Informacje dla uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Dodano: 2016-01-20     » Na górę

UCZNIOWIE, KTÓRZY W DANYM DNIU ZDAJĄ EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

ZGŁASZAJĄ SIĘ TYLKO NA EGZAMIN, Z ZAJĘĆ W TYM DNIU SĄ ZWOLNIENI,

NATOMIAST POZOSTALI UCZNIOWIE Z DANEJ  KLASY ZGŁASZAJĄ SIĘ NA ZAJĘCIA.

 

Harmonogram części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następujących dniach:

- w dniu 21.01.2016 r. Kwalifikacja E.14 technik informatyk – godz. 8.00 sala B11, godz. 12.00 sala B11

- w dniu 22.01.2016 r. Kwalifikacja E.14 technik informatyk – godz. 8.00 sala B11, godz. 12.00 sala B11

 - w dniu 29.01.2016 r. Kwalifikacja E.12 technik informatyk – godz. 8.00 sala B5, godz. 12.00 sala B5, godz. 16.00 sala B5

- w dniu 01.02.2016 r. Kwalifikacja A.22 technik handlowiec – godz. 9.00, sala B12, godz. 15.00, sala B12

- w dniu 02.02.2016 r. Kwalifikacja A.36 technik ekonomista – godz. 9.00, sala B12, godz. 15.00, sala B12

- w dniu 03.02.2016 r. Kwalifikacja A.36 technik ekonomista – godz. 9.00, sala B12

 

Uczniowie na egzamin mają obowiązek zgłosić się nie później niż 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym i  przyborami jakie znajdują sie w komunikacie Dyrektora CKE na stronie internetowej OKE Kraków oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń I piętro bud. B


 

Dodał: sekretariat
Materiały na mature
Dodano: 2016-01-19     » Na górę

Materiały dla nauczcyieli i uczniów dotyczące egzaminu maturalneo - nowa formuła - http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/23-egzamin-maturalny/347-materialy

 

Zachęcamy do zapoznania się.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna
Dodano: 2016-01-11     » Na górę

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie informuje, że dzień 14 stycznia 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 24/2015 z dnia 10 września 2015 r., jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ze względu na odbywający się w tym dniu pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.


Harmonogram części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dniu 14.01.2016 r.

Kwalifikacja E.12 technik informatyk – godzina 10.00, sala B4, B6

Kwalifikacja A.22 technik handlowiec – godzina 12.00, sala B2, B1

Kwalifikacja A.36 technik ekonomista – godzina 12.00, sala B3, B4

Kwalifikacja E.14 technik informatyk – godzina 14.00, sala B4, B3, B2


Zdający uczniowie proszeni są o stawienie się przynajmniej 30 minut przed egzaminem oraz o zabranie ze sobą dowodu osobistego i długopisu z czarnym wkładem.

 

Nauczyciele uczestniczący w egzaminie mają obowiązek stawić się na godzinę przed egzaminem, pozostali nauczyciele zgłaszają się w tym dniu do sekretariatu celem podpisania listy obecności, dyżurują w pokoju nauczycielskim, wypełniają dokumentację szkolną, uzupełniają e-dziennik itp.

 

Młodociani pracownicy w tym dniu normalnie pracują w zakłądach pracy.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 341 do 348 ( wszystkich: 348 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]   [ 35 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0777 sekund.