Zespół Szkół Technicznych
  • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 31 do 40 ( wszystkich: 218 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  
Zmiana terminu składania podań w rekrutacji.
Dodano: 2019-06-14     » Na górę

W związku z komunikatem Kuratora Podkarpackiego ulegają zmianie terminy w rekrutcji do szkół ponadpodstawowych.

Komunikat Kuratora  - [ czytaj ]

Termin składania podań do 18.06.2019 r.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Egzamin klasyfikacyjny w CKP
Dodano: 2019-06-14     » Na górę

Uczniowie którzy mają wyznaczony egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów które są realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego proszeni są o zgłoszenie się na egzaminy w poniedziałek tj. 17.06.2019 r. na godzinę 13.00 do sekretariatu CKP.

Termin oraz godzinę egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczył dyrektor CKP.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Powrót z praktyk z Drezna. Erasmus +
Dodano: 2019-06-13     » Na górę

loga


 

Informujemy, że uczniowie odbywający zagraniczne praktyki w mieście Drezno (Niemcy) wracają do Polski w dniu 15 czerwca 2019 r. Odjazd autokaru z Niemiec o godz. 7.00.

W trakcie podróży z Niemiec, rodzice mogą śledzić położenie autobusu za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie http://wzorek-bus.pl/lokalizacja-gps/ po zalogowaniu i wpisaniu numeru rejestracji autobusu TK6020S

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
SUPERTALENT 2019
Dodano: 2019-06-13     » Na górę

SUPERTALENT 2019

Do tegorocznego powiatowego konkursu Supertalent niektórzy uczestnicy przygotowywali się bardzo długo i wytrwale. Dwoje przyjechało nawet do ZST w Strzyżowie po raz drugi, aby walczyć o tytuł najlepszego ucznia powiatu strzyżowskiego.

Wyjątkowy był fakt, że spotkali się uczniowie III klas gimnazjum i ósmoklasiści ze szkół podstawowych. Byli to (w kolejności alfabetycznej wg nazw miejscowości):

Martyna Włodyka ze Szkoły Podstawowej w Dobrzechowie;

Michał Irzyk z Gimnazjum w Dobrzechowie;

Oliwia Godek z Gimnazjum we Frysztaku;

Daria Świerad z Gimnazjum w Godowej;

Patrycja Lech z Gimnazjum w Lutczy;

Julia Kuczek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzyżowie;

Filip Czarnik z Gimnazjum w Strzyżowie;

Jan Czarnik z Gimnazjum w Wiśniowej;

Maja Pietrasz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej;

Kamila Sieczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wysokiej Strzyżowskiej;

Gabriela Ziobro z Gimnazjum w Wysokiej Strzyżowskiej.

Przyjechali oni 11.06.2019 r. pod opieką swoich nauczycieli i wspierani przez drużyny kibiców, aby wykazać się wiedzą z różnych dziedzin naukowych. Zebranych serdecznie powitał Dyrektor ZST, Adam Witek.

Konkurs uświetnili swoją obecnością Wicestarosta Strzyżowski, Tomasz Garncarski, oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Strzyżowskiego, Marta Utnicka, reprezentujący patrona, a zarazem fundatora głównych nagród. Na początku wręczyli oni wszystkim uczestnikom upominki „na szczęście”: grawerowane czterolistne koniczynki ZST i życzyli powodzenia w zawodach.

A te nie były chyba najłatwiejsze. Zwłaszcza pierwsze pytania dały się we znaki młodzieży. Być może trema przeszkadzała w odpowiedziach…

Szybko jednak uczestnicy przypomnieli sobie o co walczą: oprócz najważniejszego tytułu istotne są też nagrody! Najlepszy spośród uczniów z każdego typu szkół otrzymać miał przecież smartfon SAMSUNG Galaxy J6+. Na pozostałych czekały elektroniczne upominki od firmy Control Tec.

Po eliminacjach do finału przeszli: Julia Kuczek, Jan Czarnik i Filip Czarnik. Wszyscy ostro atakowali kolejne pytania i zadania, ale ósmoklasistka ze Strzyżowa nie pozostawiła wątpliwości co do poziomu swojej wiedzy. To Julia Kuczek wywalczyła tytuł SUPERTALENT 2019. Najlepszy spośród gimnazjalistów okazał się natomiast Jan Czarnik.

Goście reprezentujący patrona konkursu wraz z Dyrektorem ZST wręczyli nagrody i dyplomy uczestnikom, gratulowali wiedzy oraz odwagi.

 

Organizatorzy dołączają do tych gratulacji!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich wspaniałym opiekunom, którzy współpracują z ZST w popularyzowaniu wiedzy.

Życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy serdecznie dziękują za sponsoring Powiatowi Strzyżowskiemu oraz firmie Control Tec.

 

Ewa Worek

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie biblioteki szkolnej
Dodano: 2019-06-12     » Na górę

Biblioteka szkolna prosi uczniów o zwrot książek. Zainteresowanych wypożyczeniami na okres wakacji prosimy o kontakt.

 

Jolanta Ziemba

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów technikum
Dodano: 2019-06-12     » Na górę

Dzień 17 i 18.06.2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum w związku z organizowanym egzaminem pisemnym i praktycznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia uczą się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Informacja dla stypendystów o sprawozdaniu
Dodano: 2019-06-12     » Na górę

Zgodnie z zapisami § 17 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018-2019” w serwisie internetowym projektu www.podkarpackie.edu.pl zostało udostępnione Sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR) w ramach projektu.

Sprawozdanie z realizacji IPR przygotowuje Wnioskodawca, we współpracy z Opiekunem dydaktycznym, Stypendystą/Stypendystką i/lub jego/jej rodzicem/opiekunem prawnym, po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Okres sprawozdawczy: 1 września 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

Wypełnienie sprawozdania możliwe będzie po zalogowaniu się użytkownika w serwisie.

Sprawozdanie należy wypełnić i wysłać w serwisie internetowym, następnie wydrukować, opatrzyć pieczęcią szkoły oraz podpisami i pieczęciami osób upoważnionych (Dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły oraz Opiekun dydaktyczny).

Wersję papierową sprawozdania należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca br. Sprawozdanie musi zostać wypełnione i złożone dla każde(go/j) Stypendyst(y/ki) projektu oddzielnie. Niezłożenie sprawozdania może skutkować obowiązkiem zwrotu przekazanego stypendium.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wypełnieniem i dostarczeniem sprawozdania, prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,Oddziału nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4nr tel. 17 743 30 70, 17 743 30 58.

Adres do doręczeń:

listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

osobiście: Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (parter), al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!
Dodano: 2019-06-12     » Na górę

 

13 czerwca w atrium Liceum Ogólnokształcącego
odbędzie się próba ustanowienia rekordu czytania w jednym
momencie. Będzie to część ogólnopolskiej akcji czytelniczej
JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!
Biblioteka szkolna zaprasza więc
czytelników i miłośników dobrej lektury: nauczycieli, uczniów,
studentów, dorosłych, seniorów do udziału we wspólnym czytaniu
i dołożenia swojej cegiełki w ustanowieniu rekordu.
Możemy udowodnić, że Strzyżów czyta!
W tym roku nasza szkolna akcja odbędzie się pod hasłem:
Miłość nie jedno ma imię…
Przynosimy własne książki (dziewczęta oczywiście o miłości) lub wypożyczamy
ze zbiorów biblioteki i będziemy czytać wspólnie przez 5 minut – każdy to,
na co ma ochotę. A potem.. kilka niespodzianek.

13 czerwca w atrium Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się próba ustanowienia rekordu czytania w jednymmomencie. Będzie to część ogólnopolskiej akcji czytelniczej

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!


Biblioteka szkolna zaprasza więc czytelników i miłośników dobrej lektury: nauczycieli, uczniów, studentów, dorosłych, seniorów do udziału we wspólnym czytaniu i dołożenia swojej cegiełki w ustanowieniu rekordu. Możemy udowodnić, że Strzyżów czyta!


W tym roku nasza szkolna akcja odbędzie się pod hasłem: Miłość nie jedno ma imię…


Przynosimy własne książki (dziewczęta oczywiście o miłości) lub wypożyczamy ze zbiorów biblioteki i będziemy czytać wspólnie przez 5 minut – każdy to, na co ma ochotę.

A potem.. kilka niespodzianek.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Co słychać u naszych uczniów i absolwentów w Dreźnie ?
Dodano: 2019-06-12     » Na górę

loga


 

Co słychać u naszych uczniów i absolwentów w Dreźnie ?


Dobiega końca czterotygodniowy pobyt 28 uczniów i 5 absolwentów naszej szkoły na praktykach zawodowych w Dreźnie w ramach projektu „Europejska jakość kształcenia zawodowego w ZST w Strzyżowie drogą do rozwoju uczniów i regionu” w programie Erasmus +.

Nasi praktykanci przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie pracują w zakładach pracy na terenie Drezna i okolic, dokąd dojeżdżają samodzielnie, korzystając niekiedy z dwóch lub trzech środków lokomocji.

W zależności od zawodu praktykanci zostali przydzieleni do różnych firm. Technicy ekonomiści, handlowcy i logistycy poznają strukturę firmy, metody i warunki pracy w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, uczą się systemu rozliczeń obowiązującego w danej firmie, rozwijają swoją wiedzę w zakresie tworzenia dokumentacji handlowo-magazynowej, korzystają z technologii informatycznych. Z kolei informatycy mają miejsca praktyk w serwisach komputerowych, gdzie zajmują się lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego, systemu operacyjnego i aplikacji, projektują i wykonują lokalne sieci komputerowe, obsługują lokalne sieci komputerowe, konfigurują urządzenia sieciowe, rutery i urządzenia zabezpieczające, a także samodzielnie tworzą bazy danych na użytek danego przedsiębiorstwa. Uczniowie wiążący swoją przyszłość z zawodem technika pojazdów samochodowych i mechanika pojazdów samochodowych pracują w warsztatach samochodowych. Ich praca polega przede wszystkim na demontażu podzespołów pojazdów, naprawie lub wymianie części. Uczą się także diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego wraz z interpretacją wyników pomiarów oraz kalkulacją kosztów naprawy. Technicy mechanicy odbywają praktyki w firmach produkcyjnych, zajmujących się produkcją komponentów technologicznych w procesie obróbki skrawaniem. Uczą się oni opracowywać i analizować dokumentację technologiczną, wykonywać prace montażowe i operacje technologiczne z zakresu obróbki skrawaniem, wykorzystywać maszyny CNC w produkcji sprzętów i materiałów użytkowych. Technicy usług fryzjerskich poznają najnowsze technologie pielęgnacji , stylizacji i koloryzacji włosów w salonach fryzjerskich, a uczniowie z kierunku technik analityk poznają standardy europejskie obowiązujące w zagranicznych laboratoriach chemicznych, Wykonują badania laboratoryjne przy pomocy nowoczesnego sprzętu specjalistycznego i programów komputerowych.

W czasie wolnym od pracy praktykanci biorą udział w zajęciach kulturowych, dzięki którym mają możliwość zwiedzania i poznawania uroków Saksonii. W trzeci weekend pobytu w Dreźnie uczestnicy projektu odbyli kilkugodzinną wycieczką do Szwajcarii Saksońskiej (die Sächsische Schweiz), gdzie mieli możliwość zobaczyć niepowtarzalne skalne wytwory piaskowcowe, przełomy rzeki Łaby oraz twierdzę w miejscowości Koenigstein. Twierdza ta należy do jednych z najpiękniejszych umocnień tego typu w Europie. W Zielone Świątki odwiedzili oni najciekawsze miejsca Lipska. Zwiedzili budynek dworca głównego, kościoły św. Mikołaja i Tomasza, unikalne na skalę światową zabytkowe pasaże handlowe w centrum miasta, Stary Ratusz, Alte Waage, Alte Börse, zabytkowe kamienice przy rynku starego miasta, restaurację Auerbachskeller, pomniki J.S.Bacha, J.W.Goethe, najważniejsze budynki Uniwersytetu Lipskiego w centrum miasta oraz Muzeum Najnowszej Historii Niemiec. Dużą atrakcją dla uczniów kształcących się w kierunkach technik pojazdów samochodowych i technik mechanik była wizyta w Muzeum Transportu, gdzie można zobaczyć kolekcje samochodów, lokomotyw, tramwajów, samolotów.

Pod koniec drugiego tygodnia praktyk odbyła się wizyta monitorująca przebieg praktyk w Dreźnie, w której uczestniczyli dyrektor szkoły Adam Witek oraz koordynator projektu Marzena Kmieć. W ramach zajęć kulturowych wzięli oni udział w zorganizowanym dla praktykantów rejsie statkiem po Łabie oraz wizytowali miejsca pracy, gdzie zapoznali się zakres obowiązków uczniów oraz dzielili się spostrzeżeniami na temat wykonywanej przez praktykantów pracy z ich przełożonymi. W oczach pracodawców uczniowie i absolwenci naszej szkoły wyróżniają się pracowitością, kulturą osobistą, zaangażowaniem przy wykonywaniu powierzonych zadań.

Dla uczniów i absolwentów naszej szkoły pobyt w Dreźnie wiąże się nie tylko ze zdobywaniem nowych doświadczeń zawodowych i podnoszeniem kompetencji językowych. Młodzież, będąca z dala od rodzinnego domu, musi się zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Uczy się radzenia w nowych, często trudnych sytuacjach, przełamywania barier kulturowych, współpracy i pomocy w grupie, a także zarządzania czasem i pieniędzmi, co na pewno ułatwi im start w dorosłe życie.

Cała społeczność szkolna może być dumna ze wszystkich uczestników projektu. Na co dzień wykazują się oni dużą odwagą oraz dojrzałością. Wywiązują się ze wszystkich obowiązków, jakie zostały im powierzone. Godnie reprezentują naszą szkołę, powiat, Polskę.                    

 

opracowała Marzena Kmieć

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Uczymy się ratować życie
Dodano: 2019-06-12     » Na górę

Uczymy się ratować życie

W dniu 14. 06. 2019. odbędzie się kolejna edycja akcji „Uczymy się ratować życie”. W zajęciach
z ratownictwa , które odbędą się na hali sportowej ZST pod kierunkiem nauczycieli Roberta Kołodziejczyka i Grzegorza Włodyki, wezmą udział wyznaczone klasy wg następującego harmonogramu:

  • lekcja 2 - klasy: 2fm, 2THF, 3TI
  • lekcja 3 - klasy: 3TEA, 3TMF, 3THL

Uczniowie wyznaczonych klas biorą udział w akcji po wyrażeniu zgody przez nauczyciela uczącego na danej lekcji. Nauczyciele, którzy wyrażą zgodę przyprowadzają uczniów na halę sportową.

 

O godzinie 10.00 na hali sportowej odbędzie się prelekcja dla wszystkich uczniów w szkole na temat: „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Prelekcję poprowadzi Pani Edyta Jacek - Bieryło. (25 minut) W związku z powyższym wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami o godzinie 9.50 kończą lękcję 3 i zbierają się na hali sportowej. Nauczyciele ustawiają się wraz z młodzieżą.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 31 do 40 ( wszystkich: 218 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0392 sekund.