x
Kształcenie na odległość - Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych
  • Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, UCZYMY | WYCHOWUJEMY | BAWIMY | Co nas wyróżnia??? | Uczysz się, kiedy chcesz ... E-learning | Ciekawe zawody i specjalnoœci | Systematycznie unowoczesniana baza dydaktyczna | Urozmaicone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne | (zajęcia na basenie, stoku narciarskim, lodowisku, strzelnicy, wycieczki dydaktyczne, kabaret szkolny) | Dobrze wykształcona, młoda, energiczna kadra pedagogiczna | Bogate życie kulturalne - koncerty, dyskoteki, spotkania, wycieczki | Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych, kółek zainteresowań | (kółko fotograficzne, informatyczne, matematyczne i inne przedmiotowe) | Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz w zasadniczej szkole zawodowej mechanik pojazdów samochodowych | Konsultacje maturalne oraz z przygotowania zawodowego | Zajęcia wyrównawcze | Swiadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, MEN, stypendium Przecławczyka, stypendium Rady Miejskiej dla najlepszych absolwentów) | Dobrze wyposażona biblioteka szkolna i multimedialne centrum informacji | pomagamy w znalezieniu miejsca praktyki i zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach rynku lokalnego i regionalnego

  
Kształcenie na odległość

Drogi Uczniu, Szanowny Rodzicu od dnia 25.03.2020 r. zostaje uruchomione Kształcenie na odległość z wykorzystaniem poniższych materiałów umieszczanych przez nauczycieli dla poszczególnych klas. Kształcenie na odległość to nowe wyzwanie dla każdego z nas. Dlatego postaramy się zorganizować je w najprostszy i najlepszy sposób. Proszę o wyrozumiałość dla każdej ze stron.

Poniżej znajdują się katalogi dla każdej klasy a w nich katalogi o nazwie przedmiotu uczonego w szkole. W katalogu z klasą znajduje się plik o nazwie "Informacja nt zdalnego nauczania - klasa X" z informacją, w jaki sposób zorganizowane jest kształcenie na odległość określone przez nauczycieli uczących w danej klasie. Materiały z konkretnego dnia nauki, nauczyciel umieści w katalogu z nazwą przedmiotu. Dla porządku nazwa takiego katalogu będzie to dzień prowadzenia zajęć wynikający z planu lekcji.

Głównym kontaktem ucznia, rodzica z nauczycielem jest e-dziennik, chyba, że nauczyciel określi dodatkowy sposób kontaktu wpisując taką informację w pliku o organizacji kształcenia na odległość. Każdy nauczyciel pełni dyżur do dyspozycji państwa i uczniów w godzinach zaplanowanych planem lekcji. W tym czasie będzie mógł przeprowadzać wideokonferencję z uczniami, prowadzić czat wyjaśniając zadany do nauki materiał lub prowadzić ocenianie ucznia według możliwości technicznych obu stron. Dodatkowo mogą się Państwo kontaktować z nauczycielem w innych godzinach ustalonych przez nauczyciela. W okresie kształcenia na odległość uczniowie będą mogli otrzymywać oceny. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczniowie uczestniczyli w kształceniu na odległość. Wszyscy nauczyciele maksymalnie połowę czasu przeznaczonego na kształcenie na odległość przeprowadzą za pomocą technik z użyciem monitora ekranowego a pozostałą bez jego użycia. Oznacza to, że uczniowie muszą samodzielnie pracować na materiałach przekazanych przez nauczycieli, obejrzeć program naukowy w telewizji naziemnej, przeczytać książkę lub temat w podręczniku lub inny wskazany materiał przez nauczyciela uczącego. Nie oznacza to, że będą pozostawieni sami sobie. Mogą zadawać pytania i rozmawiać z nauczycielami cały czas poprzez określone przez nauczyciela formy kontaktu zdalnego.

Młodociani pracownicy w dni określone w planie lekcji, jako dni nauki w ZST uczą się w kształceniu na odległość. Decyzję o uczęszczaniu młodocianego pracownika na praktyczną naukę zawodu w dni przewidziane w planie lekcji podejmuje pracodawca.

Zarządzenie dyrektora szkoły dotyczące kształcenia na odległość.
Załącznik do zarządzenia określający organizację kształcenia na odległość w tym informacje dla ucznia, rodzica i nauczyciela.

Z poważaniem

Adam Witek

 

Informacje od pedagoga szkolnego - Pani Maria Mazur dotyczące wsparcia uczniów, rodziców, bieżacej sytuacji itp. 
Biblioteka - darmowe e-booki, oraz inne materiały - Pani Jolanta Ziemba 

 

Nr

Klasa

Zawód, profil

Wychowawca

Dokumenty do nauki zdalnej
1.2LOdDLiceum Ogólnokształcące dla dorosłychopiekun roku Beata Skrzypek

2. 3LOdDLiceum Ogólnokształcące dla dorosłychopiekun roku Katarzyna Petrycka Wiater


Technikum

 

3.1IFp

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Katarzyna Grosman

4.1Ip351203 Technik informatykArtur Kowalski

5.1EAp

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Weronika Strzępek

6.1PMp

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Wójcik Elżbieta

7.1HLp

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Anna Giera

8.1TI351203 Technik informatykJoanna Krok - Rysz

9.1TIF

351203 Technik informatyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Agnieszka Pająk

10.1TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Agnieszka Najdecka

11.1THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Paulina Czapczyńska

12.2TI351203 Technik informatykWolan Łukasz

13.2TEA

31403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Tomkowicz Piotr

14.2TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Worek Ewa

15.2THLF

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

514105 Technik usług fryzjerskich

Tęcza Anna

16.3TPM

311513 Technik pojazdów samochodowych

311504  Technik mechanik

Prasnal Kaziemierz 

17.3TEI

331403 Technik ekonomista

351203 Technik informatyk

Szady-Sagan Katarzyna 

18.3THF

522305  Technik handlowiec

514105 Technik usług fryzjerskich

Wasilewska Zofia

19.3TILA

351203 Technik informatyk

333107 Technik logistyk

311103 Technik analityk

Żybura Grzegorz

20.4TI351203 Technik informatykBryda Przemysław

21.4TP311513 Technik pojazdów samochodowychTokarski Grzegorz

22.4THL

522305  Technik handlowiec

333107 Technik logistyk

Wilk Rafał

23.4TEA

331403 Technik ekonomista

311103 Technik analityk

Mękal Dagmara

24.4TMF

514105 Technik usług fryzjerskich

311504  Technik mechanik

Katarzyna Petrycka Wiater

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 

25.1mop

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających 

Katarzyna Hałas

26.1wp

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

514101 Fryzjer 

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

751204 Piekarz

752205 Stolarz

741103 Elektryk

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictiwe

Maciej Majewski

27.1mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających 

Mariusz Domaradzki

28.1w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

514101 Fryzjer 

522301 Sprzedawca

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

751204 Piekarz

741201 Elektromechanik

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictiwe

Krystyna Moskal

29.2mo

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów oraz kilku uczniów u pracodawcy)

722307 Operator obrabiarek skrawających (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych oraz kilku uczniów w CKP Dobrzechów, nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Wilczewski Mariusz

30.2w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

722204 Ślusarz

512001 Kucharz

751201 Cukiernik

522301 Sprzedawca

432106 Magazynier-Logistyk

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

752205 Stolarz

Włodyka Grzegorz

31.3fm

514101 Fryzjer (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w pracowniach szkolnych)

723103 Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu w CKP Dobrzechów)

Marzena Borkowska

32.3w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

522301 Sprzedawca

751204 Piekarz

751201 Cukiernik

722307 Operator obrabiarek skrawających

752205 Stolarz

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

514101 Fryzjer 

Beata Skrzypek


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2020.03.26, 13:06.
 

 


Serwis wykonał uczeń Michał Zięba pod kierunkiem nauczyciela Adama WITEK. Modyfikacja i administracja - Adam WITEK.
Kopiowanie zezwolone pod warunkiem podania żródła i linku do tej strony.

Czas generowania się strony: 0.0470 sekund.