x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 51 do 60 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  
Życzenia Bożonarodzeniowe 2019
Dodano: 2019-12-20     » Na górę

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,

gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole,

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść...

Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia...

To noc wyjątkowa... Jedyna... Niepowtarzalna...

Noc Bożego Narodzenia…

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Współpracownikom, Przyjaciołom i Sympatykom Szkoły, by tegoroczne Święta były jednymi z piękniejszych. Niech będą one czasem spędzonym w gronie rodzinnym, bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a wigilijne światło niech da wszystkim poczucie bezpieczeństwa i pozwoli z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Niech tajemnicza atmosfera wigilijnej nocy, zapach choinki, odgłos łamanego opłatka i cichutko płynące dźwięki najpiękniejszych kolęd przyniosą chwile zadumy, refleksji i wzruszenia, ale też radości wynikającej z obecności najbliższych.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra, życzliwości, zdrowia, pomyślności oraz samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym Nowym Roku ...

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

Adam Witek

 

 

Serdecznie dziękuję Naszym Przyjaciołom za życzenia przesłane do szkoły poprzez kartkę, maila lub złożone osobiście.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Koncert kolęd 20.12.2019 godz. 12.00
Dodano: 2019-12-17     » Na górę

W dniu 20.12.2019 r. (piątek) w Domu Kultury Sokół o godzinie 12.00 odbędzie się koncert kolęd przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie pod opieką Pani Katarzyny Szady - Sagan. 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców Strzyżowa. Wstęp wolny.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ankieta ewaluacyjna dla uczniów
Dodano: 2019-12-18     » Na górę

Zespół do spraw ewaluacji prosi wszystkich nauczycieli o wypełnienie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w szkole przekazanej przez e-dziennik, a wszystkich wychowawców o przekazanie swoim wychowankom linku do ankiet dla uczniów w celu jej wypełnienia.

Ankieta dla uczniów : https://forms.gle/c8UgqtE2qt9TM8fYA

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Wigilie klasowe 2019 oraz koncert kolęd
Dodano: 2019-12-03     » Na górę

W dniu 20.12.2019 r. (piątek) planowane są wigilie klasowe w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz koncert kolęd przygotowany przez uczniów pod opieką Pani Katarzyny Szady - Sagan. Wigilie mogąrozpocząć  się od godziny 10.45 i będą trwać do końca lekcji 4 tj. 11.30 pod opieką wychowawcy. Wychowawcy klas na l.4 wpisują zamiast tematu lekcji w rubryce inne zajęcia „Wigilia Klasowa” oraz sprawdzają obecność (edytują lekcje która została wyłączona). Po zakończonej wigilii uczniowie sprzątają klasę. O godzinie 11.40 (na lekcji 5 oraz 6) – wychowawcy klasy lub nauczyciele uczący wpisują zamiast tematu lekcji w rubryce innych zajęć temat „Koncert kolęd i pastorałek” oraz sprawdzają obecność (tak jak wcześniej edytują lekcje wyłączoną w e-dzienniku) i wychodzą do domu kultury.

Koncert kolęd rozpocznie się o godzinie 12.00 i będzie trwał do 13.00. Wychowawcy klas sprawdzają obecnośc uczniów na sali widowiskowej DK Sokół przed koncertem. Po koncercie lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Termin spotkania wywiadowczego klasy 3w Branżowej Szkoły I Stopnia
Dodano: 2019-12-09     » Na górę

Spotkanie wywiadowcze klasy 3w Branżowej Szkoły I Stopnia odbędzie się w dniu 10.12.2019 r. (wtorek) w sali B4 o godzinie 14.45.

Dodał: sekretariat2
Termin spotkania wywiadowczego klasy 3 THF
Dodano: 2019-12-05     » Na górę

W dniu 05.12.2019 r. o godzinie 14.30 w sali C14 odbędzie się spotkanie wywiadowcze klasy 3 THF – Pani Zofia Wasilewska.

Dodał: sekretariat2
Nabór do projektu PO WER
Dodano: 2019-12-02     » Na górę


 

Ogłoszenie o I naborze w projekcie „Europejskie doświadczenie w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie” finansowego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie ogłasza od 9 grudnia 2019 r. I nabór uczestników praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu pn.: „Europejskie doświadczenie w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w projekcie „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus +, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Adresatami w I naborze do projektu są:

 1. 17 uczniów drugich i trzecich klas Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik analityk oraz 3 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie uczących się w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, którzy nie uczestniczyli wcześniej w projektach praktyk zagranicznych realizowanych w ZST w Strzyżowie finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 2. 10 absolwentów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodzie: technik handlowiec, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk, technik logistyk, technik analityk, którzy w momencie rekrutacji do Projektu posiadają status ucznia klasy czwartej Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.
 3. Uczniowie i absolwenci, starający się o udział w projekcie w I naborze, odbędą praktyki zagraniczne w terminie od 25 maja 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.
 4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w formie zapisanej w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu dostępnym na stronie internetowej szkoły.
 5. Proces rekrutacji prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora ZST w Strzyżowie w składzie: koordynator projektu lub inna osoba kadry zarządzającej projektem jako przewodniczący, nauczyciel języka niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas uczniów biorących udział w rekrutacji.

Procedura rekrutacji i jej etapy w I naborze do projektu:

 • Kandydat starający się o udział w praktykach uczniowskich wypełnia formularz zgłoszeniowy - załącznik 1A (do pobrania na stronie szkoły w zakładce POWER 2019) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły od dnia od 9 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r
 • Kandydat starający się o udział w praktykach absolwenckich (uczniowie klas czwartych) wypełnia formularz zgłoszeniowy – załącznik 1B (do pobrania na stronie szkoły w zakładce POWER 2019) i składa go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r.
 • Komisja Rekrutacyjna przeprowadza analizę kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanych przez kandydata ocen z zachowania na drugi semestr szkolnego 2018/2019, jego frekwencji na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym rozpoczęcie naboru do projektu i ogłasza listę osób zakwalifikowanych do pierwszego etapu rekrutacji do dnia 17 grudnia 2019 r.
 • W I naborze do projektu kwalifikowani są uczniowie, którzy uzyskali na koniec drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019 ocenę z zachowania co najmniej dobrą w przypadku uczniów Technikum oraz ocenę bardzo dobrą w przypadku uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, ich frekwencja na zajęciach szkolnych w semestrze poprzedzającym rozpoczęcie naboru do projektu wynosi co najmniej 80% - praktyki uczniowskie,  a 79% - praktyki absolwenckie.
 • Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do pierwszego etapu rekrutacji przystępują w dniach: 17 grudnia 2019 r. o godzinie 15.30 w budynku B sala 6 lub 18 grudnia 2019 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 6 do pisemnego testu z języka obcego, a 02 stycznia 2020 r. o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 lub 03 stycznia 2020 r o godzinie 15.00 w budynku B sala 14 do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin gotowości przystąpienia do testu z języka niemieckiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej należy zgłosić u koordynatora projektu Marzeny Kmieć lub pani Anny Tęczy do dnia 17 grudnia 2019 r. do godziny 12 00.
 • Na podstawie wyników uzyskanych w tym etapie rekrutacji utworzona zostanie lista rankingowa 25 najlepszych kandydatów do praktyk uczniowskich oraz 11 kandydatów na praktyki absolwenckie, którzy wezmą udział w zajęciach przygotowawczych.
 • Drugi etap selekcji przeprowadzony zostanie pośród uczestników zajęć przygotowawczych
 • Po zakończeniu zajęć przygotowawczych i na jego podstawie ustalona zostanie ostateczna lista rankingowa 20 uczniów wyjeżdżających do Niemiec na praktyki uczniowskie i 10 osób wyjeżdżających na praktyki absolwenckie.
 • Informacje na temat liczby miejsc dla poszczególnych zawodów dostępne są w Regulaminie Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu (dostępny na stronie internetowej szkoły).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego:

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (zainteresowania, czas wolny, rodzina, przyjaciele, wzajemne relacje, obowiązki w domu).
 • Określanie daty, dni tygodnia, pór dnia, godzin.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków, płacenie rachunku.
 • Żywienie: produkty spożywcze, posiłki,
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasu teraźniejszego i przeszłego Perfekt, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach, powinnościach, zasadach i regułach).

Zakres materiału językowego do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego – dotyczy wyłącznie uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia:

 • Reagowanie w sytuacjach typowych – przedstawianie się, opowiadanie o sobie (autoprezentacja), pytanie o dane osobowe, opis wyglądu, zainteresowania.
 • Określanie daty, godzin.
 • Żywienie: produkty spożywcze, posiłki, przyzwyczajenia żywieniowe.
 • Restauracja, kawiarnia: zamawianie posiłków.
 • Materiał gramatyczny z zakresu stosowania czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous, przeszłego Past Simple, stosowanie trybu rozkazującego, stosowanie czasowników modalnych (mówienie o umiejętnościach (can), powinnościach (should), zasadach i regułach (must, mustn’t, can’t)).

Zakres materiału do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Rozmowa na temat powodów uczestnictwa w praktykach zagranicznych, celów projektu, regulaminu Uczestnictwa i Rekrutacji do Projektu, Regulaminu pobytu na praktykach zagranicznych w Niemczech (program wsparcia, prawa, obowiązki uczestników).
 • Na rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje strój adekwatny do sytuacji.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zmiana planu lekcji od 16.12.2019
Dodano: 2019-12-02     » Na górę

Od dnia 16.12.2019 nastąpi zmiana planu lekcji w związku ze zmianą semetru I na II w klasach 4 technikum.

Prosze o zapoznanie się z propozycją zmian, sprawdzeniu ilości godzin z poszczególnych przedmiotów zgodnie z ramowym planem nauczania.

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać do dyrektora szkoły.

Zobacz testowy plan lekcji - [ plan lekcji od 16.12.2019 ]

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Segregacja odpadów
Dodano: 2019-11-27     » Na górę

Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie z myślą o dobro naszego środowiska wprowadzamy w Zespole Szkół Technicznych segregację odpadów. W związku z tym dotychczasowe kosze, znajdujące się w poszczególnych salach lekcyjnych budynku B i C, zostały usunięte. Na korytarzach pojawiły się kosze do segregacji odpadów z podziałem na: szkło, papier, plastik, metal.

Proszę wrzucać odpady zgodnie z zasadami segregacji.

Dbając o środowisko dbamy o nasze zdrowie, które jest bezcenne.

Serdecznie dziękuję

Adam Witek

Dyrektor

Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
INFORMACJA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE OD 27.01-15.05.2020r.
Dodano: 2019-11-25     » Na górę

INFORMACJA DLA UCZNIÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE OD 27.01-15.05.2020r.

 

 

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. o godz:

- 8:30 klasa 2TA i 2TE i 2TI

- 10:30 klasa 2TM i 2TP

 w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dniu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis, dzienniczki można zakupić w sklepiku ZST.

Do przerwy świątecznej zostaną rozdane uczniom umowy o praktyki. Na odprawie uczniowie zobowiązani są do zwrotu podpisanych umów. Uczniowie, którzy nie zwrócą umów, nie mogą odbyć praktyk.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 51 do 60 ( wszystkich: 290 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0480 sekund.