x
Ogłoszenia - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
 • UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Ciekawe zawody i specjalnosci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znaleznieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

 
 
Ogłoszenia

Ogłoszenia od 61 do 70 ( wszystkich: 340 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]  
Szkolenie BHP
Dodano: 2018-04-24     » Na górę

Informacja dla uczniów odbywających  praktykę zawodową od dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie pana Jana Sopla.

Odprawa przed pójściem na praktykę zawodową i szkolenie z zakresu BHP odbędzie się w dniu 30.04.2018r. o godzenie 7.30  w Sali ZST. W  B14. Klasy 2 TEA i 2 TMF.

Natomiast kl. 2 TP w CKP Dobrzechów o godz.12.20 w  Sali 17.

Obecność uczniów na szkoleniu i odprawie jest obowiązkowa. Szkolenie dotyczy również uczniów wyjeżdzających w ramach projektu ERASMUS +. Uczeń bez odbytego szkolenia BHP nie może odbywać praktyki zawodowej.

Każdy uczeń musi w dnu szkolenia posiadać dzienniczek praktyk i długopis. Uczniowie w klas drugich powinni zakupić dzienniczki w sklepiku ZST. Uczniowie i absolwenci wyjeżdzający z projektu Ersamus +  odbiorą dzienniczki w trakcie szkolenia BHP.

Każdy uczeń może sobie sam znaleźć miejsce praktyk. Informacja o miejscu odbywania praktyk znajduje się na stronie Internetowej ZST w dziale Szkolenie Praktyczne i zakładka Praktyka zawodowa. Na odprawie zostaną rozdane umowy o praktykę zawodową.

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
Dodano: 2018-04-19     » Na górę

 

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

DLA KLAS MATURALNYCH W DNIU 27.04.2018 r.

ROK SZKOLNY 2017/2018

 • godz. 8.30 – Msza Święta w Kościele Farnym w Strzyżowie,
 • godz. 9.45 – zebranie całej społeczności szkolnej na hali sportowej (ustawienie młodzieży według klasy obok krzeseł z odpowiednim oznaczeniem, wychowawca stoi obok klasy),
 • godz. 10.00 -  uroczyste rozpoczęcie zakończenia roku szkolnego klas maturalnych (lekcja 3 zostaje zawieszona - w dzienniku odnotowuje się uroczyste zakończenie roku szkolnego, planowana godzina zakończenia to 10.30),
 • wręczenie certyfikatów Europass dla uczniów którzy odbyli praktyki w ramach projektu Erasmus +,
 • godz. 10.45 - rozpoczęcie zajęć lekcyjnych dla uczniów, spotkanie absolwentów z wychowawcami klas.

 

L.P.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1.

4 TI

Piotr Tomkowicz

B2

2.

4 THE

Elżbieta Niewolska

B12

3.

4 TP

Mariusz Wilczewski

C14

4.

4 TMF

Ewa Worek

B6

5.3 LOdDZofia GłowackaC15

Sale zastępcze:

za sale

 

B2

x

B12

A5   - klasa 1 TEI – p. Ł. Wolan  

C14

A23  - klasa 2w – ks. M. Mijal

B6

MCI – klasa 3TI – p. M. Mazur

C15

B11 – klasa 2THL – p. A. Giera

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie z Szymonem Hołownią - organizacja
Dodano: 2018-04-19     » Na górę

W dniu 23.04.208 r. na hali sportowej odbędzie się spotkanie z Szymonem Hołownią. Na spotkanie zapraszamy wszystkich uczniów wraz z nauczycielami. W przypadku gdy któryś z nauczycieli ma zaplanowany sprawdzian lub inne wydarzenie może pozostać w klasie z uczniami i kontynuować naukę.

Przygotowanie hali sportowej godzina 4 i 5 lekcyjna przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zniesienie krzeseł, ławek, ustawienie nagłośnienia, położenie materacy.

Zbiórka młodzieży na hali sportowej wraz z nauczycielami godzina 12.05 . Uczniowie ustawiają się klasami wraz z nauczycielem uczącym który sprawuje opiekę przez całe spotkanie. Pozostali nauczyciele siadają w raz z uczniami w różnych miejscach. Nauczyciel w dzienniku odnotowują zamiast tematu informację o spotkaniu na godzinie 6 i 7 lekcyjnej. 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenie dla uczestników zajęć przygotowawczych
Dodano: 2018-04-16     » Na górę

Ogłoszenie dla uczestników zajęć przygotowawczych w ramach projektu „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” w ramach programu Erasmus Plus 

W związku z realizacją w siedzibie Fundacji Troska w Kozłówku w dniach 21.04.2018r. – 22.04.2018r. spotkania integracyjnego w projekcie „Europejska praktyka uczniów ZST w Strzyżowie inwestycją w przyszłość” programu Erasmus Plus prosimy wszystkich uczestników zajęć przygotowawczych (II tura) o przybycie na miejsce zbiórki w dniu 21.04. 2018 r. o godz. 9.45 przed budynek B ZST w Strzyżowie oraz o zabranie śpiwora i ciepłej odzieży.

Przypominamy, że spotkanie integracyjne odbywa się w ramach zajęć pedagogicznych (10 godz. dla każdej grupy) w ramach w/w projektu i obecność na nim jest warunkiem ukończenia kursu przygotowawczego. Podczas spotkania uczestnicy przedstawią wykonaną przez siebie na zajęciach kulturowych prezentację multimedialną.

Zgody rodziców na udział w spotkaniu do odebrania w sekretariacie szkoły dn. 18 i 19.04.2018 r.

Uzupełnione należy oddać w trybie pilnym, najpóźniej do 20.04.2017 r. koordynatorowi projektu Marzenie Kmieć.

 

koordynator projektu

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie z Szymonem Hołownią
Dodano: 2018-04-13     » Na górę

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, uczniów, rodziców, nauczycieli na spotkanie z Szymonem Hołownią w dniu 23.04.2018 r. o godzinie 12.20 w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Spotkanie organizowane jest pod patronatem Wicestarosty Strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom dzięki, którym mogliśmy zorganizować spotkanie:

- Organowi prowadzącemu szkołę tj Powiatowi Strzyżowskiemu;
- Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych;
- właścicielowi firmy Triton Panu Januszowi Rokicie;
- Prezesowi Banku Spółdzielczego Panu Andrzejowi Raszce;
- Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Panu Bogdanowi Żyburze;
- włascicielowi Ośrodka Doradczo - Szkoleniowego, BHP Expert Panu Piotrowi Majewskiemu;
- właścicielom Firmy Usługowo - Handlowej WOJAN Panu Antoniemu Wójtowiczowi oraz Panu Tomaszowi Wójtowiczowi;
- właścicielom firmy BROWAMATOR Panu Ziemowitowi Fałatowi i Panu Przemysławowi Czarnikowi;
- osobie prywatnej Panu Bogdanowi Żyburze ze Strzyżowa,

- osobie prywatnej Panu Wacławowi Szaremu ze Strzyżowa.

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
KONKURS IT i cyberbezpieczeństwo
Dodano: 2018-04-12     » Na górę

 KONKURS IT i cyberbezpieczeństwo

Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych po raz kolejny organizuje konkurs IT
i Cyberbezpieczeństwo dla uczniów szkół średnich!

 

Celami konkursu są:

 1. Promocja nauki programowania;
 2. Motywowanie i zainteresowanie uczniów samodzielnym poszerzaniem wiedzy w zakresie informatyki;
 3. Motywowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych na kierunku informatyka;
 4. Odnalezienie osób z predyspozycjami i talentami w dziedzinie informatyki.

 

Przebieg konkursu:

 1. Etap szkolny – składa się z testu zawierającego pytania typu zamkniętego z różnymi wagami za odpowiedź, w tym niektóre pytania mają punktację ujemną; etap ten trwa 60 minut.
 2. Etap finałowy – składa się z testu zawierającego pytania typu zamkniętego z różnymi wagami za odpowiedź; w tym niektóre pytania mają punktację ujemną; etap ten trwa 60 minut.

 

Zakres tematyczny konkursu:

 • znajomość technologii i języków programowania (w tym Android, C, C++,Java, HTML, JavaScript, PHP, ASSEMBLER, x86);
 • znajomość podstaw działania systemów typu Unix i podstawowe polecenia;
 • znajomość podstawowych narzędzi systemu Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10;
 • znajomość podstaw baz danych;
 • znajomość podstawowych poleceń MS EXCEL;
 • znajomość budowy komputera (w tym magistrali systemowych i złącz komputerowych);
 • znajomość konwersji systemów liczbowych (BIN, OCT, DEC, HEX);
 • znajomość przedrostków wielokrotności jednostek używanych w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci;
 • znajomość formatów graficznych i muzycznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci komputerowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego (w tym adresy IPv4, IPv6, topologie, domeny internetowe);
 • znajomość standardów internetowych i organizacji stanowiących je;
 • znajomość podstaw działania telefonii komórkowej;
 • znajomość podstawowych systemów szyfrowania informacji;
 • znajomość zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem (szkodliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo systemów operacyjnych, spam, bezpieczeństwo na portalach społecznościowych, prywatność w sieci);
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z metodykami zarządzania projektami IT (AGILE, PRINCE2)
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z e-usługami w RP.
 • znajomość innych zagadnień związanych z szeroko pojętym IT.

 

Harmonogram:

Etap szkolny – 25.04.2018 r. (środa), godzina 12.00

Etap Finałowy – 23.05.2018r. (wtorek) godzina 12.00, Warszawa.

 

 

Prawo do udziału w konkursie mają wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie, którzy w terminie do 20 kwietnia 2018  zgłoszą chęć udziału u p. Łukasza Wolana.

 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Targi pracy
Dodano: 2018-04-10     » Na górę

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Życzenia Wielkanocne 2018
Dodano: 2018-03-29     » Na górę

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary 
w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
W imieniu uczniów  i wszystkich pracowników
Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie
pragnę złożyć życzenia, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha. 
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą, 
niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
I niech światło Jego słowa  prowadzi nas 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Pragnę rodzicom, uczniom, nauczycielom pracownikom oraz wszytkim sympatykom szkoły złożyć życzenia, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. I niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie w radości i pokoju.

 

Adam Witek

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie z podróżnikiem
Dodano: 2018-03-28     » Na górę

W czwartek, 22 marca, odbyło się w naszej szkole kolejne już spotkanie z podróżnikiem z grupy „trzask.pl” – panem Maciejem Krasem. W spotkaniu uczestniczyli chętni uczniowie z Technikum z klas 1TEI, 1TILA, 1THF, 1TPM, 2TEA i 3TEP.

Tym razem prezentacja przedstawiała historię wyprawy do Indii, egzotycznego dla nas kraju pełnego kontrastów. Jest to państwo zajmujące 7. miejsce w świecie pod względem powierzchni oraz 2. pod względem liczby ludności. Indie podporządkowane Wielkiej Brytanii były przez długi czas „klejnotem w koronie brytyjskiej”. Dzięki pokojowym działaniom Mahatmy Gandhiego, stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1947 r., Wielka Brytania przyznała Indiom niepodległość.

Jak mogliśmy się przekonać dzięki prezentacji, Indie to z jednej strony niezwykle barwny kraj, urzekający pięknymi krajobrazami, bogactwem, wspaniałymi zabytkowymi miastami, pełnymi przepychu pałacami i świątyniami, a z drugiej strony uderzająca ogromna bieda tamtejszych ludzi koczujących na brudnych ulicach, dziwne czasem dla nas obyczaje i wierzenia, święte krowy swobodnie poruszające się po ulicach.

Pan Maciej w bardzo interesujący sposób, często przeplatając pokaz humorystycznym komentarzem, opowiadał o wyprawie do Indii. Przybliżył uczniom panującą tam kulturę, zwyczaje, religię i codzienne życie tamtejszych mieszkańców. Opowiadał ciekawe historie i przygody przeżyte w czasie wyprawy, uświadamiał, jakie niespodzianki czekają na turystów. Opowieści te jak zwykle były poparte pięknymi zdjęciami. Prezentacja urozmaicona była również rekwizytami przywiezionymi z wyprawy m.in.: banknotami, oryginalną szczoteczką do zębów oraz strojami, które zostały zaprezentowane – dzięki temu uczniowie zobaczyli jak w Indiach ubierają się kobiety i mężczyźni, gdyż stroje można było przymierzyć. Tradycyjny kobiecy ubiór – sari to kolorowy pas materiału o długości 5-6 metrów, którego się nie zszywa, a jedynie oplata wokół ciała. Najpopularniejszą metodą przewiązywania sari jest zawijanie szaty dookoła talii i pozostawianie jej końca na ramieniu. Sposób noszenia sari zdradza, z jakiej części subkontynentu pochodzi nosząca je kobieta. Na tradycyjny strój męski składa się salwar – szerokie, długie i zwężane ku dołowi spodnie oraz kamiz – luźna koszula przypominająca tunikę, zazwyczaj sięgająca do kolan.  

Indie są niezwykle ciekawym i fascynującym krajem. W czasie trwania pokazu uczniowie m.in.: „odwiedzili” duchową stolicę Indii – Waranasi, Złotą Świątynie Sikhów w Amritsarze, dawną stolicę Mogołów, świątynię Karni Mata, w której świętym zwierzęciem jest szczur. Odbyli podróż po Gangesie – świętej rzece dla milionów hindusów, przemierzyli majestatyczną Pustynię Thar. Mogli podziwiać wspaniały Taj Mahal – według wielu najpiękniejszy pomnik miłości na Ziemi, słynne Niebieskie Miasto, Radżasthan – baśniową krainę potężnych Maharadżów i pięknych księżniczek. 

Spotkanie trwało dwie godziny lekcyjne, w czasie których uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści i oglądali prezentację, poznali wiele ciekawych informacji na temat tego kraju, jak również mogli wykazać się swoją wiedzą, za co otrzymywali słodką nagrodę w postaci żelków Haribo ;)

Dzięki takim spotkaniom z podróżnikiem ma miejsce wzbudzanie u młodzieży ciekawości świata, co zachęca do czytelnictwa, do ciągłego zdobywania wiedzy, a przez to poznawania świata, rozwijania swoich pasji.

Krystyna Moskal

 

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Spotkanie wywiadowcze 05.04.2018
Dodano: 2018-03-26     » Na górę

PLAN SPOTKANIA WYWIADOWCZEGO Z RODZICAMI w dniu 05.04.2018 r.

 

Spotkanie najlepszych uczniów i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami, wychowawcami godz. 15.00 Sala B6

Około godz. 16.00 (po spotkaniu z najlepszą młodzieżą) spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach:

1. Poinformować rodziców o:

 • wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów,
 • wynikach BOEU oraz wynikach próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • przeprowadzenie ankiety wśród rodziców uczniów objętych pomocą PP,

2. Przekazanie informacji rodzicom uczniów klas maturalnych o:

 • zagrożeniach oceną niedostateczną/nieklasyfikowaniem oraz przewidywanych ocenach rocznych w tym o ocenie rocznej zachowania,
 • harmonogramie egzaminu maturalnego (godzina stawienia się na egzamin - uczeń spóźniony może nie zostać dopuszczony do egzaminu, wykaz przyborów pomocniczych na egzamin, unieważnienie egzaminu),
 • konieczności rozliczenia uczniów ze szkołą tj. oddanie kluczyka do szafki, oddanie książek do biblioteki itp.

3. Sprawy różne właściwe dla danej klasy.

4. Około godz - 16.40 - Spotkanie Rady Rodziców – sala B1

Około godz - 17.00 - Spotkanie dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Lipska w miesiącu maju (Erasmus plus) oraz ich rodziców. Spotkanie obowiązkowe - sala B6

UWAGA:

Wszyscy nauczyciele w trakcie spotkania wywiadowczego prowadzą dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim w budynku B

 

Przydział sal na spotkanie wywiadowcze z wychowawcami:

 

 

Nr


Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Sala


Technikum

 

1.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Kaziemierz PrasnalB12
2.1 TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Katarzyna Szady SaganA13
3.1THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska Zofia

B14
4.1TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura GrzegorzB5
5.2TI351203 Technik informatykBryda PrzemysławA25
6.2TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski GrzegorzA18
7.2THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk RafałB13
8.2TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Damara MękalC11
9.2TFM

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Tomkowicz Elżbieta

A19

10.3TI351203 Technik informatykGrzegorz KawaA24
11.3THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Anna GieraA23
12.3TEP

331403 Technik ekonomista

311513 Technik pojazdów samochodowych

Paulina Czapczyńska

A22

13.3TM311504  Technik mechanikJoanna Krok - RyszB11
14.4TI351203 Technik informatykPiotr TomkowiczB4
15.4THE

522305  Technik handlowiec

331403 Technik ekonomista

Elżbieta NiewolskaA20
16.4TP311513 Technik pojazdów samochodowych

w zastępstwie za Mariusza Wilczewskiego 

Mariusz Domaradzki

A11
17.4TMF

311504  Technik mechanik

514105 Technik usług fryzjerskich

Ewa Worek

A12

 

Branżowa Szkołą I Stopnia

 

18.1fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena BorkowskaB1
19.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata SkrzypekB2
20.2m723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)Krystyna MoskalB3
21.2wm

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy)

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Robert Kołodziejczyk - zwolnienie L4 - wywiadówka przeniesiona na dzień 11.04.2018 - godz. 16.00

 

B4

 

22.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

753105 Krawiec

Maciej MajewskiB6
23.3m723103 Mechanik pojazdów samochodowychAnna TęczaC12
24.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

512001 Kucharz

514101 Fryzjer

722307 Operator obrabiarek skrawających

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Grzegorz WłodykaC14
25.3ws

522301 Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

713201 Lakiernik

741103 Elektryk

722204 Ślusarz

752205 Stolarz

Elżbieta Wójcik

C15

Dodał: Adam Witek, Dyrektor ZST
Ogłoszenia od 61 do 70 ( wszystkich: 340 )
Strony: [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]   [ 17 ]   [ 18 ]   [ 19 ]   [ 20 ]   [ 21 ]   [ 22 ]   [ 23 ]   [ 24 ]   [ 25 ]   [ 26 ]   [ 27 ]   [ 28 ]   [ 29 ]   [ 30 ]   [ 31 ]   [ 32 ]   [ 33 ]   [ 34 ]  

Na górę strony

 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0626 sekund.